RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarstwa indywidualne w województwie opolskim w opinii rolników = Impact of the Common Agricultural Policy instruments on individual farms in the Opolskie Voivodship in farmers' opinion

Creator:

Kluba, Jolanta

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The aim of this article is to assess the impact of the Common Agricultural Policy instruments on individual farms in the Opolskie Voivodship. The research was based on a survey conducted among farmers. The objective was to determine the socio-economic transformation, which in the opinion of farmers occurred in rural areas of the Opolskie Voivodship after Poland’s accession to the European Union. The survey embraced 383 individual farmstead managers with farm size ranging from 2 to 30 ha. The results show i.a. the impact of EU regulations on farmers’ situation, but also their attitude towards them. Farmers appreciate the EU support, however they are mostly focused on direct payments and the related increase in income. They rarely take advantage from other forms of support, for example training and consulting. Moreover, farm owners not often apply for modernization funds for farmsteads, especially if case of small sized farms.

References:

1. 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2014, CBOS, Warszawa
2. Biernat-Jarka A., Byczek A., 2010, Znaczenie płatności bezpośrednich w funkcjonowaniu wybranych gospodarstw województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 86, s. 69–80.
3. Bułkowska M., Chmurzyńska K., 2007, Wyniki realizacji PROW i SPO Rolnictwo" w latach 2004–2006, IERiGŻ PAN, Warszawa.
4. Bukraba-Rylska I., 2014, Polska wieś w UE: esej o (brakującej) Wielkiej Narracji", Wieś i Rolnictwo, 2 (163), s. 65–81.
5. Fedyszak -Radziejowska B., 2012, Społeczności wiejskie: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, SCHOLAR, Warszawa, s. 101–124.
6. Halamska M., 2007, Rolnicy –Wspólna Polityka Rolna –Rozwój, Studia Regionalne i Lokalne,2 (28), s.5–12.
7. Hanusik K. Sokołowska S. 2005, Uwarunkowania podejmowania decyzji produkcyjnych w rolnictwie. Aspekt przestrzenny [w:] K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, S. Sokołowska (red.), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 141–145.
8. Kisiel R., Marks-Bielska R., Kowalska A., 2011, Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (22), s. 101–114.
9. Krzyworzeka A., 2014, Rolnicze strategie pracy i przetrwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
10. Kutkowska B., Berbeka T., Pilawka T., 2015, Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację gospodarstw indywidualnych w opinii rolników, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (3), s. 243–248.
11. Łopaciuk W., 2011, Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo, IERiGŻ, Warszawa.
12. Marks-Bielska R., 2009, Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, SGGW, Warszawa, s. 135–148.
13. Poczta W., 2012, Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, SCHOLAR, Warszawa, s. 65–99.
14. Poczta W., Hardt Ł., 2005, Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Próba oceny, [w:] Polska w UE. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa, s. 115–156.
15. Powszechny Spis Rolny 2002. Raport z wyników, 2003, GUS, Warszawa.
16. Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników, 2013, GUS, Warszawa.
17. Sokołowska S., Bisaga A., 2009, Wspólna Polityka Rolna jako przesłanka zarządzania zmianami w rolnictwie regionu opolskiego, [w:] P. Rostropowicz (red.), Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej – wymiar społeczno-ekonomiczny, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, Łubowice, s. 59–73.
18. okołowska S., Bisaga A., Szwiec P., 2006, Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie badan w województwie opolskim), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
19. Sokołowska S., Szwiec P. 2011, Postrzeganie polityki rolnej prowadzonej w Polsce w kontekście WPR Unii Europejskiej przez kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych, Wieś i Rolnictwo, 3 (152), s. 127–137.
20. Zegar J., 2009, Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96, 4, s. 256–266.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

139

End page:

153

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61622 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information