Obiekt

Tytuł: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I = National road carriers in Visegrad Group (V4) countries – Part I

Twórca:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 4 (2016)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 25-letnich przekształceń organizacyjno-własnościowych narodowych przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce (PKS), w Czechach i na Słowacji (ČSAD) oraz na Węgrzech (Volán). Artykuł składa się z dwóch części. W części I, w niniejszym zeszycie, opisuje się genezę i rozwój narodowych przewoźników drogowych, ramy prawne i warunki ich prywatyzacji, a także charakterystykę transformacji samochodowych przedsiębiorstw towarowych. Część II, która ukaże się w zeszycie 2/2017 Przeglądu Geograficznego, koncentruje się na przekształceniach przedsiębiorstw transportu autobusowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Bibliografia:

1. Aarhaug J., Fearnley N., 2016, Deregulation of the Norwegian long distance express coach market, Transport Policy, 46, s. 1-6. ; - ; 2. Alexandersson G., Hultén S., Fölster S., 1998, The effects of competition in Swedish local bus services, Journal of Transport Economics and Policy, 32, 2, s. 203-219. ; 3. Augustina K., Gerikeb R., Martinez Sanchez M.J., Ayalac C., 2014, Analysis of intercity bus markets on long distances in an established and a young market: The example of the U.S. and Germany, Research in Transportation Economics, 48, s. 245-254. ; - ; 4. Bataille M., Steinmetz A., 2013, Intermodal competition on some routes in transportation networks: The case of inter urban buses and railways, www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/68230/1/734359969.pdf (15.02.2016). ; 5. Bąkowski W., 1999, Perspektywy przedsiębiorstw PKS w nowych warunkach administracyjnych, Przegląd Komunikacyjny, 3, s. 1-4. ; 6. Bednarkiewicz F., bez daty, Jak powstała firma Waberer's, jak zniknął słynny Hungarocamion i co stało się z bułgarskim SOMAT-em?, http://40ton.net/jak-powstala-firma-waberers-jak-zniknal-slynny-hungarocamion-ico-stalo-sie-z-bulgarskim-somat-em/ (15.04.2016). ; 7. Bennathan E., Gutman G., Thompson L., 1991, Reforming and Privatizing Hungary's Road Haulage, Working Papers, World Bank, Washington. ; 8. Beria P., Grimaldi R., Debernardi A., Ferrara E., Laurino A., 2014, Spatial and scenario analyses of long distance coach transport in Italy, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54739/1/MPRA_paper_54739.pdf (15.02.2016). ; 9. Brzosko E., 1982, Rozwój transportu w Polsce w latach 1918-1939, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Szczecin. ; 10. cw, 1999, Odpowiedzialne decyzje, Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, 3, 11, s. 22-24. ; 11. Dłutowska G., Perenc J., 1994, Prywatyzacja przedsiębiorstw PKS, Przegląd Komunikacyjny, 5, s. 11-14. ; 12. Gemra S., 1997, Doświadczenia restrukturyzacji przedsiębiorstw PKS, Problemy Ekonomiki Transportu, 25, 3, s. 83-91. ; 13. Jelic R., Briston R., 1999, Hungarian privatisation strategy and financial performance of privatised companies, Journal of Business Finance & Accounting, 26, 9-10, s. 1319-1357. ; 14. Historie podniku ČSAD, bez daty, prywatna strona internetowa Liaz navždy!, www.liaznavzdy.cz/ČSAD.php (25.10.2012). ; 15. Hoyle B., Knowles R. (red.), 1992, Modern Transport Geography, Belhaven Press, London New York. ; 16. Hoyle B., Knowles R. (red.), 1998, Modern Transport Geography, Wiley, Chichester-New York-Weinheim-Brisbaine-Singapore-Toronto, 2 wyd. ; 17. Knowles R., 1993, Research agendas in transport geography for the 1990s., Journal of Transport Geography, 1, 1, s. 3-11. ; - ; 18. Knowles R., Shaw J., Docherty I. (red.), 2008, Transport Geographies. Mobilities, Flows and Spaces, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Victoria. ; 19. Majewski J., 1998, Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, Problemy Ekonomiki Transportu, 26, 4, s. 55-62. ; 20. Majewski J., Szałucki K., 1992, Zachowania przedsiębiorstw samochodowych w gospodarce rynkowej, Przegląd Komunikacyjny, 7-8, s. 23-25. ; 21. Nelson J.D., Saleh W., Prileszky I., 1997, Ownership and control in the bus industry: The case of Hungary, Journal of Transport Geography, 5, 2, s. 137-146. ; - ; 22. Olsson M., 1999, Ownership Reform and Corporate Governance. The Slovak Privatisation Process in 1990-1996, Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History, 49, Uppsala University, Uppsala. ; 23. Opletal J., Ryba J., 1996, Case Study: Czech Republic, Privatisation and Regulation of Road Freight Transport, ECMT Seminar, Paris. ; 24. Palda K., 1997, Czech privatization and corporate governence, Communist and Post-Communist Studies, 30, 1, s. 83-93. ; - ; 25. Polewska-Dorozik H., Skala-Poźniak A., Zalewski D., 2000, Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wobec liberalizacji rynku przewozów pasażerskich, Problemy Ekonomiki Transportu, 28, 4, s. 51-61. ; 26. Poźniak S., 1996, 50 – lat PKS i co dalej?, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 1-5. ; 27. Prileszky I., 1993, Transport restructuring in Hungary, [w:] D.R. Hall (red.), Transport and Economic Development in the New Central and Eastern Europe, Belhaven Press, London-New York, s. 93-107. ; 28. Prileszky I., bez daty, Directions in the economic regulation of public bus transport, www.heja.szif.hu/TAR/TAR-020905-A/tar020905a.pdf (20.11.06). ; 29. Shafi k N, 1993, Making a Market. Mass Privatization in the Czech and Slovak Republics, Policy Research Working Paper, 131, World Bank, Washington. ; 30. Shafi k N., 1995, Making a market: Mass privatization in Czech and Slovak Republics, World Development, 23, 7, s. 1142-1156. ; 31. Taylor Z., 2002, Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat, [w:] J. Wendt (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 72-83. ; 32. Taylor Z., 2004, Recent changes in Polish transport policy, Transport Reviews, 24, 1, s. 19-32. ; - ; 33. Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie, IGiPZ PAN, 7, Warszawa. ; 34. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 139-169. ; 35. Taylor Z., Ciechański A., 2006, Deregulation in Polish rail transport, Transport Reviews, 26, 3, s. 305-324. ; - ; 36. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5-44. ; 37. Taylor Z., Ciechański A., 2008, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 3-13. ; 38. Taylor Z., Ciechański A., 2008, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619-640. ; - ; 39. Taylor Z., Ciechański A., 2008, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 495-513. ; 40. Taylor Z., Ciechański A., 2009, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 205-236. ; - ; 41. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 19-25. ; 42. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej, Przegląd Komunikacyjny, 49, 7/8, s. 20-25. ; 43. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies, Transport Reviews, 30, 4, s. 407-434. ; 44. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies, Transport Reviews, 30, 4, s. 407-434. ; - ; 45. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r., Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 191-220. ; - ; 46. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 549-571. ; - ; 47. Taylor Z., Ciechański A., 2011, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 205-231. ; - ; 48. Taylor Z., Ciechański A., 2011, Organizational restructuring and ownership transformation in Poland's inland shipping companies after 1990, Geographia Polonica, 84, 2, s. 77-92. ; - ; 49. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151-172. ; - ; 50. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 516-547. ; - ; 51. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, Geography and Tourism, 1, 1, s. 7-16. ; 52. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 1996, Dziennik Ustaw RP, 118, poz. 561. ; 53. van de Velde D., 2013, Long-distance coach services in Europe, [w:] M. Finger, T. Holvad (red.), Regulating Transport in Europe, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA, s. 115-139. ; 54. volan.eu – oficjalny serwis internetowy stowarzyszenia Volan (20.04.2016). ; 55. Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Székely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2012, Pogranicze polsko-słowackie: Dostępność transportowa a turystyka, IGiPZ PAN-Geografický ústav SAV, Warszawa-Bratysława. ; 56. Wolański M., Paprocki W., Mazur B., Soczówka A., Jakubowski B., Czubak M., Pieróg M., 2014, Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Raport końcowy z realizacji projektu, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTr/SiteAssets/Strony/archive_badania/Raport_fi nalny_kompletny.pdf. ; 57. Wolański M., Paprocki W., Mazur B., Soczówka A., Jakubowski B., Czubak M., Pieróg M., 2016, Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa. ; 58. www.mnvzrt.hu – oficjalny serwis internetowy Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (Węgierski Narodowy Zarząd Aktywów); (20.02.2016). ; 59. www.msp.gov.pl – strona internetowa Ministerstwa Skarbu Państwa (15.07.2006, 15.11.2014) ; 60. www.or.justice.cz – Obchodní rejstřík a sbírka listin (Rejestr Handlowy Republiki Czeskiej); (30.10.2012). ; 61. www.orsr.sk – Obchodný Register Slovenskej Republiky (Rejestr Hadlowy Republiki Słowackiej); (9.01.2012). ; 62. www.skand.sk – oficjalny serwis internetowy firmy Skand Skalica (9.01.2012).

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

88

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

441

Strona końc.:

467

Format:

Rozmiar pliku 2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61604 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2016.4.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji