Object

Title: Głośna poezja. Uważne słuchanie w badaniach literackich

Creator:

Kremer Aleksandra

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. G. Agamben, Language and Death: The Place of Negativity, trans. K.E. Pinkus with M. Hardt, University of Minnesota Press, Minneapolis 1991
2. S. I. Bernsztejn, Wiersz a recytacja, przeł. Z. Saloni, w: Rosyjska szkoła stylistyki, red. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, PIW, Warszawa 1970
3. Berry, The Emergence of Charles Olson’s Prosody of the Page Space, „Journal of English Linguistics” 2002 vol. 30, no. 51
4. Berry, Poetry and the Physical Voice, Routledge and Kegan Paul, London 1962
5. J. Błaszczak, Białoszewski do słuchu: wiersze na CD, „Tygodnik Powszechny” 4.05.2014
6. M. Byliniak, Miron nie potrzebował walkmana (wywiad M. Glińskiego), w: Culture.pl, 25.03.2014 http://culture.pl/, (28.04.2014)
7. M. Byliniak, Wiersze idą do słuchu, „Dwutygodnik” 2011 nr 72, http://www.dwutygodnik.com/, (28.04.2014)
8. Chopin, Poesie Sonore Internationale, Jean-Michel Place Éditeur, Paris 1979
9. Close Listening. Poetry and the Performed Word, ed. Ch. Bernstein, Oxford University Press, New York–Oxford 1998
10. Concerning concrete poetry, red. B. Cobbing, i P. Mayer, writers forum, London 1978
11. K. Cudzich-Budniak, Dynamika muzyczna w poezji na podstawie nagrania Miron Białoszewski plays Adam Mickiewicz „Dziady”, w: Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, IBL PAN, Warszawa 2013
12. Dada Berlin. Texte, Manifeste, Aktionen, Hersg. K. Riha, H. Bergius, Reclam, Stuttgart 2009
13. M. Damon, Was That "different," "dissident" or "dissonant"? Poetry (n) the Public Spear: Slams, Open Readings, and Dissident Traditions, w: Close Listening. Poetry and the Performed Word, ed. Ch. Bernstein, Oxford University Press, New York–Oxford 1998
14. J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1997
15. M. Dłuska, Próba teorii wiersza polskiego, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie Kraków 1980
16. T. Dobrzyńska, Z problematyki głosowej interpretacji tekstu, „Pamiętnik Literacki” 1968 z. 3
17. T. Dobrzyńska, L. Pszczołowska Wiersz a recytacja, „Pamiętnik Literacki” 1982 z. 3/4
18. J. Donguy, Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953-2007), przeł. M. Madej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014
19. T.S. Eliot, The Three Voices of Poetry, Cambridge University Press, New York 1954
20. P. Feaster, Pictures of Sound. One Thousand Years of Educed Audio: 980-1980, Dust-to-Digital, Atlanta 2012
21. K. Felberg, Andrzej Sosnowski: pozycje, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, WBPiCAK, Poznań 2010
22. Fónagy, Languages within Language: An Evolutive Approach, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia 2001
23. Fónagy, The Voice of the Poet, trans. A. Makkai, w: Toward a Theory of Context in Linguistics and Literature, Mouton, The Hague–Paris 1976
24. G. Franssen, Stage Fever and Text Anxiety: The Staging of Poeticity in Dutch Performance Poetry Since the Sixties, w: Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance, eds. C. Gräbner, A. Casas, Rodopi, Amsterdam–New York 2011
25. D. Furr, Recorded Poetry and Poetic Reception from Edna Millay to the Circle of Robert Lowell, Palgrave Macmillan, New York 2010
click here to follow the link
26. M. Gliński, Miron – człowiek audiowizualny oraz „Białoszewski do słuchu” – nagrania i słuchowiska, w: Culture.pl, 25.03.2014 http://culture.pl/, (28.04.2014)
27. K.H. Göttert, Geschichte der Stimme, Wilhelm Fink Verlag, München 1998
28. N. Griot, The Functional Role of Poetry Readings in the Black Arts Movement, w: Close Listening. Poetry and the Performed Word, ed. Ch. Bernstein, Oxford University Press, New York–Oxford 1998
29. Grzegorz Bruszewski o slamie w Warszawie, w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012, red. A. Kołodziej, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków/Internet 2013
30. M. Grzegorzewska, Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych, Universitas, Kraków 2011
31. Gutorow, Mutacja, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, WBPiCAK, Poznań 2010
32. Gutorow, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Znak, Kraków 2003
33. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2012
34. T. Hoffman, American Poetry in Performance: From Walt Whitman to Hip Hop, University of Michigan Press, Ann Arbor 2011
click here to follow the link
35. G. Janecek, How Joseph Brodsky Read His Poems, w: tegoż, Sight and Sound Entwined. Studies of the New Russian Poetry, Berghahn Books, New York–Oxford 2000
36. G. Jankowicz, Dwadzieścia trzy słowa, „Tygodnik Powszechny” 13.03.2011
37. J. Jarniewicz, Slam, czyli wiersze na ringu oraz Protokół rozbieżności – rozmowa z Jerzym Jarniewiczem (Agaty Kołodziej), w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012, red. A. Kołodziej, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków/Internet 2013
38. Z. Jarosiński, Wstęp, w: Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, red. H. Zaworska, wstęp Z. Jarosiński, Ossolineum, Wrocław 1978
39. Z. Klemensiewicz, Prawidła wymowy polskiej, wyd. 6., Ossolineum, Wrocław 1973
40. J. Kopciński, Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2011 nr 4
41. J. Kopciński, Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2008
42. Koronkiewicz, Wszystkie ciała Sosnowskiego, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, WBPiCAK, Poznań 2010
43. Kremer, Polish Futurism Revisited: Anatol Stern and His Post-War Poetry Recording, „Modern Language Review” 2016, no. 1 (w druku)
44. Kulka, Głośne czytanie i deklamacja w szkolnej oraz pozaszkolnej edukacji polonistycznej w latach 1870-1918, w: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004
45. K. Lange, Z zagadnień kształcenia recytacyjnego w szkole dwudziestolecia międzywojennego, w: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004
46. H. Lausberg, Handbook of Literary Rhetoric: A Foundation for Literary Study, trans. M.T. Bliss, A. Jansen, D.E. Orton, eds. D.E. Orton, R.D. Anderson, introd. D. Kennedy, Brill, Leiden 1998
47. Marsh, P. Middleton, V. Sheppard “Blasts of Language”: Changes in Oral Poetics in Britain since 1965, „Oral Tradition” 2006 vol. 21, no. 1
click here to follow the link
48. R. Maud, Charles Olson’s Reading: A Biography, Southern Illinois University Press, Carbondale, Illinois 1996
49. M.R. Mayenowa, Wiersz i proza. Organizacja fonematyczna tekstu, w: tejże, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. 2, Ossolineum, Wrocław 1979
50. P. Middleton, Distant Reading. Performance, Readership, and Consumption in Contemporary Poetry, University of Alabama Press, Tuscaloosa 2005
51. Cz. Miłosz, Ogród nauk, Norbertinum, Lublin 1991
52. J. Novak, Live Poetry: An Integrated Approach to Poetry in Performance, Rodopi, Amsterdam 2011
53. K. Nowak-Wolna, W kręgu edukacji, teatru i sztuki żywego słowa. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
54. W.J. Ong, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia, red. i przeł. J. Japola, WUW, Warszawa 2009
55. B. Patten, „Teraz będziemy spać, leżeć bez ruchu lub ubierzemy się na powrót”, przeł. J Jarniewicz, T. Sławek, P. Sommer, A. Szuba, red. i posłowie J. Jarniewicz, Biuro Literackie, Wrocław 2011
56. B. Perelman, Speech Effects. The Talk as a Genre, w: Close Listening. Poetry and the Performed Word, ed. Ch. Bernstein, Oxford University Press, New York–Oxford 1998
57. Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance, eds. C. Gräbner, A. Casas, Rodopi, Amsterdam–New York 2011
58. Poezja performatywna. Podejście pierwsze red. P. Kaczmarski, P. Witkowski, 2013, „Ósmy Arkusz Odry”, „Odra” 2013 nr 11
59. Poprawa O tym Sosnowskim, jak się mówi, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, WBPiCAK, Poznań 2010
60. Poprzez „szum czasów”, w: Radio Głos Rosji, 21.01.2010, http://polish.ruvr.ru/, (28.04.2014)
61. J. Potkański, Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2004
62. J. Raskin, Allen Ginsberg, “Howl,” and the 6 Gallery Poetry Performance, w: Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance, eds. C. Gräbner, A. Casas, Rodopi, Amsterdam–New York 2011
63. H. Richter, Dadaizm: sztuka i antysztuka, przeł. J. Buras, posłowie W. Haftmann, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1983
64. P. Rypson, Obraz słowa: historia poezji wizualnej, Akademia Ruchu, Warszawa 1989
65. W. Sadowski Prosodic memory: Claudel – Eliot – Liebert, przeł. A. Kremer, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2013 nr 3(6), cz. 1
66. W. Sadowski, Psychofizjologia rytmu Stanisława Mleczki, w: Sensualność w kulturze polskiej, IBL PAN, 14.03.2012, http://www.sensualnosc.ibl.waw.pl (28.04.2014)
67. W. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Universitas, Kraków 2004
68. W. Sadowski, Żywa mowa wiersza (Mickiewicz – Słowacki), w: Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013
69. J. Schevill, Notes on the Performance Poem, w: The Poetry Reading. A Contemporary Compendium on Language and Performance, eds. S. Vincent , E. Zweig, Momo’s Press, San Francisco 1981
70. R. Sieburth, The Sound of Pound: A Listener’s Guide. The Work of Voice in the Age of Mechanical Reproduction, w: Penn Sound, http://writing.upenn.edu/pennsound/, (28.04.2014)
71. W. Siemion, Lekcja czytania. Gałczyński czyli metryka grecka i rzymska w niektórych wierszach poety, Primum, Kozerki 2003
72. S. Skwarczyńska, Istota improwizacji i jej stanowisko w literaturze, Pamiętnik Literacki, 1931, z. 1
73. M.C. Smith (z J. Kraynakiem), Take the Mic. The Art of Performance Poetry, Slam, and the Spoken Word, Sourcebooks MediaFusion, Naperville 2009
74. Sosnowski, Interpretacyjna improwizacja, (wywiad Małgorzaty Iwanek), „Popmoderna” 10.09.2012, http://popmoderna.pl/ (23.04.2012)
75. Sound States. Innovative Poetics and Acoustical Technologies, ed. A. Morris, The University of North Carolina Press, Chapel Hill–London 1997
76. Stern, Legendy naszych dni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969
77. Stern, Wiersze wybrane czyta autor, Polskie Nagrania „Muza”, Warszawa 1968
78. F.C. Stern, The Formal Poetry Reading, „The Drama Review” 1991 vol. 35, no. 3
click here to follow the link
79. The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, ed. E. Gunderson, Cambridge University Press, Cambridge 2009
80. The Poetry Reading. A Contemporary Compendium on Language and Performance, eds. S. Vincent, E. Zweig, Momo’s Press, San Francisco 1981
81. The Sound of Poetry / The Poetry of Sound, eds. M. Perloff, C. Dworkin, The University of Chicago Press, Chicago–London 2009
82. R. Tsur, Poetic Rhythm: Structure and Performance: An Empirical Study in Cognitive Poetics, wyd. 2 zmienione, Sussex Academic Press, Eastbourne 2012
83. R. Tsur R. (z Ch. Gafnim), Poetry Reading – Rhythmical Performance: Triple-Encoding, and Voice Quality: Six Case Studies, „Thinking Verse” 2012, no. 2
84. R. Tsur, What Makes Sound Patterns Expressive? The Poetic Mode of Speech Perception, Duke University Press, Durham–London 1992
85. A. Wat, Mój wiek, red. R. Habielski, Universitas, Kraków 2011, t. 1
86. D. Wesling, T. Sławek Literary Voice: The Calling of Jonah, The State University of New York Press, Albany 1995
87. L. Wheeler, Voicing American Poetry. Sound and Performance from the 1920s to the Present, Cornell University Press, Ithaca–London 2008
88. Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, WBPiCAK, Poznań 2010
89. K. Wóycicki, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Skład Główny w Księgarni E. Wendego i S-ki, Warszawa 1912.
90. J. Ziomek, Projekt wykonawcy w dziele literackim a problemy genologiczne, w: Problemy teorii dramatu i teatru, oprac. J. Degler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

103

End page:

125

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64970 ; 10.18318/td. ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 8, 2018

Number of object content hits:

406

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81040

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information