Obiekt

Tytuł: Rachunki i wartość (w) biografii. Listy Stanisława Brzozowskiego

Twórca:

Kowalczuk, Urszula

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok II (XLIV) 2009

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. E. Balcerzan, Biografia jako język, w: Biografia — geografia — kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, Wrocław 1975, s. 30. ; 2. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przekł. J. Bau-man, przekład przejrzał Z. Bauman, Warszawa 1995, s. 96. ; 3. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przekł. A. Zawadzki, Kraków 2001, s. 138, 218. ; 4. S. Brzozowski, [Przedmowa do „Pamiętnika”], w: Pamiętnik, wstęp M. Wyka, oprac. tekstu i komentarze M. Urbanowski, Wrocław 2007, s. 192. ; 5. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 54. ; 6. S. Brzozowski, Listy, oprac., przedmową, komentarzem i aneksami opatrzył M. Sroka, Kraków 1970, t. 1, s. 361. ; 7. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000, s. 262-263. ; 8. T. Gadacz, Simmel ifilozofia życia, „Sztuka i Filozofia” 2005, nr 27, s. 22-23. ; 9. K. Irzykowski, Nieoficjalna literatura, w: Pisma rozproszone, t. 1: 1897-1922, oprac. J. Bahr (Pisma, red. A. Lam), Kraków 1998, s. 205. ; 10. K. Irzykowski, O. Ortwin, Lemiesz i szpada przed sądem publicznym, w: K. Irzykowski, Czyn i słowo, Kraków 1980, s. 173-201. ; 11. U. Kowalczuk, Doświadczenie śmierci w epistolografii Stanisława Brzozowskiego, w: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska, U. Kowalczuk, Warszawa 2002, s. 107-124. ; 12. Z. Kuderowicz, Biografia kultu¬ry: opoglądach Jakuba Burckhardta, Warszawa 1973. ; 13. A. Mencwel, Obecność w prawach i celach, w: S. Brzozowski, Pamiętnik, fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił O. Ortwin, wstęp A. Mencwel, Warszawa 2000, s. 5-6. ; 14. A. Mencwel, Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej, Warszawa 1976, s. 5-47. ; 15. Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim, Warszawa 2000. ; 16. S. Magala, Simmel, Warszawa 1980, s. 27. ; 17. E. Paczoska, Jak zostałem pisarzem? Aspekty etyczne polskich autobiografii literackich XIX i XX wieku, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 2, s. 137-138. ; 18. K. Pomian, Wartość i siła: dwuznaczności Brzozowskiego, w: Wokół myśli.., s. 51-52. ; 19. M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2008, s. 128. ; 20. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 47. ; 21. G. Simmel, Filozofia pieniądza, przekł. i posłowie A. Przyłębski, Poznań 1997, s. 91. ; 22. M. Sroka, Legendy Brzozowskiego, w: S. Brzozowski, Listy, oprac., przedmową, komentarzem i aneksami opatrzył M. Sroka, Kraków 1970 t. 1, s. XXX-XXXIII. ; 23. M. Sroka, przypis 1-4 do Oświadczenia z 3 maja 1908 roku, w: S. Brzozowski, Listy, t. 1, oprac., przedmową, komentarzem i aneksami opatrzył M. Sroka, Kraków 1970, s. 473. ; 24. M. Sroka, Uwagi o listach w: S. Brzozowski, Listy, Listy, oprac., przedmową, komentarzem i aneksami opatrzył M. Sroka, Kraków 1970,t. 1, s. LXX. ; 25. J. Święch, „Homo exul", parę uwag o topice nowoczesności, „Teksty Drugie” 2004, nr 1/2, s. 33. ; 26. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. M. Gruszczyński i in., oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 2001, s. 70. ; 27. J. Tokarska-Bakir, Wstęp, w: E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przekł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, wstęp J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005, s. 21-25. ; 28. A. Walicki, Stanisław Brzozowski — drogi myśli, Warszawa 1977, s. 17-31. ; 29. A. Zieniewicz, Obecność autora. Role podmiotu autorskiego w literaturze współczesnej, w: Autobiografizm. Przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001, s. 133. ; 30. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety, Kraków 2000, s. 120-138. ; 31. R. Zimand, Uwagi do przyszłej biografii Brzozowskiego, w: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, red. A. Walicki, R. Zimand, Kraków 1974, s. 378-379.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

86

Strona końc.:

105

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70201 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2009.5

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-04-15

Data dodania obiektu:

2019-04-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81175

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji