Object structure

Title:

"Znaki szczególne" Dariusza Czai: hybryda rozumu i wyobraźni, dyskursu i sztuki, czyli o antropologii jako ćwiczeniu duchowym

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Majbroda, Katarzyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Czaja, Dariusz ; discourse ; art

References:

1. M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, przeł. J. Garewicz, PIW, Warszawa 1980.
2. M. Brocki, Literatura to życie, w: tegoż Antropologia – Dialog – Przekład, Wydawnictwo KEiAK UWr, Wrocław 2008, s. 76-85.
3. D. Czaja, Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
4. D. Czaja, Wprowadzenie. Być tu, pisać tu, w: tegoż, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne. Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 16.
5. D. Czaja, Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.
6. D. Czaja, Życie czyli nieprzejrzystość. Poza antropologię - kultury, „Konteksty” 2002 nr 3-4, s. 6-22.
7. S. Greenblatt, Culture, w: Critical Terms for Literary Study, ed. F. Leentricchia, T McLaughlin, Chicago 1995, s. 226.
8. S. Greenblatt, W stronę polityki kultury, przeł. M. Lorek, w: tegoż, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, Kraków 2006, s. 39-63.
9. H. Ineichen, Wilhelm Dilthey. Logische und anthropologische Grundlagen der Geisteswissenschaften, w: F. Decher, J. Hennigfeld (Hrsg.), Philoso- phische Anthropologie im 19. Jahrhundert, Würzburg: Königshausen & Neumann 1992, s. 171.
10. Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
11. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. R. Nycz, T. Walas, Universitas, Kraków 2012.
12. M.P. Markowski, Przeciwko obiektywności, w: tegoż Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków 2013, s. 195.
13. O. Marqard, O nieodzowności nauk humanistycznych, w: tegoż Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994, s. 101.
14. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 73.
15. P. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, przeł. E. Wolicka, „Logos i Ethos” 1993 nr 2, s. 233.
16. R. Różanowski, Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1997, s. 214.
17. L. Waters, Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych, przeł. T. Biczewski, Homini, Kraków 2009.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

203

End page:

216

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: