RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: W modnym kostiumie Fauna. Postacie „fauniczne” w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku oraz ich wpływ na kulturę współczesną

Creator:

Igliński, Grzegorz

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Apuleius, The most pleasant and delectable tale of the Marriage of Cupid and Psyche, as rendered into the English tongue by W. Adlington, with pictures by D. Mullock [and an introductory note by W.H.D. Rouse], London 1914.
2. O. J. Bierbaum, Flötender Faun, w: tegoż, Erlebte Gedichte, Leipzig [1891], s. 91–92.
3. The Birth, Life, and Acts of King Arthur, of His Noble Knights of the Round Table…, the text as written by Sir Th. Malory, with an introduction by Prof. Rhys and embellished with many original designs by A. Beardsley, vol. 1–3, [London] 1893–1894.
4. S. Brzozowska, Czy faun może być postacią tragiczną? Motyw Fauna-Pana w wybranych dramatach Młodej Polski, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 691–703.
5. A. Crowley, Hymn to Pan, „The Equinox” [The Blue Equinox], t. 15, vol. 3, nr 1 (1919), s. 5–7.
6. Czescy symboliści, dekadenci, anarchiści przełomu XIX i XX wieku, oprac. J. Baluch, przeł. J. Baluch [i in.], Wrocław 1983, s. 211, 215.
7. R. Darío, Głuchy satyr (opowiadanie greckie), przeł. A Sobol-Jurczykowski, w: W zaczarowanym zwierciadle. Opowiadania fantastyczne Ameryki Łacińskiej, przeł. R. Kalicki [i in.], wyb. dokonał A. Sobol-Jurczykowski, posł. i notami biograf. opatrzył J. Kühn, Kraków 1977, s. 256–261.
8. J. Davidson, Plays. Being An unhistorical pastoral; A romantic farce; Bruce, a chronicle play; Smith, a tragic farce; and Scaramouch in Naxos, a pantomime, [with front. by A. Beardsley], London 1894.
9. G. Flaubert, Kuszenie świętego Antoniego, przeł. P. Śniedziewski, z komentarzami G. Séginger, R. Lis i R. Przybylskiego, Warszawa 2010, s. 174, 183.
10. G. Flaubert, La Tentation de saint Antoine, Paris 1890, s. 217, 229–230.
11. K. M. Górski, Wiersze wybrane, oprac. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1987, s. 88.
12. K. Grahame, The Wind in the Willows, ill. by P. Bransom, London [1913].
13. C. Greenberg, Kicz i awangarda, w: Kultura masowa, wyb., przekł., przedm. Cz. Miłosz, Kraków 2002, s. 44–45.
14. M. de Guérin, Centaur, w: W. Korab Brzozowski, Utwory zebrane, oprac. M. Stala, Kraków 1980, s. 197–198.
15. M. de Guérin, Le Centaure, w: J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. 3, s. 312, 314.
16. N. Hawthorne, Transformation. Or, the Romance of Monte Beni, London 1860, Leipzig 1860.
17. J.-M. de Hérédia, Koziarz, w: J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. 3: Od Chateaubrianda do Germaina Nouveau, Warszawa 2000, s. 631.
18. J.-M. de Hérédia, Na posąg strzaskany, w: Z. Przesmycki [Miriam], Wybór poezji, wyb. i oprac. tekstu T. Walas, Kraków 1982, s. 190.
19. G. Igliński, Czcigodna tajemnica miłości. O wierszu Jana Kasprowicza „Kosmaty faun za nimfą biegnie jasnoudą”, w: Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. G. Iglińskiego, Olsztyn 2011, s. 244–254.
20. G. Igliński, Król i Żebrak. O dwoistości natury ludzkiej w „Marchołcie grubym a sprośnym” Jana Kasprowicza, w: Pośród twórczych potęg i niszczących mocy. Antynomiczne widzenie rzeczywistości w literaturze Młodej Polski, pod red. G. Iglińskiego i R. Świątkowskiego, Olsztyn 2005, s. 57–86.
21. G. Igliński, Pieśni wieczystej tęsknoty. Liryka Jana Kasprowicza w latach 1906–1926, Olsztyn 1999, s. 169–172 i 193–229.
22. G. Igliński, Pocałunek chwili. Faun wśród symbolistów („Popołudnie Fauna” Stéphane’a Mallarmégo a wiersze Paula Verlaine’a, Arthura Rimbauda i Henri de Régniera), w: tegoż, Magia serca i słowa w modernistycznych snach i wizjach, Warszawa 2005, s. 93–123.
23. R. Jaworski, Historie maniaków, Kraków 1978, s. 162–163.
24. E. Jędrkiewicz, Laudem vitae…, w: tegoż, Poezje wybrane, wyb. dokonał i wstępem opatrzył S. Lichański, Gdańsk 1978, s. 103.
25. T. Klingsor, Isabel, przeł. K. Zawistowska, „Chimera” 1902, t. 5, z. 15, s. 446.
26. M. Kurkiewicz, Bohaterowie antycznych mitów w poezji Młodej Polski, w: tegoż, Symbole, narracje, eschatologie… Studia o literaturze przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2007, s. 75–78.
27. A. Lange, Amor i Faun, w: tegoż, W czwartym wymiarze. Opowiadania, Kraków 1912, s. 110.
28. A. Lange, Pogrzeb Shelley’a, Warszawa 1890, s. 10.
29. B. Leśmian, Satyr i Nimfa; Bajka o złotym grzebyku, oprac. i posłowie D. Pachocki, A. Truszkowski, Lublin 2011, s. 5–28.
30. J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. 4: Od Rimbauda do naszych dni, Warszawa 2006, s. 120–127.
31. J. Malczewski, Dzieła, z przedmową S. Witkiewicza i tekstem L. Rydla, seria V, Kraków 1909.
32. T. Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr, Kraków 2002, s. 306, 313.
33. T. Miciński, Noc rabinowa, w: tegoż, Utwory dramatyczne, wyb. i oprac. T. Wróblewska, t. 1, Kraków 1996, s. 61, 83.
34. T. Miciński, Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków–Wrocław 1985, s. 102.
35. T. Miciński, Poezje, oprac. J. Prokop, Kraków–Wrocław 1984, s. 126.
36. T. Miciński, Termopile polskie. Misterium na tle życia i śmierci ks. Józefa Poniatowskiego, w: tegoż, Utwory dramatyczne, wyb. i oprac. T. Wróblewska, t. 3, Kraków 1980, s. 207.
37. P. Newman, Aleister Crowley and the Cult of Pan, London 2004.
38. A. Nowakowski, „Pan w trzcinie” – przezroczystość motywu, w: tegoż, Arnold Böcklin. Chwała i zapomnienie, Kraków 1994, s. 297–298.
39. Obraz poezji angielskiej, zeb., przeł. i notatkami biograficznymi opatrzył J. Kasprowicz, t. 5, Kraków 1931, s. 61–64.
40. Anioł Orvieto, Pan, przeł. A. Bronisławska, „Chimera” 1907, t. 10, z. 28/30, s. 430.
41. J. Pudełek, Warszawski balet w latach 1867–1915, Kraków 1981, s. 100, 198.
42. Quinti Horati Flacci, Opera omnia, vol. 1: Carmina et Epodon librum continens, imprimendum curavit, variorum interpretum translationes vernaculas elegit, praefatione, vita poetae, arte metrica, annotationibus instruxit O. Jurewicz, Wrocław 1986, s. 273.
43. H. de Régnier, Le Vase, w: Współcześni poeci francuscy. Wybór poezji, przeł. K. Rychłowski, Kraków 1907, s. 101–105.
44. H. de Régnier, Wazon, przeł. A. Lange, w: Symboliści francuscy, s. 243–245.
45. A. Rimbaud, Głowa fauna, w: tegoż, Wiersze. Sezon w piekle. Iluminacje. Listy, s. 53.
46. A. Rimbaud, Wiersze. Sezon w piekle. Iluminacje. Listy, przeł. J. Czechowicz [i in.], wyb., oprac. i posł. opatrzył A. Międzyrzecki, Kraków 1993, s. 296.
47. J. Ruffer, Wezwanie, z cyklu Księga miłości w tomie Posłanie do dusz, Lwów, Warszawa 1903.
48. L. Rydel, Poezje wybrane, wstęp, wyb. i oprac. tekstu L. Tatarowski, Kraków 2004, s. 243.
49. Rzeźby W. Szymanowskiego: „Faun i bachantka”, „Wiatr” na wystawie TZSP], „Kurier Warszawski” 1900, nr 6 (6 stycznia), s. 6.
50. M. Schwob, Mimy, w: W. Korab Brzozowski, Utwory zebrane, oprac. M. Stala, Kraków 1980, s. 366.
51. P. B. Shelley, Hymn Pana, przeł. Z. Glinka, w: tegoż, Poezje wybrane, wyb., oprac. i wstępem opatrzył J. Żuławski, Warszawa 1961, s. 87.
52. J. Szarota (właść. Lorentowicz): Henryk de Régnier, w: tegoż, Współczesna poezya francuska 1880–1914, Warszawa 1917, s. 269–296.
53. P. Verlaine, Faun, przeł. F. Konopka, w: tegoż, Wybór poezji, oprac. A. Drzewicka, Wrocław 1980, s. 43–44.
54. P. Verlaine, Faun, przeł. Miriam, w: Symboliści francuscy. Od Baudelaire’a do Valéry’ego, wyb., wstępem i notami biograficznymi poprzedził M. Jastrun, objaśniła J. Kamionkowa, Wrocław 1965, s. 81–82.
55. J. Vrchlický, Na dwie starożytne maski i tragedyę i komedyę, w: A. Lange, Przekłady z poetów obcych, cz. 2, Warszawa 1899, s. 122.
56. J. Vrchlický, Wybór poezji, oprac. J. Magnuszewski, Wrocław 1954, s. 16–21, 28–29, 106–107.
57. O. Wilde, Salome. A tragedy in one act, trans. from the french of O. Wilde, pictured by A. Beardsley, London 1894.
58. The Works of Aleister Crowley, vol. 3, Foyers 1907, s. 117, 119.
59. T. Żeleński Boy, Słówka, wstęp i wyb. tekstów T. Weiss, przyp. E. Miodońska-Brookes i J. Michalik, Wrocław–Warszawa 1988, s. 124.

Issue:

5

Start page:

69

End page:

99

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69811 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 29, 2019

Number of object content downloads / hits:

638

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81291

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information