RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Arkadia „z terminem ważności” – wizerunek domu w późnej twórczości Ewy Lipskiej

Creator:

Farysej, Joanna

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Ph. Ariès, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.
2. W. Bałus, Mundus melancholicus. Kraków 1996.
3. W. Bałus, Muzyka, melancholia, nuda. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999.
4. M. Baranowska, Równocześnie. W: „Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć...” Szymborska i świat. Wrocław 1996.
5. S. Barańczak, „Nic mnie nie uratowało - żyję”. Rec. E. Lipska, Piąty zbiór wierszy. Warszawa 1978. W: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988, s. 72-75.
6. M. Bieńczyk, Flâneur i inni jeszcze. W: Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa 2000, s. 10-14.
7. H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Kraków 2006.
8. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa 1989.
9. B. Constant, Adolf. Przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 1927.
10. M. Czermińska, Śmierć-sen-dotknięcie. (W związku z wierszem Anny Kamieńskiej "Ciało”). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” 1989, nr 15.
11. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
12. J. Derrida, Farmakon. Przeł. K. Matuszewski. W: Pismo filozofii. Wybór, przedmowa B. Banasiak. Wyd. 2. Kraków 1993, s. 39-61.
13. M. Eliade, Historia idei i wierzeń religijnych. T. 1. Warszawa 1989.
14. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1974.
15. M. Eliade, Święta przestrzeń: świątynia, pałac, „środek świata”. W: Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Wstęp L. Kołakowski. Łódź 1993, s. 354-372.
16. Epos o Gilgameszu. Przeł. K. Łyczkowska, P. Puchta, M. Kapełuś. Warszawa 2002.
17. M. Głowiński, Peryfrazy współczesne. W: Narracje literackie i nieliterackie. Prace Wybrane. T. 2. Red. R. Nycz. Kraków 1997, s. 274-280.
18. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Przeł. K. Michalski. Warszawa 1977.
19. Z. Herbert, Studium przedmiotu. Wrocław 1995.
20. M. Jędraszewski, Na drogach wolności: Kartezjusz, Sartre, Lévinas. „Przegląd Powszechny” 1985, nr 4, s. 9-26.
21. A. Kamieńska, Ciało. W: Poezje wybrane. Warszawa 1973, s. 312-314.
22. K. Kosecki, Metafory i metonimie czasoprzestrzeni. W zb.: Przestrzeń w języku i w kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretacje tekstów religijnych. Red. J. Adamowski. Lublin 2005, s. 91-99.
23. A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996.
24. A. Legeżyńska, Elegie przedwczesne w poezji Ewy Lipskiej i Stanisława Barańczaka. W: Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999, s. 151-183.
25. B. Leśmian, Jak niewiele ma znaków to ubogie ciało... W: Poezje zebrane. Oprac. A. Madyda. Wstęp M. Jakitowicz. Toruń 1993, s. 523.
26. E. Lévinas, Domostwo. W: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Wstęp B. Skarga. Warszawa 1998, s. 173-203.
27. M. G. Levine, Bezdomność w literaturze wojennej: typologia obrazowania. „Teksty Drugie” 1999, nr 4, s. 7-17.
28. E. Lipska, Drugi zbiór wierszy. Warszawa 1970.
29. E. Lipska, Drzazga. Kraków 2006.
30. E. Lipska, Gdzie Indziej. Kraków 2005.
31. E. Lipska, Ja. Kraków 2003.
32. E. Lipska, Ludzie dla początkujących. Kraków 1997.
33. E. Lipska, Piąty zbiór wierszy. Warszawa 1978.
34. E. Lipska, Pomarańcza Newtona. Kraków 2007.
35. E. Lipska, Sklepy zoologiczne. Kraków 2001.
36. E. Lipska, 1999. Kraków 2001.
37. E. Lipska, Trzeci zbiór wierszy. Warszawa 1972.
38. E. Lipska, Wiersze. Warszawa 1967.
39. E. Lipska, Zwątpienie. W: Uwaga: stopień. Wiersze wybrane. Kraków 2002, s. 105.
40. Ch. Mauron, Wprowadzenie do psychokrytyki. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. Wyd. 2, przejrz. i zmien. T. 2. Kraków 1976, s. 366-394.
41. T. Michałowska, Człowiek wobec śmierci. W: Średniowiecze. Warszawa 1995, s. 497-527.
42. B. Morzyńska-Wrzosek, „Zawsze byłam tu...” Kreacja czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświatowskiej. Kraków 2004.
43. A. Niewiara, Starość „starości”, czyli wstęp filologiczny. W zb.: Starość. Red. A. Nawarecki, A. Dziadek. Katowice 1995, s. 10-14.
44. E. Panofsky, Et in Arcadia ego. Poussin i tradycja elegijna. Przeł. A. Morawińska. W: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posł. J. Białostocki. Warszawa 1971, s. 324-342.
45. R. Poggioli, The Oaten Flute. Essays on Pastoral Poetry and the Pastoral Ideal. Cambridge, Mass., 1975.
https://doi.org/10.4159/harvard.9780674421585
46. R. Poggioli, Wierzbowa fujarka. Przeł. F. Jarzyna. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, t. 3, z. 1, s. 39-74.
47. H. Poświatowska, ***(jeszcze nie wspominałam o miłości...). W: Wszystkie wiersze. Kraków 2000, s. 542.
48. G. Poulet, Rozważania o czasie ludzkim. W: Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Przeł. W. Błońska [i in.]. Warszawa 1977.
49. R. Przybylski, Et in Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966.
50. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Warszawa 1968.
51. W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei. Przeł. K. Husarska. Gdańsk-Warszawa 1996.
52. J.- P. Sartre, Dramaty: Muchy, Przy drzwiach zamkniętych, Ladacznica z zasadami, Niekrasow. Warszawa 1956.
53. J.- P. Sartre, L ’Être et le Néant. Paryż 1957.
54. A. Sikora, Między wiecznością i czasem. Kraków 2006.
55. K. Skibski, Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej. Poznań 2008.
56. T. Sławek, Dziwne piękno. Kilka uwag o prawdzie i kłamstwie. „Res Publica Nowa” 2002, nr 8, s. 15-25.
57. Słownik języka polskiego. Red. J. Karłowicza, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. T. 1. Warszawa 1900.
58. M. Stala, O tych, których nie ma. Na marginesie Leśmianowskiego cyklu wierszy „Aniołowie”. W: Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicz, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza. Kraków 2001, s. 110-114.
59. W. Szymborska, Elegia podróżna. W: Sól. Warszawa 1962, s. 18-19.
60. W. Szymborska, O śmierci bez przesady. W: Ludzie na moście. Warszawa 1986, s. 14-15.
61. D. Śnieżko, Mit „wieku złotego” w literaturze polskiego renesansu. Wzory, warianty, zastosowania. Warszawa 1996.
62. W. Tatarkiewicz, O szczęściu. Warszawa 1965.
63. J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Kraków 2001.
64. W. N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Żyłko. Kraków 2003.
65. Wergiliusz, Bukoliki i georgiki. Wybór. Przeł., oprac. Z. Abramowiczówna. BN II 83. Wrocław 1953.
66. A. Witkowska, Z historii i teorii idylli. Wstęp. W zb.: Idylla polska. Antologia. Wybór A. Witkowska, przy współudz. I. Jarosińskiej. Komentarze I. Jarosińska. Wrocław 1995, s. III-XV.
67. M. Zaleski, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i póżnej nowoczesności. Kraków 2007.
68. M. Zaleski, Świat powtórzony. W: Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa 1996, s. 11-68.

Issue:

1

Start page:

55

End page:

89

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63297 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 17, 2017

Number of object content downloads / hits:

1643

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80960

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information