RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona

Creator:

Instytut Badań Literackich ORCID

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku, przeł. J. Prokopiuk, wstęp J. Sokołowska, PIW, Warszawa 1972, s. 9-13.
2. A. Borowski, Powrót Europy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 109-121.
3. H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczyna historia narodowa (1500-1700), przeł. Z. Owczarek, wprowadzenie A. Lawaty, Universitas, Kraków 2011, s. 234-252.
4. P. Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej. Rzecz z pogranicza polonistyki, Universitas, Kraków 2008, s. 15-25.
5. T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny do połowy XVII wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 1985.
6. G. Franczak, Faex gentium. Polacy w Moskwie wobec rosyjskiej „mniejszości” (1606-1612), w: Etniczność, tożsamość, literatura. Zbiór studiów, red. P. Bukowiec, D. Siwor, Universitas, Kraków 2010, s. 45-67.
7. S. Grzybowski, Sarmatyzm, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1996 (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II 26), s. 1-2.
8. J. Kowalski, Niezbędnik Sarmaty poprzedzony obroną i uświetnieniem Sarmacji obojej, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2006, s. 8 i 10.
9. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 16.
10. J. Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa (Geneza i główne cechy wyodrębniające), „Teksty” 1974 nr 4, s. 20-21.
11. T. Mańkowski, Genealogia sarmatyzmu, Towarzystwo Wydawnicze „Łuk”, Warszawa 1946, s. 165.
12. M. Niendorf, Wielkie Księstwo Litewskie. Studia nad kształtowaniem się narodu u progu epoki nowożytnej (1569-1795), przeł. M. Grzywacz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 76-84.
13. J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 211-218.
14. S. Plokhy, The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
click here to follow the link
15. S. Plokhy, The Cossack Myth. History and Nationhood in the Age of Empires, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
click here to follow the link
16. E.W. Said, Orientalizm. Wprowadzenie, przeł. W. Kalinowski, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, oprac. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006, s. 642.
17. Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 7.
18. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, upadek, relikty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 91.
19. J. Tazbir, Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku, Instytut Historii PAN, Wrocław 1971, s. 10-11.
20. Z.G. Tőrők, Renaissance Cartography in East-Central Europe, ca. 1450-1650, w: The History of Cartography, vol. 3, Cartography in the European Renaissance, part 2, ed. D. Woodward, The University of Chicago Press, Chicago–London 2007, s. 1841.
21. Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
22. T. Ulewicz, Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej (problematyka ogólna i zarys historyczny), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1963 nr 59, z. 5, Filologia, z. 9, s. 32-33.
23. A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Wydawnictwo Arcana, Kraków 1995, s. 11.
24. H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2002, s. 52-53.
25. Н. Яковенко, Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна, Критика, Київ 1993.
26. Н. Яковенко, Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, przeł. K. Kotyńska, red. T. Chynczewska-Hennel, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010.
27. Н. Яковенко, Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVII-початку XVIII століття, Laurus, Київ 2012.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

46

End page:

62

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62381 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 21, 2021

In our library since:

Apr 19, 2017

Number of object content hits:

5 126

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80838

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information