Obiekt

Tytuł: Stan i przyszłość gospodarstw ekologicznych w drobnoobszarowym rolnictwie województwa małopolskiego = Innovation in fragmented agriculture on the example of organic farms in the Małopolskie Voivodship

Twórca:

Gil, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

Województwo małopolskie cechuje się silnym rozdrobnieniem rolnictwa, które w bardzo wolnym stopniu zmienia swoją strukturę i modernizuje sposoby produkcji. Duża część najmniejszych gospodarstw rezygnuje z uprawy roli i nie prowadzi chowu zwierząt. Prowadzi to do spadku efektywności sektora rolnego tego regionu i ogranicza wykorzystanie istniejącej siły roboczej, zasobów ziemi rolniczej izaangażowanego kapitału. Pojawiają się tu jednak działania o innowacyjnym charakterze, polegające na rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa i organizowaniu gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych czy też wytwarzających produkty rolne metodami tradycyjnymi (produkty regionalne). W niniejszej pracy skupiono się na działalności gospodarstw ekologicznych, których w Małopolsce jest blisko 2 tys. Stanowiły one w2012 r. 6,9% ogółu gospodarstw ekologicznych w kraju. Ich istnienie i szybki rozwój traktować można jako znaczący w skali całego regionu kierunek zmian rolnictwie. W artykule zawarto analizę dynamiki ilościowej tych gospodarstw, scharakteryzowano uwarunkowania ich rozwoju w różnych warunkach środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego Małopolski oraz omówiono główne problemy związane z produkcją, zbytem i przetwórstwem. Starano się też ukazać ich perspektywy jako jeden ze sposobów ożywienia rolnictwa regionu. Praca oparta jest w dużej części na własnych badaniach przeprowadzonych w gospodarstwach ekologicznych. Wykazały one, że przyszłość rolnictwa ekologicznego w województwie małopolskim jest niepewna. Na przeszkodzie ich organizowania stoi przede wszystkim brak kompleksowego podejścia do funkcjonowania gospodarstw od momentu ich powstania, poprzez proces produkcji, aż po organizację sieci dystrybucji. Powinien powstać spójny system ich gospodarowania w gospodarce żywnościowej regionu.

Bibliografia:

1. Gil A., 2014, Współczesne funkcje rolnictwa Małopolski, [w:] R. Rudnicki, M. Kluba (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, 1, Rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 149–170.
2. Głębocki B. (red), 2014, Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
3. Górz B., 2004, Współczesne przemiany na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 6, s. 197–218.
4. Guzik C., Leśnicki J., 2003, Development of rural settlement in Podhale, Prace Geograficzne 112, IGiGP UJ, Kraków.
5. Hasiński W., Grykień S., 2003, Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red), Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, PTG, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 111–122.
6. Szymona J., 2013, Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014–2020, Kancelaria Senatu, Warszawa.
7. Zegar J. St., 2008, Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym, Wiadomości Statystyczne, 8, s. 49–61.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

42

Strona pocz.:

197

Strona końc.:

208

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,0 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61626 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.15

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji