Object structure
Title:

Noli me tangere…. O potrzebie dotykania sensu. Krytyka somatyczna wobec kerygmatycznej interpretacji tekstu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2015)

Creator:

Regiewicz, Adam ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

interpretation ; comparative literature ; Biblical exegesis

References:

1. Augustyn J., Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na czwartym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli, Kraków 2013.
2. Bielik-Robson A., „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008.
3. Burzyńska A., Anty-teoria literatury, Kraków 2006.
4. Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1993.
5. Cavalcoli G., Zmartwychwstanie seksualności według Św. Tomasza, [w:] L’uomo e il mondo nella luce dell’Aquinate, Watykan 1982.
6. Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
7. Delsol Ch., Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, tłum. M. Kowalska, Kraków 2011.,
8. Dziadek A., Soma i Sema – zarys krytyki somatycznej, [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007.
9. Fausti S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię według św. Jana, tłum. B.A. Gancarz, Kraków 2009.
10. Fish S., Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, tłum. A. Szahaj, [w:] Tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka: eseje wybrane, Kraków 2002.
11. Gargano I., Lectio divina do Ewangelii Św Jana 1, tłum. K. Stopa, Kraków 2001.
12. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.
13. Haffner P., Il mistero della creazione, Vatican 1999.
14. Heschel A.J., Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości, tłum. A. Gomola, Poznań 2001.
15. Hubaut M., L’aldilà, San Paolo 1996.
16. Hudzik J.P., Interpretacja – tożsamość – etyka, [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007.
17. Januszkiewicz M., Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji transakcyjnej, „Teksty Drugie” 2012 nr 1-2.
18. Keener C.S., Komentarz historyczny-kulturowy do Nowego Testamentu, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 2000.
19. Kudasiewicz J., Witczyk H., Kontemplacja Chrystusa – Ikony miłosiernego Ojca. Medytacje biblijno-kerygmatyczne, Kielce 2002.
20. Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994.
21. Łebkowska A., Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 4.
22. Maldamé J.-M., Cristo e il Cosmo, Ed. San Paolo, 1995.
23. Przybylski R., Współczesny humanista wobec antropologii chrześcijańskiej, „Znak” 1980, nr 11.
24. Regiewicz A., Mesjańskie rozpoznanie. Przyczynek do teorii interpretacji tekstu, w: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic), red. A. Janek, A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa 2015.
25. Regiewicz A., Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania. (Ćwiczenia z poszukiwania sensu), Kraków 2015.
26. Rienecker F., Maier G., Leksykon biblijny, tłum. D. Armińska, Warszawa 2001.
27. Rorty R., Kariera pragmatysty, [w:] U. Eco, R.Rorty, J. Culler, Ch. Brookes-Rose, Interpetacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, tłum. T. Bieroń, Kraków 1996.
28. Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz, Kraków 1998.
29. Rosik M., Światło dnia trzeciego. Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystofaniach, Wrocław 2004.
30. Sensualność a religia w literaturze, red. A. Bielak, Lublin 2013.
31. Sławiński J., Prace wybrane, t. IV: Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.
32. Speyr von A., Trzy kobiety i Pan. Lumina, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1989.
33. Stein E., Czym jest człowiek? Antropologia teologiczna, tłum. G. Sowiński, Kraków 2012.
34. Szahaj A., Siła i słabość hermeneutyki, „Teksty Drugie” 2012, nr 1-2.
35. Timmosi I., Oltre il Big Bang e il DNA, Torino 2007.
36. Wons K., Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem, Kraków 2012.
37. Żywiołek A., Objawienie i poznanie. O „epifanicznych prześwitach” w literaturze, [w:] Dziedzictwo religijne w literaturze i kulturze Europy XIX i XX wieku. Prace interdyscyplinarne, red. L. Rożek, Częstochowa 2005.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

326

End page:

347

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: