Object structure

Title:

Zamek i klucz

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Bauchrowicz-Kłodzińska, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Kaźmierczyk, Zbigniew ; Dzieło demiurga

References:

1. R. Archutowski, Historia Kościoła katolickiego w zarysie, Książnica-Atlas, Warszawa 1930 (wyd. 10), s. 35-36.
2. T. Bilczewski, „W odśrodkowym wirze”. Katastrofizm wierszy Cz. Miłosza i W.B. Yeatsa z lat trzydziestych w kontekście „Problematyki europejskiego modernizmu” Richarda Shepparda, „Topos” 2000 nr 5-6, s. 81-93.
3. R. Gorczyńska, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem: komentarze, Oficyna Literacka, Kraków 1984, s. 55-56.
4. R. Gorczyńska, P. Kłoczowski, Nota redakcyjna w: Cz. Miłosz Trzy zimy. Głosy o wierszach, red. R. Gorczyńska, P. Kłoczowski, Aneks, Londyn 1987, s. vii.
5. H. Jonas, Religia gnozy, przeł. M. Klimowicz, Platan, Kraków 1994.
6. Z. Kaźmierczyk, Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
7. J. Kwiatkowski, Miejsce Miłosza w poezji polskiej, w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 91.
8. Cz. Miłosz, Epigraf, Świadomość, w: tegoż, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków 2011, s. 788-791, 836-840.
9. Cz. Miłosz, Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939, Znak, Kraków 2003, zebrała i opracowała A. Stawiarska, s. 6, 233-241.
10. Cz. Miłosz, Sens, w: tegoż, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków 2011, s. 1036.
11. Cz. Miłosz, Symfonia listopadowa, Awanturnik, w: tegoż, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków 2011, s. 92-98.
12. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Czytelnik, Warszawa 1987.
13. Cz. Miłosz, Trzy zimy. Głosy o wierszach, red. R. Gorczyńska, P. Kłoczowski, Aneks, Londyn 1987, s. 66.
14. Cz. Miłosz, Wstęp oraz esej Wycieczka w „la belle époque” w: tenże, Prywatne obowiązki, Pojezierze, Olsztyn 1990, s. 5-10, 11-25.
15. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, PIW, Warszawa 1982, s. 122.
16. R. Nycz, Prywatna księga różności, „Teksty” 1981 nr 4/5, s. 203-233.
17. J. Prokopiuk, Gnoza i gnostycyzm, Firet, Warszawa 1998, s. 12.
18. M. Ruba, Światopogląd gnostycki, „Znak” 1996 nr 4, s. 80.
19. J. Sadzik, Inne niebo, inna ziemia, [wstęp do:] Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, PIW, Warszawa 1982, s. 10-11.
20. M. Saganiak, Mistyka i wyobraźnia. Słowackiego romantyczna teoria poezji, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000, s. 50.
21. B. Sienkiewicz, Wczesna poezja Wata i Miłosza – w kręgu myśli i symboliki gnostyckiej, „Ruch Literacki” 2012 z. 1, s. 81-98.
22. M. Stala, „Trzy zimy” jesienią’87, http://www.milosz.pl/napisali-o-mojej-tworczosci/recenzje/marian-stala-trzy-zimy-recenzja (24.09.2013).
23. J. Szymik, Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1996.
24. M. Wyka, Piękny człowiek z ludu, „Tygodnik Powszechny” 2011 nr 52, s. 14-15.
25. A. Zasuń, Parabole gnostyckie w «Demianie» Hermana Hessego, w: Gnoza, gnostycyzm, literatura, s. 175-187.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

217

End page:

231

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by: