Object

Title: Ironia romantyczna we wczesnej twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

Creator:

Hamerski, Wojciech

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Bachórz, Poezja a powieść. Romantyzm a realizm, w: Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Gdańsk 2005, s. 11, 21 i in. ; 2. K. Bartoszyński, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004, s. 78. ; 3. S. Burkot, Proza w okresie romantyzmu, „Ruch Literacki” 1989, z. 2, s. 109. ; 4. S. Burkot, Przypisy, w: Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, oprac. S. Burkot, Warszawa 1962, s. 253. ; 5. S. Burkot, Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku, Wrocław 1968, s. 58. ; 6. T. Carlyle, Sartor Resartus. Życie i zdania pana Teufelsdröckha w trzech księgach, przeł. S. Wiśniowski, Warszawa 1882, s. 22. ; 7. W. Danek, Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa 1973, s. 29. ; 8. M. Finlay, The Romantic Irony of Semiotics. Friedrich Schlegel and the Crisis of Representation, Berlin–New York–Amsterdam 1988, s. 193. ; 9. W. Hamerski, Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego, Poznań 2010, s. 57–73 i 96–103 ; 10. M. Jankowiak, Kunszt ironii powieściowej w pisarstwie Kraszewskiego na przykładzie „Historii kołka w płocie”, „Pamiętnika panicza” i „Dziennika Serafiny”, w: Pochylmy się nad Józefem Ignacym Kraszewskim, red. M. Łojek, Bydgoszcz 1992, s. 74. ; 11. J. I. Kraszewski, Formy – język, w: tegoż, Studia literackie, Wilno 1842, s. 34. ; 12. J. I. Kraszewski, Improwizacje dla moich przyjaciół. Xiążeczka do zapalania fajek, Wilno 1844, s. 14. ; 13. J. I. Kraszewski, Latarnia czarnoksięska. Obrazy naszych czasów, seria I, Kraków 1988, s. 266. ; 14. J. I. Kraszewski, O literaturze szalonej, „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 68, s. 391. ; 15. J. I. Kraszewski, Pan Walery, Wilno 1831, s. 13, 14, 48, 155. ; 16. J. I. Kraszewski, Różne rzeczy, w: tegoż, Wędrówki literackie, fantastyczne i historyczne, t. 1, Wilno 1838, s. 113. ; 17. J. I. Kraszewski, Rzut oka na ścieżkę, którą poszedłem, w: Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, oprac. S. Burkot, Warszawa 1962, s. 26–28. ; 18. J. I. Kraszewski, Wędrówki literackie, fantastycze i historyczne, t. 3, Wilno 1840, s. 142. ; 19. Y. S. Lee, Nationalism and Irony. Burke, Scott, Carlyle, New York 2004, s. 15 ; 20. J. Ławski, Wstęp, w: J. Słowacki, Horsztyński. Tragedia w pięciu aktach, oprac. J. Ławski, Wrocław 2009, s. XXXI. ; 21. K. Maciąg, Portret krytyka literackiego w wybranych powieściach J. I. Kraszewskiego, w: Polska krytyka literacka w XIX wieku, red. M. Strzyżewski, Toruń 2005, s. 223. ; 22. P. de Man, Pojęcie ironii, przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 31. ; 23. H. Markiewicz, Polskie teorie powieści, Warszawa 1998, s. 44. ; 24. H. Markiewicz, Próba periodyzacji nowożytnej literatury polskiej, w: tegoż, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976. ; 25. A. K. Mellor, English Romantic Irony, Cambridge & London 1980, s. 134. ; 26. E. Owczarz, Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym, Toruń 1993, s. 77. ; 27. E. Owczarz, Poszukiwanie siebie – poszukiwanie formy. Powieści Kraszewskiego o artyście, w: Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski – Ludwik Sztyrmer – Henryk Sienkiewicz, Toruń 2009, s. 18–19. ; 28. F. Schlegel, Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac. M.P. Markowski, Kraków 2009, s. 27. ; 29. F. Schlegel, O niezrozumiałości, przeł. J. Ekier, w: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, oprac. T. Namowicz, Wrocław 2000, s. 201. ; 30. T. Sobieraj, Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004, s. 56. ; 31. W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Warszawa 1992, s. 201. ; 32. L. Sztyrmer, Powieści nieboszczyka Pantofla, Kraków 2002, s. 107. ; 33. E. Warzenica, „Powieści romantyczne” J.I. Kraszewskiego, w: Z teorii i historii literatury. Prace poświęcone V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. K. Budzyk, Wrocław 1963, s. 99, 100. ; 34. W. Weintraub, Wyznaczniki stylu realistycznego, „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 2, s. 281. ; 35. A. Zalewska, „[…] lepiej każdy woli patrzyć w zwierciadło, jak na dziki i nienaturalny obraz” – Józefa Ignacego Kraszewskiego myśli o literaturze, w: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. T. Sobieraj i W. Ratajczak, Poznań 2006. ; 36. M. Żmigrodzka, Etos ironii romantycznej – po polsku, w: Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku, pod. red. M. Kalinowskiej i E. Kiślak, Warszawa 2002, s. 201.

Issue:

5

Start page:

359

End page:

377

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69829 ; oai:rcin.org.pl:69829 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.18

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Mar 29, 2019

Number of object content hits:

101

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81306

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information