RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Współpraca gospodarstw agroturystycznych z lokalnymi stowarzyszeniami wspierającymi rozwój turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego = Cooperation between agritourism farms and institutions supporting development of tourism in the Świętokrzyskie Voivodship

Creator:

Pałka-Łebek, Ewa

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The Świętokrzyskie Voivodship is one of the most attractive tourist areas in the south-east part of Poland. Natural conditions and diverse landscape are considered as a great asset in the development of various forms of tourism in this area. Agritourism is an increasingly popular form of non-agricultural activity for rural residents in the region. The paper deals with the cooperation between institutions supporting development of tourism and agritourism farms in the Świętokrzyskie Voivodship. Various forms of support granted by different institutions to agritourism farmers have also been discussed. The study shows that Agricultural Advisory Centers and agritourism associations have the greatest impact on the development of agritourism.

References:

1. Gaworecki W., 2000, Turystyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
2. Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
3. Pałka E., 2004, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
4. Pałka E., 2005, Problemy ekologiczne na obszarach wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, XLIV/1, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 291–300.
5. Pałka E., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 54, Polska Akademia Nauk KZZG, Kraków, s. 157–168.
6. Pałka E., 2014, Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycznych w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, Seria: Rolnictwo, t. CVIII, 599, s. 29–43.
7. Przezbórska L., Sznajder M., 2006, Agroturystyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
8. Sala S., 2006, Agroturystyka a rozwój regionalny w dobie globalizacji, [w:] E. Pałka (red.), Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Instytut Geografii Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 57–67.
9. Wilk-Grzywna M., 2009, Działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (2002–2007), [w:] W. Cabaj, J. Feczko (red.), Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce, s. 157–164.
10. Wojciecho1wska J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
11. Woś B., Puciato D., 2011, Charakterystyka wybranych elementów oferty turystycznej gospodarstw agroturystycznych w Wysowej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, Wydawnictwo NOVA SANDER, Kraków, s. 139–148.
12. Wrońska-Kiczor J., 2013, Rozdrobnione rolnictwo województwa świętokrzyskiego na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
13. Zarzecka K., Zadrożniak B., Gugała M., 2007, Instytucje wspomagające rozwój agroturystyki w kraju i na terenie powiatu Rawa Mazowiecka, [w:] M. Jalinik (red.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 256–269.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

55

End page:

64

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61615 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information