Obiekt

Tytuł: Metafizyka integracji. Elizy z Branickich Krasińskiej poszukiwanie tożsamości

Twórca:

Markuszewska, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. M. H. Abrams, Formy wyobraźni romantycznej, przeł. P. Graff, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 214. ; 2. K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 73. ; 3. A. Fabianowski, Zygmunt Krasiński: tworzenie Apokalipsy, w: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 25-39. ; 4. E. Fromm, Szkice z psychologii religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1966, s. 66. ; 5. M. Janion, Kuźnia natury, Gdańsk 1994, s. 19-20. ; 6. A. Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982. ; 7. M. Kuziak, Kreacje epistolograficzne Juliusza Słowackiego (zarys problematyki), w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 98-99, 109. ; 8. J. Lyszczyna, Rok 1848 w apokaliptycznych prognozach historiozoficznych Zygmunta Krasińskiego i Konstantego Gaszyńskiego, w: Apokalipsa. Sym¬bolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 81-90. ; 9. M. Maciejewski, Biblie romantyków, w: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, red. D. Zamącińska, M. Maciejewski, Lublin 1995, s. 20. ; 10. A. S. Reber, Osobowości dezintegracja, w: tegoż, Słownik psychologii, red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, Warszawa 2000, s. 464. ; 11. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004, s. 211. ; 12. A. Strzeszewska, Życie jako powieść. Epistolografia Maurycego Mochnackiego w kontekście współczesnej refleksji narratywistycznej, w: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007, s. 279-281. ; 13. W. J. Schelling, Filozofia sztuki, w: tegoż, Filozofia sztuki. O stosunkach sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa, przeł., wstęp i przypisy K. Krzemieniowa, przekł. przejrzał Z. Kuderowicz, Warszawa 1983. ; 14. Słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Linde, t. 3: M-O, Lwów 1857, s. 298. ; 15. M. Strzyżewski, Model ,,biografii typowej” romantyka, w: Biografie romantycz¬nych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk, Poznań 2007, s. 111. ; 16. Z. Sudolski, Świadek epoki, w: Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835-1876, t. 1, s. 19-20. ; 17. Z. Sudolski, U źródeł wyobraźni i myśli Zygmunta Krasińskiego, w: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 21. ; 18. M. Szargot, „Apokaliptyczne podrzuty historii” w Irydionie Zygmunta Krasińskiego, w: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 71-79. ; 19. M. Śliwiński, „Na światach poczętych, na światach mających zginąć”. Apokaliptyka Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, w: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 21. ; 20. Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835-1876, t. 1-4, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentowałi wstępem opatrzył Z. Sudolski, przeł. U. Sudolska, Warszawa 1995-1996.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

64

Strona końc.:

79

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70122 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.5

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-04-09

Liczba wyświetleń treści obiektu:

45

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81201

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji