Obiekt

Tytuł: Zejście z Jasnej Góry? Kilka uwag o długim trwaniu sarmackiej religijności

Twórca:

Koehler, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A Ceyonowa, J. Giebułtowski, IFiS PAN, Warszawa 1998.
2. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku, Ossolineum, Wrocław 1988.
3. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych Towarzystwo „Ogród ksiąg”, Warszawa 1995.
4. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997.
5. S. Fish, Retoryka, w: tegoż Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Universitas, Kraków 2002, s. 421-462.
6. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Znak, Kraków 1986.
7. M. Hanusiewicz-Lavallee, Homo religiosus w poezji polskiego baroku, w: Patrimonium Marianorum. Ojciec Kazimierz Wyszyński (1700-1755) w kontekście swojej epoki, red. K. Pek, MIC, Warszawa–Lublin 2003, s. 65-80.
8. M. Hanusiewicz-Lavallee, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998.
9. J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Świat Książki, Warszawa 2000, s. 377-378.
10. K. Koehler, Parafrazy psalmiczne Wespazjana Kochowskiego w zbiorze „Niepróżnujące próżnowanie”, w: Księga psalmów. Modlitwa, przekład, inspiracja, red. P. Mitzner, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.
11. K. Koehler, Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, Arcana, Kraków 2004, s. 452-453.
12. K. Koehler, Wiersze maryjne w „Niepróżnującym próżnowaniu”, w: Lektury polonistyczne. Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 3, red. J. Gruchała, Universitas, Kraków 1999.
13. K. Koehler, Uwiedzeni własną perswazją. Współczesna kultura chrześcijańska a popkultura, w: Religijność w dobie popkultury, red. T. Chachulski, J. Snopek, M. Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.
14. Kościół toruński murem za PiS, „Gazeta Wyborcza”, por. http://wyborcza.pl/1,75478,17099301,Kosciol_torunski_murem_za_PiS.html (16.01.2014).
15. Kronika za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego i inne dokumenty polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, opr. i wstępem poprzedził K. Koehler, Ignatianum, Kraków 2015 (w druku).
16. Lektury polonistyczne. Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 3, red. J. Gruchała, Universitas, Kraków 1999.
17. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, opr. i wstęp B. Królikowski, komentarz Z. Zielińska, PIW, Warszawa 1986, Biblioteka pamiętników polskich i obcych, red. Z. Lewinówna, t. 1 1714-1757, s. 473-504.
18. J. Nowicka-Jeżowa, Feniks w popiołach. Uwagi o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku, w: Literatura i kultura polska po „potopie”, red. B. Otwinowska, J. Pelc, B. Falęcka, Ossolineum, Wrocław 1992.
19. K. Obremski, Ks. Piotr Skarga, jubileuszowy rok 2012 i (post) sarmacja dominacja Kościoła katolickiego, w: Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej, red. M. Lutomirski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Toruniu, Toruń 2014.
20. St. Orzechowski, Dyalog albo Rozmowa około egzekucyjej Polskiej Korony, wyd. Stanisława Orzechowskiego, Polskie dialogi politycznej (Rozmowa około egzekucyjej i Quincunx) 1563-1564, wyd. J. Łoś, objaśnienia historyczne St. Kot, nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1919, s. 76-77.
21. Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, red. nauk. R. Kleszcz, PWN, Warszawa 2004, s. 22-47.
22. Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, Jan Czubek, Kraków 1906.
23. Q. Skinner, Vision of Politics, vol. 1: Regarding Method, Cambridge Univeristy Press, Cambridge 2002.
24. Słownik Terminów Literackich, red. J. Sławiński, Vedemecum Polonisty, Warszawa 1978.
25. J. Tazbir, Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie, Twój Styl, Warszawa 2004.
26. J. Tazbir, Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997.
27. J. Tazbir, Tradycje tolerancji religijnej w Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
28. M. Zając, Przed wyborami przewodniczącego KEP: Biskupi nie dzielą się już na „Kościół toruński” i „łagiewnicki”, „Tygodnik Powszechny” 4 marca 2014.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

404

Strona końc.:

418

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62362 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2017-04-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

90

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80858

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji