Object structure

Title:

O polskiej literaturze „zaprzecznej”. Uwagi o twórczości Henryka Rzewuskiego i Andrzeja Kuśniewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Bartoszyński, Kazimierz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literarture ; literature of denial ; "denial" ; Kuśniewicz, Andrzej (1904-1993) ; Rzewuski, Henryk (1791-1866)

References:

1. J. Bejła [H. Rzewuski], Mieszaniny obyczajowe. T. 1. Wilno 1841.
2. T. Błażejewski, Gawęda szlachecka dzisiaj. „Życie Literackie” 1986, nr 14, s. 10.
3. E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008.
4. M. Inglot, Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843. Wrocław 1961.
5. J. Jarzębski, Andrzej Kuśniewicz - historia Fausta. W: Powieść jako autokreacja. Kraków 1984.
6. W. Karpiński, Jakobini prawicy. „Twórczość” 1973, nr 12, s. 54-68.
7. W. Karpiński, W kręgu myśli zaprzecznej. „Znak” 1973, nr 11/12, s. 1474-1488.
8. A. Kuśniewicz, Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1988.
9. A. Kuśniewicz, Stan nieważkości. Warszawa 1973.
10. M. Maciejewski, Gawęda jako słowo przedstawione-z zagadnień teorii gatunku. W: Poetyka-gatunek-obraz: w kręgu poezji romantycznej. Warszawa 1977, s. 30-50.
11. A. Mencwel, Nieważkość kontrolowana. Rec. A. Kuśniewicz, Stan nieważkości. „Polityka” 1974, nr 12, s. 8.
12. W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992.
13. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy. Oprac. Z. Lewinówna. Wstęp M. Żmigrodzka. Warszawa 1961.
14. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Przeł. A. Skucińska. Red. nauk. E. Tabakowska. Kraków 2006.
15. B. Szleszyński, Przymierzanie kontusza: Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz - najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego. Warszawa 2007.
16. J. Ślisz, Henryk Rzewuski. Życie i twórczość. Warszawa 1986.
17. J. Tazbir, Imć Pan Soplica. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986, s. 378-385.
18. J. Tazbir, Sarmacka „futurologia”. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986, s. 105-135.
19. W. Weintraub, Między Plutarchem a Sowizdrzałem. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977.
20. H. Zaworska, Nam idzie o życie. Dzienne rodaków rozmowy. Warszawa 1991.

Issue:

2

Start page:

32

End page:

47

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)