Obiekt

Tytuł: Conrad i Potocki: dwa „rękopisy”

Twórca:

Pacukiewicz, Marek

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2010)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Baines, Joseph Conrad. A Critical Biography. Harmondsworth 1971. ; 2. K. Bartoszyński, O budowie i znaczeniu "Rękopisu znalezionego w Saragossie". „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s. 27-45. ; 3. Z. Białas, Fabula Interrupta. W zb.: Under the Gallows of Zoto’s Brothers: Essays on "The Manuscript Found in Saragossa". Ed. Z. Białas. Katowice 2001, s. 102-113. ; 4. R. Caillois, Dzieje człowieka i książki: hrabia Jan Potocki i „Rękopis znaleziony w Saragossie Przeł. L. Kukulski. W: Odpowiedzialność i styl. Eseje. Wybór M. Żurowski. Wstęp J. Błoński. Warszawa 1967, s. 69-97. ; 5. J. Conrad, Within the Tides. Harmondsworth 1984. ; 6. J. Conrad, Wśród prądów. Przeł. M. Skibniewska. W: Dzieła. Red. i wstęp Z. Najder. T. 17. Warszawa 1974. ; 7. L. Davies, Conrad and Potocki. A Speculation. W zb.: Conrad and Poland. Ed. A. S. Kurczaba. Boulder 1996, s. 179-194. ; 8. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1997. ; 9. M. Foucault, Archeologia wiedzy. Przeł. A. Siemek. Warszawa 1977. ; 10. M. Foucault, Czym jest oświecenie? W: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Przeł., wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński. Warszawa 2000, s. 276-293. ; 11. M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970. Przeł. M. Kozłowski. Gdańsk 2002. ; 12. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. T. 1. Przeł. T. Komendant. Gdańsk 2000. ; 13. E. T. Hall, Poza kulturą. Przeł. E. Goździak. Warszawa 2001. ; 14. R. Jabłkowska, Joseph Conrad 1857-1924. Wrocław 1961. ; 15. L. Kukulski, Posłowie. W: J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie. Tekst przygotował, posłowiem i przypisami opatrzył L. Kukulski. Wyd. 3, popr. Warszawa 1965, s. 755-774. ; 16. Z. Markiewicz, Jan Potocki i „Rękopis". W: Polsko-francuskie związki literackie. Warszawa 1986, s. 28-57. ; 17. A. Mencwel, Wstęp: wyobraźnia antropologiczna. W zb.: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak. Red. A. Mencwel. Wyd. 4, rozszerz. i uzup. Warszawa 2005, s. 9-20. ; 18. S. Modrzewski, Conrad a konwencje. Autorska świadomość systemów a warsztat literacki pisarza. Gdańsk [1991]. ; 19. Z. Najder, Życie Conrada-Korzeniowskiego. T. 2. Lublin 2006. ; 20. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992. ; 21. J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie. Tekst przygotował, posłowiem i przypisami opatrzył L. Kukulski. Wyd. 3, popr. Warszawa 1965. ; 22. F. Rosset, Autor i jego maski. W: F. Rosset, D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło. Przeł. A. Wasilewska. Warszawa 2005, s. 169-183. ; 23. F. Rosset, Dlaczego Saragossa? W: F. Rosset, D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło. Przeł. A. Wasilewska. Warszawa 2005, s. 184-196. ; 24. F. Rosset, Nowa wiadomość o genezie i prawdziwym kształcie „Rękopisu znalezionego w Saragossie". W: F. Rosset, D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło. Przeł. A. Wasilewska. Warszawa 2005, s. 159-168. ; 25. F. Rosset, Révéroni Saint Cyr, Cazotte, Potocki: trzy odmiany powieściowego strachu. W: F. Rosset, D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło. Przeł. A. Wasilewska. Warszawa 2005, s. 257-269. ; 26. F. Rosset, W muzeum gatunków literackich: Jana Potockiego "Rękopis znaleziony w Saragossie". „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 47-68. ; 27. F. Rosset, D. Triaire, Jan Potocki. Biografia. Przeł. A. Wasilewska. Warszawa 2006. ; 28. J. Ryba, Między wiarą a libertynizmem. O rozterkach religijnych Jana Potockiego. „Prace Literackie” 1991, t. 31, s. 201-212. ; 29. B. H. Solomon, Conrad’s Narrative Material in "The Inn of the Two Witches". „Conradiana” 1975, Vol.7, nr. 1. ; 30. R. Tennant, Joseph Conrad. London 1981. ; 31. I. Vidan, „Zwycięstwo" Conrada. Szkic o strukturze powieści. Przeł. Z. Najder. W zb.: Conrad w oczach krytyki światowej. Wybór Z. Najder. Warszawa 1974, s. 647-666. ; 32. A. Zgorzelski, Conradowska nowela grozy. W zb.: Aspekty systemowe tekstu Conradowskiego. Red. A. Zgorzelski. Gdańsk 1980. ; 33. A. Zgorzelski, O nowelach Conrada. Interpretacje. Gdańsk 1984. ; 34. M. Żurowski, Artyzm i sens „Rękopisu znalezionego w Saragossie". Cz. 1. „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 6, s. 45-64.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

22

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63328 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2017-10-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

87

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81337

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji