Obiekt

Tytuł: Grób kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 10 w Wilczycach, pow. sandomierski

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 64 (2016)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

The authors of the paper present the results of research, the subject of which was the inhumation burial of the Corded Ware culture from Wilczyce. The site is located on the culmination of the southern slope of a loess hill, rising directly above the valley of the Opatówka River. The grave goods consisted of: an amphora, three cups, two miniature vessels, 41 wolf tooth pendants and disc-shaped shell beads. Radiocarbon dating result on bones from the burial is 3960 ± 30 BP (Poz-80189)

Bibliografia:

Akajewski A. 1979. Anatomia zwierząt domowych. Warszawa
Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
Bałaga K., Hołub B., Kusiak J., Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Komar M. 2008. Próba rekonstrukcji rzeźby terenu i środowiska z okresu funkcjonowania późnomagdaleńskiego obozowiska w Wilczycach (Wyżyna Sandomierska). Landform Analysis 9, 269-271
Bargieł B., Libera J., Florek M. 2001. Groby ludności kultury ceramiki sznurowej i mierzanowickiej ze stanowiska 1 w Malicach Kościelnych, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 53, 231-259
Bibikoy D. 1985. The wolf: history, systematics, morphology, ecology. Moscow
Bonnardin S. 2008. From traces to function of ornaments: some Neolithic examples. (W:) L. Longo, N. Skakun (red.), Prehistoric Technology 40 years later: Functional Studies and the Russian legacy. British Archaeological Reports 1783. Oxford, 297-308
Bonnardin S. 2009. La parure funéraire au Néolithique ancient dans les Bassins parisien et rhénan. Rubané, Hinkelstein et Villeneuve-Saint-Germain. Société Préhistorique Française, Mémoire XLIX. Paris
Boroń T. 2010. Le mobilier magdalénien en matières dures d’origine animale du site de Wilczyce 10 (district de Sandomierz, Pologne). Bulletin de la Société préhistorique française 107, 507-520
Boroń T. 2013. Bogate wielofazowe osadnictwo z epoki kamienia. (W:) D. Główka, T. Herbich, M. Mogielnicka-Urban, O.M. Przybyłowicz (red.), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 1953-2013. Warszawa, 131-135
Boroń T., Królik H., Kowalski T. 2011. Les Figurines féminines en silex taillé du site magdalénien de Wilczyce (district de Sandomierz, Pologne). (W:) J. Clottes (red.), Préhistoire, Art et Sociétés. L’art pléistocène dans le monde. Tarascon-sur-Ariège, 1379-1391
Bronk Ramsey C., Scott E.M., Plicht van der J. 2013. Calibration for archaeological and environmental terrestrial samples in the time range 26–50 ka cal bp. Radiocarbon 55/4, 2021-2027
Brown R.P., Ubelaker D.H., Schanfield M.S. 2007. Evaluation of Purkait’s triangle method for determining sexual dimorphism. Journal of forensic sciences 52 (3), 553-556
Buchvaldek M., Kovařík J. 1993. Pohřebiště se šňůrovou keramikou v Praze-Jinonicích. Doplněk ke Katalogu šňůrové keramiky v Čechách VI. (W:) M. Buchvaldek (red.), Praehistorica 20. Praha, 119-174
Burchard B. 1973. Z badań neolitycznej budowli trapezowatej w Niedźwiedziu, pow. Miechów (stan. 1). Sprawozdania Archeologiczne 25, 39-48
Burchard B., Włodarczak P. 2012. Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District/Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski. Sprawozdania Archeologiczne 64, 269-310
Cristiani E., Farbstein R., Miracle P. 2014. Ornamental traditions in the Eastern Adriatic. The Upper Palaeolithic and Mesolithic personal adornments from Vela Spila (Croatia). Journal of Anthropological Archaeology 36, 21-31
Czopek S., Machnik J., Pasterkiewicz W., Pawliw D., Petehyrycz W. 2016. Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza. Kraków
Dobeš M., Buchvaldek M. 1993. Katalog šňůrové keramiky v Čechách VIII. Mostecko. (W:) M. Buchvaldek (red.), Praehistorica 20. Praha, 197-258
Drenth E., Lohof E. 2005. Mounds for a dead. Funerary and burial ritual in Beaker period, Early and Middle Bronze Age. (W:) L.P. Louwe Kooijmans, P.W. van der Broeke, H. Fokkens, A.L. van Gijn (red.), The prehistory of the Netherlands. Volume I. Amsterdam, 433-454
D’Errico F., Vanhaeren M. 2002. Criteria for Identifying Red Deer (Cervus elaphus) Age and Sex from Their Canines. Application to the Study of Upper Palaeolithic and Mesolithic Ornaments. Journal of Archaeological Science 29, 211-232
Fiedorczuk J., Bratlund B., Kolstrup E., Schild R. 2007. Late Magdalenian feminine flint plaquettes from Poland. Antiquity 81, 97-105
Florek M. 2011. Kopce i cmentarzyska kurhanowe na Wyżynie Sandomierskiej. (W:) H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany I obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. Kraków-Warszawa, 235-254
Gittenberger E.A., Janssen A.W., Kuijper W.J., Kuiper J.G.J., Meijer T., van der Velde G., de Vries J.N. 2004. De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet eb brak water. Nederlandse Fauna 2. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis. Leiden
Irish J.D., Bratlund B., Schild R., Kolstrup E., Królik H., Mańka D., Boroń T. 2008. A late Magdalenian perinatal human skeleton from Wilczyce, Poland. Journal of Human Evolution 55, 736-740
Jarosz P., Koszowska E., Ostrowski M., Szczepanek A. 2015. Niche burials of the Corded Ware culture at Kraków-Mistrzejowice, site 85. Sprawozdania Archeologiczne 67, 165-187
Jarosz P., Włodarczak P. 2007. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowowschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny 55, 71-108
Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 121. Warszawa
Kempisty A., Włodarczak P. 2000. Cemetery of the Corded Ware culture in Żerniki Górne. Światowit. Supplement Series P5. Warszawa
Kileen I., Aldridge D., Oliver G. 2004. Freshwater Bivalves of Britain and Ireland. Field Studies Council Occasional Publication 82. Telford
Kopacz J. 1986. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Wójeczce, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 38, 139-151
Kowalewska-Marszałek H., Włodarczak P. 2002. Wyniki badań powierzchniowych na stanowisku paleolitycznym w Wilczycach, pow. Sandomierz. Sprawozdania Archeologiczne 54, 21-60
Krysiak K., Kobryń K., Kobryńczuk F. 2007. Anatomia zwierząt. Warszawa
Krysiak K., Świeżyński K. 2006. Anatomia zwierząt. Warszawa
Krzak Z. 1976. The Złota culture. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Kurzawska, A. 2010. Analiza zabytków z muszli z grobu 85 z Żernik Górnych, gm. Busko Zdrój. Analiza w Archiwum IAE PAN. Warszawa
Kurzawska A., Kowalewska-Marszałek H. 2010. Shell ornaments from the Early Bronze Age burial at Kichary Nowe, Poland. (W:) C. Bakels, K. Fennema, W. Out, C. Vermeeren (red.), Of Plants and Snails, a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude for forty years of teaching and identifying. Leiden, 155-165
Lanting J.N., van der Waals J.D. 1976. Beaker culture relations in the lower Rhine basin. (W:) J.N. Lanting, J.D. van der Waals (red.), Glockenbecher Symposium. Oberried, 1-80
Loewe G. 1959. Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teil I: Thüringen. Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle 17. Halle
Lutnicki W. 1972. Uzębienie zwierząt domowych. Warszawa-Kraków
Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Hołub B., Kusiak J., Bałaga K., Komar M., Łacka B., Żogała B., Mendecki M. 2014. Regional palaeogeographic analysis of site Wiczyce 10 in the Opatówka valley and the stratigraphic context of the ice wedge cast. (W:) R. Schild (red.), Wilczyce. A late Magdalenian winter hunting camp in southern Poland. Warszawa, 31-80
Machnik J. 1964. Groby kultury ceramiki sznurowej w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka. (W:) S. Nosek (red.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Wrocław-Warszawa-Kraków, 339-372
Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Machnik J. 2011. Znaczenie archeologicznych badań ratowniczych na trasie planowanej budowy autostrady A4 na odcinku Przeworski-Radymno dla znajomości problematyki schyłku neolitu i początków epoki brązu. (W:) S. Czopek (red.), Autostradą w przeszłość. Rzeszów, 61-78
Machnik J., Bagińska J., Koman W. 2009. Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006. Kraków
Malinowski A., Bożiłow W. 1997. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Warszawa-Łódź
Mech L. D. 1970. The Wolf: The Ecology and Behavior of an Endangered Species. London
Okarma H. 1992. Wilk. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Białowieża
Orzechowski Sz. 1990. Grób kultury ceramiki sznurowej z Prusinowic. Sprawozdania Archeologiczne 41, 89-93
Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca), małże (Bivalvia). Fauna Słodkowodna Polski. Zeszyt 7A. Warszawa
Popesko P. 2008. Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych. Warszawa
Purkait R. 2005. Triangle identified at proximal end of femur: a new sex determinant. Forensic Science International 147, 135-139
Pyzik Z. 1983. Zespół grobowy kultury ceramiki sznurowej w Siesławicach, gm. Busko-Zdrój, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 34, 53-65
Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T.J., Hoffmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Staff R.A., Turney C.S.M., van der Plicht J. 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 Years cal BP. Radiocarbon 55(4), 1869-1887
Reinerth H., Bosch R. 1929. Das Grabhügelfeld von Sarmenstorf. Ausgrabungen 1927. Anzeiger für schweizerische Altertumskunde 31 (1), 1-17, Taf. I-II
Rejniewicz Ł. 2009. Groby kultury ceramiki sznurowej odkryte w 2005 i 2006 roku na Sławinku w Lublinie. (W:) H. Taras, A. Zakościelna (red.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historia dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin, 181-188
Rudnicki M., Włodarczak P. 2007. Graves of the Corded Ware Culture at the multicultural site 6 in Pełczyska, district of Pińczów/Groby kultury ceramiki sznurowej z wielokulturowego stanowiska 6 w Pełczyskach, pow. pińczowski. Sprawozdania Archeologiczne 59, 219-266
Rydzewski J. 1973. Dwa starosznurowe znaleziska grobowe z Witowa, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 25, 71-77
Schild R. 2014. Taphonomy and chronology of the settlement. (W:) R. Schild (red.), Wilczyce. A late palaeolithic winter hunting camp in southern Poland. Warszawa, 87-104
Sidéra I. 2002. Outils, armes et parures en os funéraires á la fin du Néolithique d’après Val-de-Reuil et Porte-Joie (Eure): representations individuelles et pratiques collectives. Gallia Préhistoire 44, 215-230
Sulimirski T. 1968. Corded Ware and Globular Amphorae north-east of Carpatians. London
Šebela L. 1999. The Corded Ware Culture in Moravia and in the adjacent part of Silesia (Catalogue). Brno
Ścibior J.M., Ścibior J. 1986. Obiekt grobowy z Nikisiałki Dużej, gm. Opatów. Sprawozdania Archeologiczne 38, 129-138
White T., Folkens P. 2005. The Human Bone Manual. Burlington-San Diego-London
Wilk S. 2013. A Złota culture cemetery at Książnice site 2, Świętokrzyskie province/Cmentarzysko kultury złockiej na stan. 2 w Książnicach, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 65, 311-370
Winiarska-Kabacińska M. 2014. Microscopic and functional analysis of the arctic fox tooth pendants/beads. (W:) R. Schild (red.), Wilczyce. A late palaeolithic winter hunting camp in southern Poland. Warszawa, 241-268
Witkowska B. 2013. Kultura złocka. Taksonomia, osadnictwo i chronologia. Maszynopis pracy doktorskiej w Instytucie Archeologii UJ. Kraków
Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków
Włodarczak P. 2008. Krzemień czekoladowy w kulturze ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. (W:) W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński(red.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003. Warszawa-Lublin, 277-303
Włodarczak P. 2013. Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce. (W:) I. Cheben, M. Soják (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Nitra, 373-387

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

64

Strona pocz.:

29

Strona końc.:

57

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61676 ; 10.23858/PA64.2016.002

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji