RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Antyliterackie, a więc literacke. O Nikiformach Edwarda Redlińskiego

Creator:

Bukowiecka, Marta

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. BETA, Nikiformy, „Warmia i Mazury” 1983 nr 7.
2. W. Bolecki, Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012.
3. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Universitas, Kraków 1996.
4. L. Bugajski, Wśród czasopism, „Twórczość” 2011 nr 5.
5. S.M. Jankowski, 10 pytań o Nikiformy, „Dziennik Polski” 22.12.1982 nr 225.
6. M. Głowiński, Dialog w powieści, w: tegoż Gry powieściowe, PIW, Warszawa 1973.
7. M. Głowiński, Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej, w: tegoż Poetyka i okolice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 142.
8. W. Gombrowicz, J. Dubuffet, Korespondencja, przeł. I. Kania, wstęp P. Pachet, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
9. W. Jurasz, „Nikiformy” dwadzieścia lat później, „Przekrój” 2000 nr 29, s. 32.
10. A. Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert), Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.
11. T. Krzemień, Życioformy, „Tu i Teraz” 1983 nr 3.
12. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej, w: Tekst i fabuła, red. Cz. Niedzielski, J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
13. M. Łukaszewicz, Czar fikcji, „Literatura” 1984 nr 5.
14. M. Łukaszewicz, Neoautentyzm – czyli walka o swojskość, „Nowe Książki” 1982 nr 4.
15. A. Mach, PRL-owskie ready-mades Edwarda Redlińskiego, w: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. H. Gosk, Elipsa, Warszawa 2008.
16. Z. Mitosek, Mimesis krytyczna, w: tejże Mimesis. Zjawisko i problem, PWN, Warszawa 1997.
17. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
18. K. Nowicki, Język rzeczywistości, „Fakty” 1983 nr 1, s. 8.
19. B. Owczarek, Pop-literatura, czyli bliżej życia, „Miesięcznik Literacki” 1983 nr 6.
20. R. Pietrzak, Stan chorobowy, „Trybuna Ludu” 1983 nr 30.
21. J. Piotrowski, Kawałek „peerel”, „Głos Wielkopolski” 2000 nr 170.
22. B. Rajca, Z głowy, „Gazeta Krakowska” 1983 nr 26.
23. E. Redliński, Nikiformy, Czytelnik, Warszawa 1982.
24. E. Redliński, Samoobrona czyli nie czekając na Godota, „Twórczość” 1983 nr 10.
25. J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: tegoż Dzieło – język – tradycja, t. 2, Universitas, Kraków 1998.
26. P. Sobolczyk, Dyskursywizowanie Białoszewskiego, t. I-II, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013-2014.
27. B. Sowińska, Samo życie, „Życie Warszawy” 1983 nr 3.
28. H. Zaworska, „Art brut” po polsku, „Twórczość” 1983 nr 3.
29. A. Żelazińska, Bułka z masłem, „Polityka” 2015 nr 15.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

326

End page:

353

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64882 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 3, 2018

Number of object content downloads / hits:

1154

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81010

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information