Object structure
Title:

Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2015)

Creator:

Losiak, Robert

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

soundscape ; landscape ; aesthetic experience

References:

1. Audiosfera Wrocławia, red. R. Losiak, R. Tańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014
2. S. Bernat, Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LIV, Lublin 1999, s. 302-303
3. B. Frydryczak, Kultura i nastroje – w poszukiwaniu nowych kategorii estetycznych, w: Aksjotyczne przestrzenie kultury, red. R. Tańczuk, W. Wolska, s. 254-264
4. M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, PWN, Warszawa – Kraków 1997
5. M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości, PWN, Warszawa 1990
6. M. Kapelański, Koncepcja “pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murraya Schafera, praca magisterska napisana Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kier. prof. dr hab. M. Gołąba, Warszawa 1999, maszynopis
7. M. Kapelański, Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego, „Muzyka” 2005 nr 2, s. 107-119
8. Kasprzak, Wielkomiejskie hałasy, w: Audiosfera Wrocławia, red. R. Losiak, R. Tańczuk, s. 261-281
9. R. Losiak, „Troska” i „beztroska” w przestrzeni fonosfery. Wokół aksjotycznego i egzystencjalnego kontekstu „troskliwości, w: Aksjotyczne przestrzenie kultury, red. R. Tańczuk, D. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 82-90
10. R. Losiak, Pamięć przywołana. W poszukiwaniu mnemotopów fonicznych, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012 Vol. 2 (12), s. 141-152
11. Nacher, Sto tysięcy miliardów dźwięków – podróż poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, soundwalk, aural safari), „Kultura Współczesna” 2010, nr 3 (65), s. 102-116
12. S. Pietraszko, Studia o kulturze, AVA Publishers, Wrocław1992
13. R. M. Schafer, Muzyka środowiska, przeł. D. Gwizdalanka, „Res Facta” 1982 nr 9, s. 298-315
14. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa, 1982
15. W. Welsch, Estetyka zwierząt, przekł. K. Wilkoszewska, w: Estetyka poza estetyką, Universitas, Kraków 2005, s. 171-206

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

45

End page:

57

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.18318/td. ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: