Obiekt

Tytuł: (Re)konstruowanie topografii (nie)widzialności. Przestrzeń miejska i muzealna byłej bazy radzieckiej

Twórca:

Czarnecka, Dominika

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Journal of Urban Ethnology 14 (2016)

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy przestrzenią miejską i muzealną w byłej bazie radzieckiej w Bornem Sulinowie. Pojęcie throwntogetherness zostało przywołane w celu zbadania współzależności i koegzystencji zróżnicowanych obiektów, ludzi i działań. W tekście ideę throwntogetherness wykorzystano w procesie (re)konstruowania topografii (nie)widzialności

Bibliografia:

Affelt W. 2009, Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości, „Kurier Konserwatorski”, nr 5, s. 5-20
Aitken S. C. 2010, Throwntogetherness: Encounters with Difference and Diversity, [w:] DeLyser D. i in. (red.), The Handbook for Qualitative Methods in Geography, Sage, London, s. 46-69
Anderson B. 1997 (1983), Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Znak, Kraków
Batiashvili N. 2015, What Are Sites of Memory For?, niepublikowany referat zaprezentowany na konferencji “Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe” w Münchenwiler. Casey E. S. 1996, How to get from space to place in a fairly short stretch of time. Phenomenological prolegomena, [w:] Feld S., Basso K. H. (red.), Senses of Place, School of American Research Press, Santa Fe, s. 53-90
Czarnecka D. 2015, Making Sense of the Past: (Re)constructing the Local Memorial Landscape in a Post-Soviet Base in Poland, „Journal of Ethnology and Folkloristics”, t. 9, nr 2, s. 21-40
Hall S. (red.) 1997, Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, Sage, London
Ingold T. 2010, Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials, NCRM Working Paper. Realities, Morgan Centre, University of Manchester, http://eprints.ncrm.ac.uk/1306/1/0510_creative_entanglements.pdf, 8.10.2015
Kobyliński Z. 2009, Własność dziedzictwa kulturowego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN,Warszawa
Kõiva M. 2007, The Contemporary Museum as a Site for Displaying Values, „Journal of Ethnology and Folkloristics”, t. 1, nr 1-2, s. 49-62
Löfgren O. 2014, The Black Box of Everyday Life. Entanglements of Stuff, Affects, and Activities, „Cultural Analysis”, t. 13, s. 77-98
Massey D. 2005, For Space, Sage, London
Nacher A. 2010, Sto tysięcy miliardów dźwięków. Podróż poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, soundwalk, aural safari, „Kultura Współczesna”, nr 3(65), s. 102-116
Star S. L. 2010, This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept, http://sth.sagepub.com/content/35/5/601, 16.10.2015
Zieliński F. 2007, Szata ideologiczna miasta – architektura i strój, [w:] Krajewski M. (red.), Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 11-33

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

14

Strona pocz.:

143

Strona końc.:

161

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61709 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 1505 ; IAiE PAN, sygn. P 714 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji