Object structure

Title:

Lustra królowej. Obraz tragedii w perytekstach staropolskich i oświeceniowych przekładów Corneille’a i Racine’a

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Bajer, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

tragedy ; classicism ; Corneille, Pierre

References:

1. Aristote, La poétique, éd. Roselyne Dupont-Roc, Jean Lallot, Le Seuil, Paris 1980. ; 2. Arystoteles, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, PWN, Warszawa 2009, s.328. ; 3. d’Aubignac, Praktyka teatru, w: Trzy poetyki z czasów Richelieu, oprac. M. Bajer, słowo obraz/terytoria, Gdańsk 2010, s. 256. ; 4. G. Bochetel, Au roy mon souverain Seigneur, w: P. Leblanc Les écrits théoriques et critiques français des années 1540-1561 sur la tragédie, Nizet, Paris 1972, s. 99. ; 5. J. Chapelain, List do Godeau, w: Opuscules critiques, réd. A. Hunter, Droz, Paris 1936, s. 115-116. ; 6. P. Corneille – T. Aleksandrowicz, Herakliusz tragedja z francuskiego na polski język wytłomaczona. Jaśnie Wielmożnej Annie z Rzewuskich Humieckiej […] dedykowana, 1749, s. l. ; 7. P. Corneille – S. Konarski, Otto tragedja, w Warszawie In Collegio Privato Nobilium Scholaru Piarum, roku 1744 we Dni Zapustne reprezentowana, Warszawa 1744. ; 8. P. Corneille – J.A. Morsztyn, Cyd albo Roderyk, wyd. A. Karpiński, A. Stepnowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999, s. 198. ; 9. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Universitas, Kraków 1997, s. 519-525. ; 10. Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, A. Sitkowa, Gnome, Katowice 2006. ; 11. G. Forestier, Ecrire Andromaque. Quelques hypothèses génétiques, „RHLF” 1998 no 1, s. 43-62. ; 12. G. Forestier, Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’oeuvre, Klincksieck, Paris 1996. ; 13. G. Genette, Seuils, Le Seuil, Paris 1987, s 11. ; 14. Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne. 1450-1950, réd. M. Fumaroli, PUF, Paris 1999. ; 15. I. Kadulska, Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce: z antologią dramatu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997. ; 16. I. Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1746-1765), Ossolineum, Wrocław 1974. ; 17. A. Karpiński, A. Stepnowski, Wprowadzenie do lektury, w: P. Corneille – J.A. Morsztyn, Cyd albo Roderyk, wyd. A. Karpiński, A. Stepnowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999, s. 14-16. ; 18. P. Leblanc, Les écrits théoriques et critiques français des années 1540-1561 sur la tragedie, Nizet, Paris 1972. ; 19. A. Link-Lenczowski, Morsztyn Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, s. 823. ; 20. V. Lochert, L’écriture du spectacle: les didascalies dans le théâtre européen aux XVIe et XVIIe siècles, Droz, Genève 2009. ; 21. I. Mamczarz, L’adaptation polonaise du «Cid» de Pierre Corneille par Jean André Morsztyn et sa représentation à la cour royale (1662), „PFSCL” 2008 XXXV, 68. ; 22. G. Meregazzi, Le Tragedie di Pierre Corneille nelle traduzioni e imitazioni italiane del secolo XVIII, tip. G. Fagnani, Bergamo 1906. ; 23. M. Mieszek, Dramaturgia Jana Bielskiego na tle przemian w teatrze jezuickim, „Pamiętnik Literacki” 2013 z. 3, s. 119-143. ; 24. Nouveaux dialogues entre quelques illustres morts modernes, Amsterdam 1786. ; 25. R. Ocieczek, Sławorodne wizerunki: o wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1982. ; 26. R. Ocieczek, R. Ryba, Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, PAN Oddział w Katowicach Komisja Historycznoliteracka, Katowice 2002, s. 204. ; 27. J. Okoń, Dramat i teatr szkolny: sceny jezuickie XVII wieku, Ossolineum, PAN Wrocław, 1970. ; 28. J. Okoń, Na scenach jezuickich wdawnej Polsce. Rodzimość i europejskość, DiG, Warszawa 2004. ; 29. R. Picard, Nouveau Corpus Racinianum. Recueil-inventaire des textes et documents du XVIIe siècle concernant Jean Racine, Centre National de Recherche Scientifique, Paris 1976. ; 30. H.-J. Pilet de La Mesnardière, Poetyka, w: Trzy poetyki z czasów Richelieu, oprac. M. Bajer, słowo obraz/terytoria, Gdańsk, 2010, s. 110. ; 31. A. Przyboś przy współudziale L. Kukulskiego, Morsztyn Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, s. 810. ; 32. PSYCHE / z Lucyjana Apuleiusza Marina / CID albo RODERIK / Komedia Hiszpańska. / HIPPOLIT / jedna z Tragedyj SENEKI. / ANRDOMACHA (!) / TRAGEDYA, / z Francuskiego przetłumaczona, s.l.s.d. ; 33. D. Ratajczakowa, W krysztale i w płomieniu: studia i szkice o dramacie i teatrze, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2006, s. 135-154. ; 34. K. Sarnecki, Pamiętnik z czasów Jana Sobieskiego, Ossolineum, Wrocław 1958. ; 35. E. Skibińska, Od redakcji, w: Między oryginałem a przekładem XVII. Parateksty przekładu, red. E. Skibińska, Kraków 2011. ; 36. J. Sokołowska, Jan Andrzej Morsztyn, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965. ; 37. G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. O. Kubińska, W. Kubiński, Universitas, Kraków 2000, s. 410. ; 38. M. Szyjkowski, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ pseudoklasyczny 1661-1831, Akademia Umiejętności, Kraków 1920. ; 39. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1991. ; 40. K. Targosz, Dwór królowej Marysieńki Sobieskiej ogniskiem recepcji teatru francuskiego, „Barok” 1995 nr 2. ; 41. W.M. Thackeray, The luck of Barry Lyndon, ed. W. Jerrold, An electronic classics series publication, s. 13. ; 42. K. Tutak, Dedykacja wświetle genologii lingwistycznej, „LingVaria” 2010 nr 1(9). ; 43. M.G. Vida, Poeticorum libri tres, J. Cominus, Padova 1731, w. 468-471. ; 44. W. Weintraub, Od Reja do Boya, Warszawa 1977. ; 45. T. Witczak, Epizod teatralny „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska, „Pamiętnik Teatralny” 1969 t. 18, nr 4, s. 547-561.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

232

End page:

252

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: