Object structure

Title:

O polskiej literaturze „zaprzecznej”. Uwagi o twórczości Henryka Rzewuskiego i Andrzeja Kuśniewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Bartoszyński, Kazimierz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

literatura polska ; literatura zaprzeczna ; "zaprzeczność" ; Kuśniewicz, Andrzej (1904-1993) ; Rzewuski, Henryk (1791-1866)

References:

1. J. Bejła [H. Rzewuski], Mieszaniny obyczajowe. T. 1. Wilno 1841.
2. T. Błażejewski, Gawęda szlachecka dzisiaj. „Życie Literackie” 1986, nr 14, s. 10.
3. E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008.
4. M. Inglot, Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843. Wrocław 1961.
5. J. Jarzębski, Andrzej Kuśniewicz - historia Fausta. W: Powieść jako autokreacja. Kraków 1984.
6. W. Karpiński, Jakobini prawicy. „Twórczość” 1973, nr 12, s. 54-68.
7. W. Karpiński, W kręgu myśli zaprzecznej. „Znak” 1973, nr 11/12, s. 1474-1488.
8. A. Kuśniewicz, Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1988.
9. A. Kuśniewicz, Stan nieważkości. Warszawa 1973.
10. M. Maciejewski, Gawęda jako słowo przedstawione-z zagadnień teorii gatunku. W: Poetyka-gatunek-obraz: w kręgu poezji romantycznej. Warszawa 1977, s. 30-50.
11. A. Mencwel, Nieważkość kontrolowana. Rec. A. Kuśniewicz, Stan nieważkości. „Polityka” 1974, nr 12, s. 8.
12. W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992.
13. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy. Oprac. Z. Lewinówna. Wstęp M. Żmigrodzka. Warszawa 1961.
14. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Przeł. A. Skucińska. Red. nauk. E. Tabakowska. Kraków 2006.
15. B. Szleszyński, Przymierzanie kontusza: Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz - najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego. Warszawa 2007.
16. J. Ślisz, Henryk Rzewuski. Życie i twórczość. Warszawa 1986.
17. J. Tazbir, Imć Pan Soplica. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986, s. 378-385.
18. J. Tazbir, Sarmacka „futurologia”. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986, s. 105-135.
19. W. Weintraub, Między Plutarchem a Sowizdrzałem. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977.
20. H. Zaworska, Nam idzie o życie. Dzienne rodaków rozmowy. Warszawa 1991.

Issue:

2

Start page:

32

End page:

47

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)