Obiekt

Tytuł: Strategie translatorskie w przekładzie problemów kulturowych z wierszy Wisławy Szymborskiej

Twórca:

Brajerska-Mazur, Agata

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2010)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; [Aneks]: Bibliografia przekładów utworów Wisławy Szymborskiej na język angielski, s. 136-137. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. M. Adamczyk, „Alice’s Adventures in Wonderland" po polsku. W zb.: Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Red. F. Grucza. Warszawa 1986.
2. T. Bałuk-Ulewiczowa, Beyond Cognizance: Fields of Absolute Untranslatability. W zb.: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. Red. W. Kubiński, O. Kubińska, T. Z. Wolański. Gdańsk 2000.
3. S. Barańczak, Amerykanizacja Wisławy, albo: o tym, jak wraz z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem "Głos w sprawie pornografii". W: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji, z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów. Poznań 1994, s. 156-168.
4. S. Barańczak, Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. O wierszach Wisławy Szymborskiej pisze Stanisław Barańczak. Przeł. z ang. J. Kozak. „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 239, z 12-13 X, s. 14-17.
5. S. Barańczak, „Niezliczone odmiany koloru szarego". W: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988, s. 111-116.
6. S. Barańczak, Posążek z soli. W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Red. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 263-269.
7. S. Barańczak, Rice pudding i kaszka manna. O tłumaczeniu poezji dla dzieci. W: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji, z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów. Poznań 1994, s. 65-75.
8. S. Barańczak, Zaufać nieufności. Kraków 1993.
9. S. Bassnett, P. Kuhiwczak, Children of This Age. http://www.brunel.ac.uk/4042/entertext2.2/szymborska.pdf
10. W. Bentkowski, [Wypowiedź]. W: Wybór głosów o twórczości pisarskiej Cypriana Norwida. 1840-1918. W: C. K. Norwid, Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki. Wyd. 3, zmien. T. 1. Warszawa 1983, s. 101.
11. J. Błoński, Norwid wśród prawnuków. „Twórczość” 1967, nr 5, s. 67-94.
12. W. Borowy, Norwid poeta. W zb.: Pamięci Cypriana Norwida. Muzeum Narodowe w Warszawie. (W 125 rocznicę urodzin artysty). Warszawa 1946, s. 32-49.
13. A. Brajerska-Mazur, „Jest więc taki świat, nad którym los sprawuję niezależny?", czyli o tłumaczeniu „Radości pisania" na język angielski. W zb.: Komparatystyka dzisiaj. T. 2. Interpretacje. Red. E. Kasperski, E. Szczęsna. Warszawa 2011, s. 285-304.
14. A. Brajerska-Mazur, O angielskich przekładach utworów Norwida. Lublin 2002.
15. A. Brajerska-Mazur, Rozebrana „Rozebrana". „Akcent” 2005, nr 3, s. 139-145.
16. J. Bujnowski, Kronika. Glasgow, 21-22 stycznia 1984. „Studia Norwidiana” 1985-1986, t. 3/4, s. 296-299.
17. C. Cavanagh, Przekształcanie zwyczajności. O przekładaniu Wisławy Szymborskiej. Przeł. M. Heydel. „Przekładaniec” 2003 nr 10, s. 10-15.
18. A. Czerniawski, A Flawed Master. Wstęp w: Cyprian Kamil Norwid. 1821-1883. "Polish Poetry Supplement No. 7". „Oficyna Poetów” (London) 1973, nr 2 (29), s. 5-7.
19. A. Czerniawski, G. MacLennan, Norwid: Time for Discovery. „Modern Poetry in Translation. New Series” 1994, nr 5.
20. A. Czerniawski, Muzy i sowa Minerwy. Wrocław 1994.
21. M. Głowiński, Ciemne alegorie Norwida. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 3, s. 103-114.
22. A. Kędzierska, Poetics of Truth and Darkness: Gerard Manley Hopkins and Polish Poet Cyprian Kamil Norwid. Na stronie: www.gerardmanleyhopkins.org/lectures_2003/norwid.htm
23. J. Kochanowski, The Dismissal of the Grecian Envoys. Transl. R. F. Merill, G. R. Noyes. Berkeley 1918.
24. J. Kochanowski, The Dismissal of the Grecian Envoys. Transl. Ch. S. Kraszewski. Lanham 1994.
25. J. Kochanowski, The Dismissal of the Grecian Envoys - a Verse Translation with Commentary. Transl. B. Keane. Szczecin 1999.
26. J. Kochanowski, The Envoys. Transl. B. Johnston. Kraków 2007.
27. R. Lewicki, Między adaptacją a egzotyzacją: The Pickwick Papers w przekładzie polskim i rosyjskim. W zb.: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. Red. W. Kubiński, O. Kubińska, T. Z. Wolański. Gdańsk 2000.
28. R. Lewicki, Obcość w odbiorze przekładu. Lublin 2000.
29. Cz. Miłosz, Lekcja biologii. W: Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku. Kraków 2004, s. 44-62.
30. Cz. Miłosz, Postwar Polish Poetry. An Anthology. New expanded edition (3). Berkeley-Los Angeles-London 1983.
31. P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej. Wrocław 1986.
32. C. K. Norwid, Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki. Wyd. 3, zmien. T. 1. Warszawa 1983.
33. J. Pietrkiewicz, Introducing Norwid. „Slavonic Review” 1948-1949, t. 27, s. 228-247.
34. T. Pióro, Może być bez tytułu. „Literatura na Świecie” 1996, nr 4, s. 313-322.
35. M. Sekrecki, Poezja w przekładzie - Wisława Szymborska. „Przekładaniec” 1996, nr 2.
36. T. Sinko, Poeta trudny. W 50 rocznicę śmierci Cypriana Norwida. „Kurier Literacko-Naukowy” 1933, nr 21, s. 1-2.
37. Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems. Transl. and introd. by M. J. Krynski and R. A. Maguire. Princeton, N.J., 1981.
38. Spoiling Cannibals’ Fun. Polish Poetry of the Last Two Decades of Communist Rule. Ed. and transl. by S. Barańczak , C. Cavanagh. Evanston, Ill., 1991.
39. W. Szymborska, Miracle Fair: Selected Poems. Transl. by J. Trzeciak. New York 2001.
40. W. Szymborska, Nic dwa razy. Wybór wierszy. / Nothing Twice: Selected Poems. Wybór i przekład / Selected and transl. by S. Barańczak, C. Cavanagh. Posłowie / Afterword S. Barańczak. Wyd. 5. Kraków 2006.
41. W. Szymborska, People on a Bridge: Poems. Introd. and transl. by A. Czerniawski. London and Boston 1990.
42. W. Szymborska, Poems, New and Collected, 1957-1997. Transl. S. Barańczak, C. Cavanagh. New York 1998.
43. W. Szymborska, View with a Grain of Sand: Selected Poems. Transl. S. Barańczak, C. Cavanagh. New York 1995.
44. W. Szymborska, Wołanie do Yeti. Warszawa 1957.
45. L. Venuti, Rethinking Translation. Discourse, Subjectivity, Ideology. London & New York 1992.
46. L. Venuti, The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference. London & New York 1998.
kliknij tutaj, żeby przejść
47. L. Venuti, The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London & New York 1995.
48. A. Węgrzyniakowa, Nie ma rozpusty większej niż myślenie. O poezji Wisławy Szymborskiej. Katowice 1996.
49. M. Woźniak, „Wieczór autorski" na wiele głosów. „Przekładaniec” 2003, nr 10.
50. K. Wyka, Pochwała niejasności Norwida. W: Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje. Kraków 1989, s. 193-196.
51. J. Ziomek, Kto mówi? „Teksty” 1975, nr 6, s. 44-55.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

111

Strona końc.:

137

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63334 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-10-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

754

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81343

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji