RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Maria Jasińska-Wojtkowska (1926–2009)

Creator:

Starnawski, Jerzy

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok II (XLIV) 2009

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A l’ombre de leur Dieu. Anthologie du recitpolonais contemporain, red. M. Jasińska, S. Sawicki, Paris 1969; Nowele i opowiadania; „…doczesny jest co chwila, a wieczny zawsze…”, red. tychże. Wstęp redaktorów w wydaniu polskim s. 5-12.
2. Całe życie na KUL-u, w: Z dyplomem KUL w Polskę: wspomnienia i relacje, red. Z. Jasińska, M. Staniszewska, Lublin 1994, s. 16-21.
3. M. Jasińska-Wojtkowska, „Zagadnienia rodzajów literackich” 1962, t. 5, z. 1 s. 101-120; w: Problemy teorii literatury, red H. Markiewicz, S. 1, Wrocław 1967, s. 266-289, przedr. w: Genologia polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983, s. 181-209.
4. M. Jasińska-Wojtkowska, Duch Święty w literaturze polskiej, w: Horyzonty literackiego sacrum, studia, Lublin 2003, pierwodruk w: Jan Paweł II. Dominum et vivicantem. Tekst i komentarz, red. ks. A. Szafrański, Lublin 1999, s. 307-329, przedruk s. 133-162.
5. M. Jasińska-Wojtkowska, Dzieje teorii literatury w polonistycznym, środowisku KUL, w: „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1, s. 55-72.
6. M. Jasińska-Wojtkowska, Dziesięciozgłoskowiec; Dwunastozgłoskowiec, w: Poetyka. Zarys encyklopedyczny, red. M. R. Mayenowa dział 3: Wersyfikacja, t. 3: Sylabizm, Wrocław 1956, s. 261-294.
7. M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, studia, Lublin 2003.
8. M. Jasińska-Wojtkowska, Irena Sławińska, art. jubil., w: „Tygodnik Powszechny” 1987, R. 41, nr 2, s. 3.
9. M. Jasińska-Wojtkowska, Literatura — sacrum — religia. Problematyka badawcza, w:. Horyzonty literackiego sacrum, studia, Lublin 2003; Pierwodruk w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red., T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996, s. 624-637, przedruk. s. 45-62.
10. M. Jasińska-Wojtkowska, Msza święta w polskiej poezji współczesnej, w: Horyzonty literackiego sacrum, studia, Lublin 2003, pierwodruk w: Kultura i religia. U progu III tysiąclecia, red. W. Świątkiewicz, A. Pethe, Katowice 2001, s. 130-136.
11. M. Jasińska-Wojtkowska, Narrator w powieści przedromantycznej. 1796-1831, Warszawa 1965.
12. M. Jasińska-Wojtkowska, Powieść-pamiętnik i powieść-dziennik (zarys problematyki), w: „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 1, druk. 1955, s. 61-87.
13. M. Jasińska-Wojtkowska, Rola czasu w kompozycji powieści Andrzejewskiego „Ład serca” i Choromańskiego „Zazdrość i medycyna”, druk w skróc. w: „Roczniki Humanistyczne” 1950-1951 t. 3, druk. 1953, s. 61-82.
14. M. Jasińska-Wojtkowska, rozpr. dot. okr. poromantycznego do 1918 r. w: Matka Boska w poezji polskiej. Antologia, T. 1-2, Lublin 1959 [recte 1960]. Rozprawa M. Jasińskiej - t. 2, s. 116-160.
15. M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Przegląd polskich prac teoretycznoliterackich z zakresu genologii (1944-1957), w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1958, t. 1, s. 131-162.
16. M. Jasińska-Wojtkowska, Sacrum w poezji Leopolda Staffa, t. Polska liryka religijna, w: Religijne tradycje literatury polskiej, pod red. S. Sawickiego, Lublin 1983, s. 371-422.
17. M. Jasińska-Wojtkowska, Stefania Skwarczyńska jako teoretyk literatury, „Prace Polonistyczne” 1964, S. 20, druk. 1965, s. 10-57.
18. M. Jasińska-Wojtkowska, Wanda Achremowiczowa, nekrolog, w: „Roczniki Humanistyczne” 1975, t. 23, z. 1, s. 197-199.
19. M. Jasińska-Wojtkowska, Z działalności Lubelskiego Oddziału TLiAM, „Kamena” 1953 R. 12 nr 1/2 s. 101.
20. M. Jasińska-Wojtkowska, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa 1971.
21. M. Jasińska-Wojtkowska, Zagadnienia literackiej biografii. Uwagi historyczne i metodologiczne, w: „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 1, s. 89-116.
22. Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, oprac. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Bartoszyński, S. Sawicki, Warszawa 1974, wyd. 2 Warszawa1979. Wstęp redaktorów s. 5-12, w wyd. 2 s. 5-13, analiza M. Jasińskiej-Wojtkowskiej Na Bielanach: s. 136-148, wyd. 2 s. 181-193.
23. Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak, Lublin 1993.
24. Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch, Lublin 1997.
25. Sacrum w literaturze, w: Religia a literatura w latach 1975-1984, bibliografia, w oprac. J. Godfryda, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego, Lublin 1983.

Issue:

2

Start page:

285

End page:

289

Detailed Resource Type:

In memoriam

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70218 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2009.20

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 15, 2019

Number of object content hits:

86

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81190

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information