Object

Title: Literatura i kultura w podstawie programowej języka polskiego z 2009 roku

Creator:

Bakuła, Kordian

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : others noncitable

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. T. Andrzejewski, Dusze boga Re. Wśród egipskich świętych ksiąg. Warszawa 1967.
2. K. Bakuła, Fundamenty i źródła. O tak zwanym wprowadzeniu do kultury. W zb.: Różne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej. Red. G. Różańska. Ustka 2009.
3. K. Bakuła, Kultura europejska: od kanonu do nonkanonu. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie.” 2004, t. 43, s. 197-225.
4. W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum. Warszawa 2007.
5. A. Borowski, Tożsamość polska i wielokulturowość jako problem edukacji polonistycznej. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-24 września 2004. Red. M. Czermińska [i in.]. T. 2. Kraków 2005, s. 172-186.
6. K. Chlipalski, M. Rud, Tysiąc twarzy bohatera. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I liceum ogólnokształcącego, zakres podstawowy i rozszerzony. Kształcenie literackie i kulturowe. Warszawa 2002.
7. G. Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej. Przeł. A. Gronowska. Red. nauk. J. Banaszkiewicz. Warszawa 2006.
8. Dylematy wielokulturowości. Red. W. Kalaga. Kraków 2007.
9. Hymny Rigwedy. Przeł. z sanskrytu, wstępem i koment. opatrzył F. Michalski. Red. J. Reychmana. Posł. opatrzyła, wstęp i koment. uzup. oraz do dr. przygot. G. Spychalska. Wrocław 1971.
10. O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Zarys. Wrocław 1984.
11. Podstawa programowa z komentarzami. T. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. B. m. r. www.reformaprogramowa.men.gov.pl
12. Poznawanie Herberta. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 1998.
13. Poznawanie Herberta 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000.
14. Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym [...]. Przekł. Jan z Koszyczek. Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Koncepcja i oprac. M. Adamiec, s.5 (dostęp: 30 VII 2010).
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól. „Dziennik Ustaw” 2009, nr 4, z 15 I, poz. 17.
16. S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich. W zb.: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Studia. Red. S. Sawicki, A. Tyszczyk. Lublin 1992.
17. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego. W zb.: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa: referaty z konferencji naukowej Komitetu Nauk o Literaturze i Instytutu Badań Literackich PAN 18-22 listopada 1974 w Warszawie. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1976, s. 100-130.
18. K. Starczewska [i in.], Świat człowieka. Świat starożytny. Materiały. Podręcznik dla gimnazjum kl. I. Cz. 1. Warszawa 1999.

Issue:

3

Start page:

225

End page:

240

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63346 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Oct 17, 2017

Number of object content hits:

119

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81355

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information