Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Danuta Künstler-Langner, Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Toruń 2007

Twórca:

Obremski, Krzysztof ORCID

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Anioł w literaturze i w kulturze. Red., wstep J. Ługowska [T.1-2], J. Skawiński [T.1]. Wrocław 2004-2005.
2. J. Błoński, O fikcji. W zb.: Rozmowy na koniec wieku. T. 2. Prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski. Kraków 1998, s. 119-131.
3. W. Brojer, Anioł w wyobraźni chrześcijan do XIII wieku. W zb.: Wyobraźnia średniowieczna. Red. T. Michałowska. Warszawa 1996, s. 155-176.
4. W. Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie. Wrocław 2003.
5. S. Burnham, Księga aniołów. Rozważania o aniołach wczoraj i dziś oraz autentyczne świadectwa o tym, w jaki sposób wpływają na nasze życie. Przeł. D. Chojnacka, M. P. Jabłoński. Poznań 1996.
6. J. Czerkawski, Jana z Trzciany koncepcja godności człowieka. W: Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI iXV II wieku. Lublin 1992.
7. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce. Kraków 1986.
8. H. Hollender, Na dzień dzisiejszy. „Forum Akademickie” 2007, nr 7/8.
9. K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej. Wrocław 1995.
10. Księga o aniołach. Red. H. Oleschko. Kraków 2002.
11. D. Künstler-Langner, "Bonus angelus" w królestwie Boga i człowieka. O barokowej angelofanii. W zb.: Sarmackie theatrum. II. Idee i rzeczywistość. Red. R. Ocieczek, przy współudz. M. Barłowskiej. Katowice 2001, s. 33-48.
12. J. T. Maciuszko, Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji. Warszawa 1986.
13. H. Markiewicz, O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa polskiego. W: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Kraków 2000, s. 102-111.
14. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974.
15. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995.
16. J. Milton, Raj utracony. Przeł. M. Słomczyński. Warszawa 1974.
17. J. S. Pasierb, Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu. Pelplin 1999.
18. A. Podsiad, Z. Więckowski,Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską. Wprowadzenie A. Podsiad. Warszawa 1983.
19. W. Potocki, Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677-1695. W: Dzieła. Oprac. L. Kukulski. T. 2. Warszawa 1987.
20. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny. Przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek . Wstęp A. Skowronek. Warszawa 1987.
21. A. J. Skowronek, Aniołowie są wśród nas. Fascynacje - dociekania - wierzenia. Warszawa 2001.
22. J. W. Suliga, Krocząc drogami aniołów. Anioły w sztuce i tradycji judeochrześcijańskiej. Katalog wystawy. Warszawa 1998.
23. E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa 1992.
24. Święty Wojciech-Adalbert. Wybór i oprac. Z. T. Wiewióra. Gdynia 1997.
25. K. Targosz, Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa. Kraków 1995.
26. Teatr i mistyka. Rzeźba barokowa pomiędzy Zachodem a Wschodem / Theater and Mysticism. Baroque Sculpture between West and East. Red. K. Kalinowski. Poznań 1993.
27. P. Wilczek, Funkcje wierszy wizualnych w utworze Adama Nieradzkiego „Kirys hartowny starożytnego żołnierza". W zb.: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. Red. R. Ocieczek. Katowice 1990, s. 21-43.
28. Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001.
29. J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej. W: Prace ostatnie. Warszawa 1994.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

221

Strona końc.:

234

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63290 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-09-21

Data dodania obiektu:

2017-10-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

137

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80967

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji