RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nareszcie o nieskończoności. Rec.: Mirosław Strzyżewski, „Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia”, Toruń 2010

Creator:

Ławski, Jarosław ORCID

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. D. Barrow, Księga nieskończoności. Krótki przewodnik po tym, co nieograniczone, ponadczasowe i bez końca, przeł. T. Krzysztoń, Warszawa 2008.
2. A. Bezwiński, Idealiści moskiewscy. Z dziejów romantycznej myśli i literatury rosyjskiej, Bydgoszcz 1983.
3. B. Bolzano, Paradoksy nieskończoności, przeł. Ł. Patialska, red. T. Czeżowski, wstęp T. Kotarbiński, Warszawa 1966.
4. T. Chinciński, Dominik Krysiński (1785–1853) na tle polskiej myśli liberalnej, Toruń 2001.
5. D. Dembińska-Siury, Plotyn, Warszawa 1995.
6. B. Dopart, Uwagi o definiowaniu mistycyzmu romantycznego, „Poznańskie Studia Polonistyczne” III (XXIII), Poznań 1996.
7. ks. F. Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. 2, Warszawa 1914.
8. J. Gołuchowski, Dumania nad najważniejszymi zagadnieniami człowieka, poprzedzone kategorycznym rozwinieniem głównych systemów fi lozofi cznych od Kanta do czasów najnowszych, t. 1, Wilno 1861, s. XXIII.
9. P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, przeł. P. Bobowska, Kęty 2004.
10. A. J. Heschel, Czas i wieczność, w: tegoż, Człowiek nie jest sam. Filozofi a religii, przeł. K. Wojtkowska, wstęp S. Krajewski, Kraków 2008.
11. Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000.
12. W. Jäger, Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł. J. Wocial, przedmowa J. Domański, Kraków 2007.
13. I. Jokiel, O funkcji symbolicznej wizji przestrzennych w „Widzeniu”, w: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje, red. J. Brzozowski, Łódź 1998.
14. Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011.
15. M. Kalinowska, Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności, Warszawa 1989.
16. Z. Kaźmierczak, Paradoks i zbawienie. Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża, Białystok 2009.
17. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, przeł. M. Panufnik, Warszawa 1990.
18. K. Korotkich, Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy – wizje – symbole, Białystok 2011.
19. M. Kowalska, Czy trzeba nam więcej agonu? „Ponowoczesna” refleksja o roli konfliktu w kapitalizmie i demokracji, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 4.
20. J. Kremer, O przenośniach i porównaniach, w: Dzieła t. 12, Pisma pomniejsze, Warszawa 1879.
21. H. Krukowska, Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje, Gdańsk 2011.
22. B. Kuczera-Chachulska, Co się stało z „nieskończonością”? Kilka myśli o romantycznej idei w poezji XX wieku (Mickiewicz – Miłosz), w: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofi arowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006.
23. A. Kuczyńska, Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego, Warszawa 1988.
24. Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998.
25. J. Ławski, Aleksandria – Nil – nieskończoność. Egipt Juliusza Słowackiego, w: Geografia Słowackiego, red. D. Siwicka, M. Zielińska, Warszawa 2012.
26. J. Ławski, W romantycznym mroku gwiazd. Wyobraźnia katastroficzna Augusta Antoniego Jakubowskiego, w: tegoż, Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk 2008.
27. Z. Łempicki, Romantyczne odczucie świata. (Indywidualność a nieskończoność), w: Renesans. Oświecenie. Romantyzm i inne studia z literatury, Warszawa 1961.
28. M. Maciejewski, Wrzucony do bytu otchłani. Liryka lozańska i jej konteksty, Lublin 2012.
29. P. Michałowski, Nowoczesność – model i różnorodność, w: tegoż, Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008.
30. Mickiewicz mistyczny, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2005.
31. M. Nalepa, „Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne ramy Polaków epoki porozbiorowej. Studia i teksty, Rzeszów 2010.
32. Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, pod red. M. Sokołowskiego i J. Ławskiego, Białystok–Warszawa 2009.
33. Nocy Younga. Z angielskiego i francuskiego (prawdopodobnie) przekładu dokonał ks. F. Rydzewski, t. 1–2, Lublin 1785.
34. B. Olech, W labiryncie wartości. „Medytacje” Marii Grossek-Koryckiej, w: Literatura w kręgu wartości, red. i wstęp L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2003.
35. G. Pico della Mirandola, O wyobraźni, przekład i komentarz A. Fulińska, Kraków 1995.
36. Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, red. E. Przybył, Kraków 2001.
37. J. Piórczyński, Absolut. Człowiek. Świat. Studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł, Warszawa 1991.
38. Pseudo-Dionizy Areopagita. Pisma teologiczne, przeł. M. Dzielska, przedmowa ks. T. Stępień, Kraków 2005.
39. M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Warszawa 2009.
40. S. Sawicki, O pograniczu literatury i religii, w: Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. 2: Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012, s. 46.
41. J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986.
42. M. Sokołowski, Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm, Warszawa 2005.
43. M. Strzyżewski, Henryk Elzenberg i literatura, Toruń 2004.
44. B. Szacka, Pamięć i tożsamość. Przyczynek do kwestii mód w naukach społecznych, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 4.
45. W. Szturc, Idea „wielkiej całości”. Od Oświecenia ku romantyzmowi, w: tegoż, O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni, Bydgoszcz 1997.
46. W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Warszawa 1992.
47. A. Walicki, Filozofia polskiego romantyzmu, w: tegoż, Prace wybrane, oprac. A. Mencwel, t. 2, Kraków 2009.
48. E. Wolicka, „Sens i smak nieskończoności”. Henryka Elzenberga via negativa, w: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001.
49. Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Warszawa 1957.
50. P. Żbikowski, „…bolem śmiertelnym ściśnione mam serce…” Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793–1805, Wrocław 1998.

Issue:

5

Start page:

577

End page:

586

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69841 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.30

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 5, 2022

In our library since:

Mar 29, 2019

Number of object content downloads / hits:

1036

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81318

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information