Object structure
Title:

Nocna rozmowa – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie romantyzmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2015)

Creator:

Zarych, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

nocturne ; romanticism ; music

References:

1. Agamben G., Co zostaje z Auschwitz, Sic! 2008.
2. Averill J. H., Wordsworth and the poetry of human suffering, Cornell UP, New York 1980.
3. Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji zła, Sic! Warszawa 2005.
4. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Sic! Warszawa 2005.
5. Berdychowska G., Die Gattung des romantischen Nachtstücks am Beispiel E.T.A. Hoffmanns, Grin Verlag, München–Ravensburg 2009.
6. Blumröder von Ch., Notturno/Nocturne (1982) w: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, red. H.H. Eggebrecht, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1971-2006.
7. Bołoz Antoniewicz, J. Grottger, Nauka i Sztuka, Lwów 1910.
8. Borchhardt-Birbaumer B., Imago noctis: die Nacht in der Kunst des Abendlandes..., Böhlau, Wien 2003.
click here to follow the link
9. Casagnere la Ch,. Image picturale et image littéraire dans le nocturne romantique. Essai de poétique inter-textuelle, „Romantisme” 1985, Vol. 15, nr 49.
10. Chęćka-Gotkowicz A., Ucho i umysł, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.
11. Chęćka-Gotkowicz A., W poszukiwaniu semantycznej niewinności. Muzyczne fantazmaty Pascala Quignarda, Estetyka i Krytyka 25, 2/2012.
12. Chmara B., Do genezy nokturnu instrumentalnego przed Chopinem, w: F.F.Chopin, red. Z. Lissa, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1960.
13. Chomiński J.M., Wilkowska-Chomińska K. Formy muzyczne, Encyklopedia muzyki, t.1, PWM, Kraków 1983.
14. Deleuze Gilles, Difference and Repetition, Bloomsbury, Londyn – Nowy Jork 2014.
15. Diccionario Enciclopédico, Vox 1. Larousse Editorial, S.L. 2009.
16. Encyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego, PWN, Warszawa 2006.
17. Fitter Ch., The Poetic Nocturne: From Ancient Motif to Renaissance Genre, „Early Modern Literary Studies: A Journal of Sixteenth- and Seventeenth-Century English Literature” 1997/3.
18. Hryszczyńska H., Pieśni Schuberta. Zarys bibliografii, red. M. Tomaszewski, Seria „Muzyka i Liryka", t. 5, Kraków 1994.
19. Huneker J.G., Chopin. Człowiek i artysta, tłum. J. Bandrowski, Wydawnictwo Polskie, Lwów 1922.
20. Ingarden R., Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości [w:] Studia z estetyki, tom II, PWN, Warszawa 1966.
21. Iwaszkiewicz J., Chopin, PWM, Kraków 1976.
22. Jabłoński M., Przeciw muzykologii niewrażliwej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.
23. Kaiser G., Nachwort do: E.T.A. Hoffmann, Nachtstücke, Reclam, Stuttgart 1990.
24. Kallberg J., The Rhetoric of Genre: Chopin's Nocturne in G Minor, „19th-Century Music” Vol. 11, 1988 nr 3.
25. Kerman J., Contemplating Music: Challenges to Musicology, Harvard University Press, 1985.
26. Krueger W., Das Nachtstück. Ein Beiträge zur Entwicklung des einsätzigen Pianofortestückes im 19., „Schriften zur Musik” 1971/9.
27. Lambert G., Caravaggio, Taschen, Köln 2000.
28. Libelt K., Filozofia i krytyka, T. 4 Estetyka, czyli umnictwo piękne, Księgarnia J.K. Żupańskiego, Poznań 1875.
29. Malecka T., Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego, PAUza Akademicka, Rok IV, nr 143, Kraków, 24 listopada 2011.
30. Melbechowska-Luty A., Nokturny. Widoki nocy w malarstwie polskim, Arkady, Warszawa 1999.
31. Nocturns, w: Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company, New York 1913.
32. Novalis, Hymny do nocy, przeł. A. Pomorski, „Znak” 1994, nr 475.
33. Nycz Ryszard, O nowoczesności jako doświadczeniu, Teksty Drugie, 3/2006.
34. Nycz Ryszard, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, Teksty Drugie, 6/2007.
35. Nycz Ryszard, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Instytut badań literackich PAN, Warszawa 2012.
36. Ottich M., Chopins Klavierornamentik, Verlag Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel–Berlin 1938.
37. Parakilas J., "Nuit plus belle qu'un beau jour:" Poetry, Song, and the Voice in the Piano Nocturne, „Polish Music Journal” Vol. 3, 2000, No. 2.
38. Parks J., Adam Elsheimer: Rich and Magical Storytelling, „American Artist Magazine” 2007/71.
39. Phelps R. P., Ferrara L., Sadoff R.H., Warburton E. C., A Guide to Research in Music Education, Oxford UP, Oxford 2005.
40. Polony L., Muzyka jako gra bycia. Wokół refleksji George’a Steinera o muzyce, Estetyka i Krytyka 19, 2/2010.
41. Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. Wiek XIX i XX, T.3, Arkady, Warszawa 1988.
42. Quignard P., La haine de la musique, Gallimard, Paryż 1996.
43. Rellstab L., Recenzja Nokturnu op. 9, „Iris im Gebiete der Tonkunst” 1833.
44. Rowland D., The nocturne development of a new style, w: The Cambridge Companion to Chopin, red. J. Samson, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
click here to follow the link
45. Samson J., Chopin and genre, „Music and Analisis” 1989 nr 8/3.
46. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2007.
47. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. V, Ossolineum, Wrocław 2008.
48. Steinecke H., Die Kunst der Fantasie, Insel Verlag, Frankfurt a. M.–Leipzig 2004.
49. Sulzer J.G., Allgemeine Theorie der Schönen Künste (1771-74), (Biblioteka digitalna, t. 67), Berlin 2002.
50. Temperley N., John Field and the First Nocturne, „Music & Letters” Vol. 56, 1975 nr 3/4.
51. Tomaszewski M., Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, PWM, Kraków 2005.
52. Tomaszewski M., Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000.
53. Trzęsiok M., Muzyka doświadczenia, Res Facta Nova, 9/2007, http://www.resfactanova.pl/pliki/archiwum/numer_18/RFN18 Trzesiok - Muzyka doswiadczenia.pdf [dostęp: 3 sierpnia 2015].
54. Tuchowski A., Integracja strukturalna a faktura i forma w nokturnach Chopina, w: Przemiany stylu Chopina, red. M. Gołąb, PWM, Kraków 1993.
55. Vågnes Ø., „Working Through Contradiction Interminably”: Towards a Mathesis Singularis?, Nordic Journal of English Studies, Vol. 2, nr 2.
56. Von Neuen Sternen. Adam Elsheimers „Flucht nach Ägypten“. Anlässlich der Ausstellung Von Neuen Sternen. Adam Elsheimers Flucht nach Ägypten, Alte Pinakothek, München, 17. Dezember 2005 bis 26. Februar 2006, red. R. Baumstark, DuMont-Literatur-und-Kunst-Verl, Köln 2005.
57. Webster J., Sonata Form, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, J. Tyrell, 2nd ed., Vol. 18, New York 2002.
58. Wejman K., Estetyczna zasada nieodróżnialności H.-G. Gadamera a tekstualność dzieła sztuki, Lingua ac Communitas, Vol. 21/2011.
59. Wolska D., Doświadczenie jako kwestia humanistyki, Teksty Drugie, 3/2006.
60. Wordsworth W., Scena nocna, w: Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego, oprac. i tłum. Z. Kubiak Oficyna Literacka, Kraków 1993.
61. Załuski Tomasz, Sztuka jako ontologiczny eksperyment, Estetyka i Krytyka 21, 2/2011.
62. Zarych E., Fantastyka w utworach E.T.A. Hoffmanna, „Teksty Drugie”, 1998, nr 5.
63. Zrozumieć malarstwo. Najważniejsze tematy w sztuce, red. Alexander Sturgis, przeł. Ewa Hornowska, Rebis, Poznań 2006.
Źródła internetowe
1. Bristiger M., Formy Chopina dla Jasia: Nokturn, nr 15/2009, http://www.dwutygodnik.com/artykul/539 (13.09.2013)
2. Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/nocturne-peinture/ (20.10.2013)
3. http://www.musicacolta.eu/category/forme-musicali/notturno/ (12.10.2013)
4. http://www.wiedza24h.pl/pojecie/413/nokturn_malarstwo.html (3.10.2013).
5. Nokturn: http://universal_lexikon.deacademic.com/106334/Nachtst%C3%BCck, (3.10.2013).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

357

End page:

386

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.18318/td. ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: