Obiekt

Tytuł: Sienkiewicz przekracza granice. O "przełomie" w życiu i twórczości pisarza

Twórca:

Bujnicki, Tadeusz

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok II (XLIV) 2009

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. H. Barycz, Henryk Sienkiewicz w środowisku intelektualnym Krakowa, w: Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław 1977, s. 8-66.
2. T. Bujnicki, Pozy¬tywista Sienkiewicz. Linie rozwojowe pisarstwa autora „Rodziny Połanieckich”, Kraków 2007, s. 11-66.
3. P. Chmielowski, Zarys najnowszej literatury polskiej (1864-1897), Kraków-Petersburg 1898.
4. P. Chmielowski, Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, t. 1, Warszawa 1961, s. 319.
5. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988 (cz. 2: Polskie biedy, s. 228-367).
6. M. Korniłowiczówna, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Szczecin 1985, s. 67.
7. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, Warszawa 1956, s. 77.
8. J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1966.
9. J. Krzyżanowski, Sienkiewicz i Witkiewicz (karta z dziejów niezwykłej przyjaźni), w: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973, s. 452.
10. J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970, s. 110.
11. List do J. Horaina z Londynu (kwiecień 1878), w: H. Sienkiewicz, Listy, red. i wstęp J. Krzyżanowski, oprac. M. Bokszczanin, konsult. M. Korniłowicz, t. 1, cz. 2, Warszawa 1977, s. 410.
12. J. Michalik, Dwa (nieznane) listy Henryka Sienkiewicza, w: Poszukiwanie realności. Literatura — dokument — Kresy. Prace ofiaro¬wane Tadeuszowi Bujnickiemu, red. S. Gawliński, W. Ligęza, Kraków 2003, s. 137-138.
13. E. Orzeszkowa, Listy, t. 1, Warszawa 1937, s. 176, cyt. za: J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, Warszawa 1956, s. 92.
14. M. Olszaniecka, Dziwny człowiek (o Stanisławie Witkiewiczu), Kraków 1984, s. 204.
15. O naturalizmie w powieści. Odczyt Henryka Sienkiewicza, „Niwa” 1881, t. 2. Przedruk w: 15. H. Sienkiewicz, Szkice literackie I, s. 59-101.
16. [W. Przyborowski?], [J. Kaliszewski?], Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza, oprac., posłowie D. Świerczyńska, Warszawa 1998, s. 113.
17. M. Pąkciński, Konserwatyzm na rozdrożu. ,,Młodzi konserwatyści” warszawscy wobec ideowych dylematów schyłku XIX wieku, Warszawa 1994, s. 129.
18. Z. Piasecki, Nieznane listy Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej do Stanisława Witkiewicza „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, „Filologia Polska” 1989, z. 27, s. 72.
19. H. Sienkiewicz, „Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” przez Piotra Chmielowskiego, „Gazeta Polska” 1881, nry 211-213, 216-217. Przedruk w: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 45, Szkice literackie I, Warszawa 1951, s. 267-292.
20. H. Sienkiewicz, Listy do Stanisława Witkiewicza z lat 1880-1882, oprac. Z. Piasecki, w: Studia Sienkiewiczowskie, t. 6: cz. 1: Henryk Sienkiewicz. Listy i dokumenty, red. L. Ludorowski, Lublin 2006, s. 35-132.
21. H. Sienkiewicz, Listy Litwosa z Wystawy Paryskiej, „Gazeta Polska”, maj 1878, w: Pisma, t. 80, Warszawa 1906, s. 148-14
22. H. Sienkiewicz, Listy, oprac. M. Bokszczanin, t. 2. cz. 1: Jadwiga i Edward Janczewscy, Warszawa 1996, s. 115-117.
23. H. Sienkiewicz, Listy, oprac. M. Bokszczanin, t. 3, cz. 1, Warszawa 2007, s. 477.
24. H. Sienkiewicz, Z Paryża, w: Pisma, t. 80, Warszawa 1906, s. 284.
25. J. Szczublewski, Sienkiewicz. Żywot pisarza, wyd. II, Warszawa 2006.
26. Z. Szweykowski, Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza, Poznań 1973, s. 26-27.
27. A. Świętochowski, Henryk Sienkiewicz. Litwos, w: Wybór pism krytycznoliterackich, wybór S. Sandler, wstęp i przyp. M. Brykalska, Warszawa 1973, s. 171.
28. S. Tarnowski, Z najnowszych powieści polskich, w: O literaturze polskiej XIX wieku, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1977, s. 717.
29. B. Wachowicz, Marie jego życia, wyd. II, Kraków 1973, s. 125-198.
30. K. Wyka, O sztuce pisarskiej Sienkiewicza, w: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Materiały konferencji naukowej, listopad 1966, red. A. Piorunowa, K. Wyka, Kraków 1968, s. 9-50.
31. K. Wyka, Sprawa Sienkiewicza, w: Szkice literackie i artystyczne, t. 1, Kraków 1956, s. 122.
32. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880-1890. Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych, Kraków 1966.
33. A. Zaleski, Towarzystwo Warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, oprac. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1971, s. 367.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

63

Strona końc.:

85

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70200 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2009.4

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-04-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

85

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81174

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji