Obiekt

Tytuł: Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni = Generation cycles in time and space

Twórca:

Kowalski, Mariusz

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 4 (2016)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Jednym ze sposobów tłumaczenia rzeczywistości są koncepcje cykliczności niektórych zjawisk i procesów. Dotyczy to również życia społecznego. Wśród wielu idei szczególnie przekonująca wydaje się koncepcja cyklu pokoleniowego. Tłumaczy ona zmianę społeczną naturalnym następstwem pokoleń. W nawiązaniu do tej idei dużą popularność zdobyła przede wszystkim teoria Straussa i Howe’a. Wyznaczony przez nich czas trwania jednego cyklu pokoleniowego jest jednak o połowę krótszy od przeciętnej różnicy wieku (30-40 lat) między rodzicami a dziećmi (Tremblay i Vezina, 2000). Tymczasem, istnienie dłuższego cyklu pokoleniowego sygnalizowali bezpośrednio lub pośrednio badacze z różnych dziedzin nauk społecznych: N. Davies (1984), M. Alexander (2005a, 2005b), W. Białek (2009). Pojawia się potrzeba usystematyzowania tej koncepcji, zwłaszcza w kontekście uniwersalności i międzynarodowej synchronizacji omawianego zjawiska. W tym względzie argumentów dostarcza również geografia polityczna.

Bibliografia:

1. Alexander M.A., 2002, The Kondratiev Cycle: A Generational Interpretation, Writers Club Press, San Jose-New York. ; 2. Alexander M.A., 2005, Investing in a Secular Bear Market, iUniverse, Lincoln (NE). ; 3. Alexander M.A., 2005, The Paradigm Cycle Model, http://www.safehaven.com/article/2975/the-paradigm-cycle-model (30.06.2016) ; 4. Braudel F., 1979, Civilisation materielle, economie et capitalisme, XV-XVIII siecle, vol. 3, Le Temps du monde, Armand Colin, Paris. ; 5. Braudel F., 1992, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek; t. 3: Czas Świata, PIW, Warszawa. ; 6. Białek W., 2009, Cykl pokoleniowy, Blog Wojciecha Białka - Komentarze finansowe analityka CDM PKO SA, http://wojciechbialek.blox.pl/2009/12/Cykl-pokoleniowy.html (30.06.2016) ; 7. Bierzanek R., 2006, Przez wiek XX: wspomnienia i refleksje, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa. ; 8. Chodak Sz., 1963, Systemy polityczne Czarnej" Afryki, Książka i Wiedza, Warszawa. ; 9. Chruszczyński A., 1998, Intensywizm i autentyzm (1918-1956), cz. 1.: Na fali przyboju, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz. ; 10. Davies N., 1984, Heart of Europe: The Past in Poland's Present, Oxford University Press, Oxford. ; 11. Davies N., 1995, Serce Europy. Krótka historia Polski, Aneks, Londyn. ; 12. Domański R., 2005, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 13. Gałganek A., 1992, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym: supercykle i wojna hegemoniczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań. ; 14. Goertzel T., 2001, Generational Cycles in Mass Psychology: Implications for the George W. Bush Administration, International Psychohistorical Association's 24th Annual Convention, June 8, 2001 (www.crab.rutgers.edu/~goertzel/cycles.htm) ; 15. Huntington S.P., 1998, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza S.A., Warszawa. ; 16. Jaczynowska M., 1986, Historia starożytnego Rzymu, PWN, Warszawa. ; 17. Kennedy P., 1994, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Książka i Wiedza, Warszawa. ; 18. Kondratev N. D. 1925, Bolšije cikli koniunktury, Voprosy koniunktury, 1, 1, s. 28-79. ; 19. Koneczny F., 1935, O wielości cywilizacyi, Gebethner i Wolf, Kraków. ; 20. Kowalski M., 2014, Cykle pokoleniowych buntów – od Konfederacji Barskiej do Majdanu, Najwyższy Czas!, 14 (5 kwietnia), s. 38-40. ; 21. Kowalski M., 2015, Czy Rosja upadnie jak Prusy? – ułomne podstawy wschodnioeuropejskich imperiów (Rosjanie szukają Hitlera), Najwyższy Czas!, 12 (21 marca), s. 7-9. ; 22. Kowalski M., 2015, Czy Kukiz podzieli los Tymińskiego, Najwyższy Czas!, 22-23 (30 maja-6 czerwca), s. 18-20. ; 23. Mażewski L., 2004, Powstańczy szantaż, Książka i Wiedza, Warszawa. ; 24. Moczulska L., 2010, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa. ; 25. Modelski G.,1987, Long Cycles in World Politics, Macmillan, London. ; - ; 26. Nycz R., 2013, Język modernizmu: Prolegomena historyczno-literackie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 27. Rykiel Z., 2009, Globalizacja a kodeks geopolityczny, Kultura – Historia – Globalizacja, 5, s. 119-132. ; 28. Schlesinger A. M. (Sr.), 1949, Paths to the Present, MacMillan, New York. ; 29. Schlesinger A. M. (Jr.), 1986, The Cycles of American History, Houghton Mifflin, Boston. ; 30. Schlesinger A. M. (Jr.), 1992, The turn of the cycle, The New Yorker, 68 (November 16), s. 46-54. ; 31. Skousen M., 2012, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa. ; 32. Strauss W., Howe N., 1991, Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069, William Morrow and Company, New York. ; 33. Strauss W., Howe N., 1997, The Fourth Turning: An American Prophecy, Broadway Books, New York. ; 34. Taylor P., Flint C., 2000, Political Geography. World-Economy, Nation-state and Locality. 4th Edition, Prentice Hall, London-New York. ; 35. Tremblay M., Vézina H., 2000, New estimates of intergenerational time intervals for the calculation of age and origins of mutations, The American Journal of Human Genetics, 66, s. 651-658. ; - ; 36. Wallerstein I., 2004, World-Systems Analysis: An Introduction, Duke University Press, Durham. ; 37. Wallerstein I., 2007, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Dialog, Warszawa. ; 38. Wyka K., 1946, Antoni Potocki, Pamiętnik Literacki, 36, 3-4, s. 345-357. ; 39. Zarnovitz V., 1992, Business Cycles: Theory, History, Indicators, and Forecasting, University of Chicago Press, Chicago. ; -

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

88

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

489

Strona końc.:

510

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61606 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2016.4.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji