Obiekt

Tytuł: Plebejski, populistyczny, posthistoryczny. Formy polityczności sarmatyzmu masowego

Twórca:

Czapliński, Przemysław

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Th.W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, w: tegoż, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, PIW, Warszawa 1990, s. 13-20.
2. G. Agamben, Stan wyjątkowy. Homo sacer II, 1, przeł. M. Surma-Gawłowska, posłowie G. Jankowicz, P. Mościcki, Korporacja Ha!art, Kraków 2008, s. 65, 67.
3. T.G. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, przeł. M. Dziewulska, M. Król, Res Publica, Warszawa 1990, s. 219.
4. J. Bartyzel, Pułapki progresywizmu, „Arcana” 1995 nr 3.
5. J. Bartyzel, Pesymizm, konserwatyzm i postawy chrześcijaństwa, „Arcana” 1997 nr 1.
6. J. Bartyzel, Taniec na rozbitym szkle, wywiad z Grzegorzem Górnym, „Nowe Państwo” 1999 nr 14.
7. J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2006, s. 28, 29.
8. D. Beauvois, Nowoczesne manipulowanie sarmatyzmem – czy szlachcic na zagrodzie był obywatelem?, w: Nowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011, s. 121-140.
9. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
10. M. Billig, Banalny nacjonalizm, przeł. M. Sekerdej, Znak, Kraków 2008.
11. J. Błoński, Polak jaki jest każdy widzi, „Znak” 1971 nr 196.
12. A. Borowski (red.), hasło: Sarmatyzm, w: Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 175.
13. M. C. Brands, Dwie manie, czyli między wielkością a małością. Pięć tez o narodowej tożsamości Niemiec, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, przyg. i przedm. K. Michalski, Znak, Kraków 1995.
14. L. Burska, Inkwizytorzy i sarmaci, „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 193.
15. J. Chodorowski, Czy zmierzch państwa narodowego?, Wers, Poznań 1996.
16. J. Colomer, Great Empires, Small Nations. The Uncertain Future of the Sovereign State, Routledge, New York 2007.
17. P. Czapliński, Resztki nowoczesności. Dwa szkice o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
18. Czy poetom należy liczyć żony, wywiad z Robertem Tekieli, „Nowe Państwo” 1998 nr 27.
19. J. Hoffman, wywiad, „Kultura” 1967 nr 34.
20. A. Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. J. Anderson, The MIT Press 1996.
21. A. Hryniewiecka, Święci to twardziele, „Nowe Państwo” 1999 nr 14.
22. E. Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
23. K. Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2009.
24. J. Jelińska, „Sarmacki” wizerunek szlachcica-ewangelika w „Postylli” Krzysztofa Kraińskiego, Semper, Warszawa 1995.
25. A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1964.
26. K. Koehler, Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, Collegium Columbinum, Kraków 2003, s. 223-224.
27. K. Koehler, Gdzie jest Polska?, „Debata” 1994 nr 2.
28. K. Koehler, W rytmie „Godzinek”, na rosyjskim trupie, „Fronda” 1995 nr 4-5.
29. K. Koehler, „Monitor”, „Arkana” 1995 nr 1.
30. K. Koehler, Świetliści w środku, czyli notatki po oświeceniu, „Res Publica Nowa” 1999 nr 1-2.
31. K. Koehler, Sarmatia defensa, „Arkana” 1996 nr 1.
32. K. Koehler, Piotr Skarga, czyli witajcie w naszych czasach, „Fronda” 1997 nr 9-10.
33. J. Kowalski, Niezbędnik Sarmaty, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2006, s. 6.
34. S. Kowalski, Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego, PEN, Warszawa 1990, rozdz. „Wybory: negacja polityki”, s. 135-136.
35. Lista filmów z największą liczbą widzów w Polsce, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_filmów_z_największą_liczbą_widzów_w_Polsce.
36. J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
37. J. Maciejewski, O „Monitorze”, Oświeceniu i Sarmatach, „Arcana” 1996 nr 1.
38. C. Michalski, Powrót człowieka bez właściwości, Casablanca Studio, Warszawa 1997.
39. D. Ost, Solidarity and the Politics of Anti-Politics, Temple University Press, Philadelphia 1990.
40. Polska telewizja w latach 1952-1989. Adres internetowy: http://www.poland.gov.pl/gallery/poznaj_polske/Media/POLSKA_TELEWIZJA_W_LATACH_1952-1989.pdf (11.05.2011).
41. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
42. J.M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Sic!, Warszawa 2008, s. 112.
43. J.M. Rymkiewicz, Wieszanie, Sic!, Warszawa 2007.
44. P. Shankar Iha, The Twilight of the Nation State. Globalisation, Chaos and War, preface E. Hobsbawm, Pluto Press, London 2006; Iha 2006.
45. R. Smoczyński, głos w dyskusji: Pesymizm, konserwatyzm i podstawy chrześcijaństwa, „Arcana” 1997 nr 1.
46. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z formą, Universitas, Kraków 2011.
47. J. Tazbir, Początki polskiej ksenofobii, w: tegoż Sarmaci i świat, Universitas, Kraków 2001, s. 367-406.
48. J. Tischner, Chochoł sarmackiej melancholii, „Znak” 1970 nr 10, przedruk w: tegoż, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1976, Znak, Kraków 1992.
49. K.T. Toeplitz, „Miesięcznik Literacki” 1974 nr 11.
50. W. Wencel, Granice rozumu, „Nowe Państwo” 1999 nr 35.
51. P.L. White, Globalization and the Mythology of the Nation State, w: Global History: Interactions Between the Universal and the Local, ed. A.G. Hopkins, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, s. 257-284.
52. Wstęp, w: Słuchaj mię, Sauromatha. Antologia poezji sarmackiej, oprac. K. Koehler, Arcana, Kraków 2002, s. 5.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

21

Strona końc.:

45

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62382 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-04-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

656

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80837

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji