Object structure

Title:

Galilaee vicisti? Rzecz o ostatniej scenie „Nie-Boskiej komedii”

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Creator:

Szargot, Maciej

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Krasiński, Zygmunt ; Nie-Boska komedia ; romantic drama

References:

1. M. Bizior-Dombrowska, „Nieszczęśliwe edycje” Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, „Sztuka Edycji” 2012, nr 2 (3), s. 29-34.
2. B. Burdziej, „Galilaee, vicisti!” Postać Juliana Apostaty w literackich sporach o chrześcijaństwo, „Ethos” 2001, nr 4, s. 173-176.
3. B. Burdziej, Izrael i krzyż. U podstaw ideowych „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 203-208.
4. B. Dąb-Kalinowska, Ziemia – Piekło – Raj. Jak czytać obrazy religijne, Warszawa 1994, s. 176-180.
5. Dwugłos w sprawie zakończenia „Nie-Boskiej”, oprac. A. Witkowska, „Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1961, z. 4, s. 36–37.
6. K. Górski, Posłowie, w: Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Wrocław 1967, s. VIII-IX.
7. M. Grabowska, Romantyczny gest hrabiego Henryka, w: Rozmaitości romantyczne, Warszawa 1978, s. 92-98.
8. W. Gutowski, Rewolucja i eschatologia (Zygmunt Krasiński - Tadeusz Miciński), w: Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, red. E. Owczarz, J. Smulski, Łowicz 2001, s. 337-338.
9. M. Inglot, Czytając „Nie-Boską komedię”, „Polonistyka” 1987, nr 7, s. 502-503.
10. M. Janion, Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość, Warszawa 1962, s. 230.
11. J. Kamionka-Straszakowa, Wizjonerstwo Krasińskiego – utopia i dystopia, w: Piekło miłości. W 140 rocznicę śmierci Zygmunta Krasińskiego, red. J. Rohoziński, Pułtusk 2000, s. 35–36.
12. J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, Lwów 1912, t. 1, s. 183.
13. J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998, s. 56.
14. J. Kott, Przyczynek do biografii. Zawał serca, Kraków 1995, s. 120.
15. [Z. Krasiński], Nie-Boska komedia, Paryż 1835, s. 164.
16. A. Krawczuk, Julian Apostata, Warszawa 1987, s. 392-396.
17. A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Dominat, Warszawa 1991, s. 354-355.
18. W. Kubacki, Julian Apostata w „Nie-Boskiej Komedii”, „Poezja” 1986, nr 9, s. 41-53.
19. I. Opacki, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995, s. 257-263.
20. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S.J. tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: S. Styś, W. Lohn, Kraków 1962, Nowy Testament, s. 58.
21. S. Skwarczyńska, Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nie-Boskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce, Warszawa 1959, s. 580.
22. Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1972, s. 544.
23. M. Szargot, Kosmos Krasińskiego. Studia, Piotrków Trybunalski 2009, s. 29-30.
24. E. Szymanis, „Dezorganizacja nie może się zreorganizować” - romantyczna polemika z romantyzmem w „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego, w: Piekło miłości. W 140 rocznicę śmierci Zygmunta Krasińskiego, red. J. Rohoziński, Pułtusk 2000, s. 98-99.
25. G. Tomaszewska, Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficznej, Gdańsk 2000, s. 255.
26. S. Treugutt, Informacja wydawnicza, w: Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac., posłow. i aneks S. Treugutt, Warszawa 1977, s. 113.
27. B. Uspienski, J. Łotman, Mit - imię - kultura, w: B. Uspienski, Historia i semiotyka, tłum. i przedm. B. Żyłko, Gdańsk 1998, s. 65, 75.
28. A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001, s. 175-177.
29. B. Woodrow Januszewski, Ludzka komedia czy boska tragedia. Studium krytyczne w 150 rocznicę powstania „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa-Wrocław 1989, s. 50.
30. M. Zawodniak, Wydalony z Parnasu. Kartka z dziejów recepcji Zygmunta Krasińskiego, w: Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego, red. J. Świdziński, Poznań 2000, s. 31.
31. Cz. Zgorzelski, Nad „Nie-Boską komedią”, w: tegoż, Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności (szkice historycznoliterackie), Kraków 1978, s. 271.

Issue:

6

Start page:

227

End page:

239

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: