Object structure
Title:

Fikcja awangardy?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2015)

Creator:

Świeściak, Alina ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

avant-garde ; modernism ; autonomy

References:

1. Awangarda w perspektywie postmodernizmu, red. G. Dziamski, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996.
2. J. Banasiak, Poszerzenie pola walki, http://www.obieg.pl/wydarzenie/2123#2 [dostęp: 01.07.2015].
3. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
4. Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy, w: Awangarda w perspektywie postmodernizmu…
5. E. Beaucamp, Smutno się żegnać, „Polityka” 1977, nr 14.
6. L. Bieszczad, Koniec awangardy a przełom postmodernistyczny, „Tekstualia” 2009, nr 3.
7. J. Bogucki, Wyjście poza kres możliwości, „Literatura” 1976, nr 7.
8. L. Budrecki, Wyczerpanie neoawangardy, „Literatura na Świecie” 1984, nr 9.
9. P. Bürger, Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, red. nauk. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2006.
10. G. Dziamski, Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
11. G. Dziamski, Postmodernizm w refleksji nad sztuką, w: tenże, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
12. G. Jankowicz, Jak być dziś krytyczką wśród pisarek, „Litera” 2008, nr 2.
13. A. Kałuża, Nie wszystkie pociągi jeżdżą po tym samym torze, „Wakat” 2007, nr 3.
14. M. Kasprzak, Awangardofobia, „Lampa” 2007, nr 6.
15. M. Kasprzak, Duży Format. Kłopoty z awangardą i zaangażowaniem, „Wakat” 2008, nr 1.
16. A. Kępińska, Lata siedemdziesiąte — funkcjonowanie i rozkład pojęcia „awangarda”, w: Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, red. U. Czartoryska, R.W. Kluszczyński, PWN, Warszawa‒Łódź 1985.
17. R.W. Kluszczyński, Kłopoty z definicją, w: tenże, Awangarda. Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
18. R.W. Kluszczyński, Jednostka — grupa — sieć. Przemiany awangardowych strategii twórczych, w: Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006.
19. D. Kozicka, Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim dwudziestoleciu), w: taż, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Universitas, Kraków 2012.
20. A. Kurant, O. Dawicki, Ł. Ronduda, J. Simon, E. Bendyk, A. Nowak, O. Wasilkowska, Manifest Nooawangardy/Nowa Autonomia Sztuki, w: Manifest Nooawangardy. Sztuka wobec kapitalizmu kognitywnego, posthumanizmu i nauk o złożoności, Fundacja MAMMAL, Warszawa 2010.
21. J.-F. Lyotard et al., Les Immatériaux, vol. 1, Epreuves d’écriture, Paris 1985.
22. J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red., oprac. i przedmowa R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
23. J.-F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie” 1996, nr 2 3.
24. J. Ludwiński, Sztuka w epoce postartystycznej, „Odra” 1971, nr 4.
25. L. Manovich, Awangarda jako software, przeł. I. Kurz, „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 35‒36.
26. A. Mazur, Od sztuki krytycznej do krytyki politycznej, http://obieg.pl/wydarzenie/2013 [dostęp: 20.07.2015].
27. A. Mitek, Jean-Francois Lyotarda manifest(acja) immaterialności. W stronę nowej antropologii, w: Muzeum sztuki. Antologia, wstęp i red. M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005.
28. S. Morawski, O końcu ery nowożytnej, „Projekt” 1983, nr 1.
29. P. Mościcki, Wydarzenie i gramatyka. Polityka sztuki w dobie kapitalizmu kognitywnego, w: Manifest Nooawangardy…
30. Neo czy pseudo. Czy mamy awangardę? (dyskusja z udziałem Alicji Kępińskiej, Jerzego Ludwińskiego, Stefana Morawskiego, Jana Świdzińskiego, Wojciecha Cesarskiego), „Sztuka” 1981, nr 4.
31. J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989‒2006, Universitas, Kraków 2006.
32. J. Orska, Jak być spiskowcem wśród komunardów, „Litera” 2009, nr 3.
33. U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Korporacja Ha!art, Kraków 2012.
34. T. Pękala, Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
35. P. Piotrowski, Kryzys awangardy czy kryzys sztuki?, w: Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1988.
36. A. Porczak, Awangarda po obiedzie, w: Wiek awangardy…
37. T. Pułka, Pomysł na zaangażowanie, http://niedoczytania.pl/pomysl-na-zaangazowanie/ [dostęp: 20.06.2015].
38. M. Pustoła, Pomiędzy intencjami a skutkiem, czyli jak wykorzystać Santiago Sierrę, http: http://www.obieg.pl/wydarzenie/2123#4 [dostęp: 13.06.2015].
39. J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki i J. Sowa, Korporacja Ha!art, Kraków 2007.
40. J. Sławiński, Zanik centrali, „Kresy” 1994, nr 2.
41. J. Sowa, Galeryjne mendy muszą być trendy, czyli system lewicowej mody, „Kresy” 2009, nr 1 2.
42. J. Sowa, Nieznośna uporczywość awangardy, w: Manifest Nooawangardy…
43. J. Sowa, Stosowane sztuki społeczne: od symulakrum do aktywizmu (i z powrotem?), http://www.obieg.pl/teksty/1861 [dostęp 29.08.2015].
44. M. Stala, Coś się skończyło, coś się nie chce zacząć, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 2.
45. I. Stokfiszewski, Co to znaczy być dzisiaj polską pisarką?, „Litera” 2008, nr 1.
46. I. Stokfiszewski, Zwrot polityczny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
47. T. Szkołut, Awangarda, neoawangarda, postawangarda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
48. P. Śliwiński, Kunszt, czyli kicz, czyli o konieczności awangardy, w: tenże, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
49. A. Świeściak, Awangardowa cyberpoezja?, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2.
50. Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”, red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Kraków 2002.
51. K. Uniłowski, Kukuryku! Krytyka przeciwko wspólnotom, w: tenże, Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo „FA-art”, Katowice 2013.
52. K. Uniłowski, Walka o korzeń, w: Tenże, Skądinąd. Zapiski krytyczne, Wydawnictwo „FA-art”, Katowice 1998.
53. M. Wallek-Walewski, Czy zmierzch awangardy?, „Odra” 1972, nr 10.
54. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
55. P. Zawojski, Cybersztuka jako awangarda naszych czasów, w: Wiek awangardy…
56. A. Zeidler-Janiszewska, Słowo wstępne, w: Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, red. A. Zeidler-Janiszewska, Instytut Sztuki, Warszawa 1994.
57. S. Žižek, Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, Korporacja Ha!art, Kraków 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

47

End page:

69

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: