Object

Title: Lilie w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego

Creator:

Adamkowicz-Iglińska, Bożena

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. B. Adamkowicz-Iglińska, Róża w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego, w: Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka 2011, pad rèd. A. Kìklevìča, S. Važnìka, Mìnsk 2012, s. 95–118.
2. H. Biedermann, Leksykon symboli, tłum. J. Rubinowicz, Warszawa 2001, s. 194.
3. M. Cieśla, Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego, Wrocław 1979, s. 23-24.
4. A. Czermiński, Ukraina w poezji Słowackiego, Kraków 1930, s. 55.
5. A. Czyż, Mortęska, Drużbicki i lilie mistyczne. Symbolika roślinna w prozie polskiej wczesnego baroku, w: Literacka symbolika roślin, pod red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1997, s. 73.
6. A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921, s. 352.
7. M. Joczowa, Motyw Anioła w pismach mistycznych Słowackiego, w: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 10-11 grudnia 1979, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1991, s. 311-312.
8. B.S. Jundziłł, Botanika stosowana czyli Wiadomość o własnościach i użyciu roślin w handlu, ekonomice, rękodziełach, o ich ojczyźnie, mnożeniu, utrzymaniu, według układu Linneusza, Wilno 1799, s. 247.
9. B.S. Jundziłł, Opisanie roślin litewskich według układu Linneusza, Wilno 1811, s. 106.
10. W. Juszczak, Lekcja pejzażu według „Króla-Ducha”, „Teksty” 1976, nr 3, s. 38.
11. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 3: Okres „Beniowskiego”, Warszawa 1923, s. 62.
12. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 4: Poeta mistyk, cz. 2, Warszawa 1927, s. 22.
13. J. Kleiner, J. Kuźniar, Wstęp, w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. 10, pod red. J. Kleinera, Wrocław 1957, s. 9-10.
14. L. Komarnicki, Kolorystyka Słowackiego, w: Studia o Słowackim, Warszawa 1927, s. 95.
15. A. Konopacki, Prerafaelici, Warszawa 1989, s. 7-8.
16. W. Kopaliński, Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 1990, s. 256-257.
17. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1995, s. 199-201.
18. K. Korotkich, Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy - wizje - symbole, Białystok 2011, s. 346.
19. A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994, s. 241.
20. O. Krysowski, Człowiek i świat w lirykach genezyjskich Słowackiego - symbolika wielkiej przemiany, w: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Olsztyn 22-23 listopada 1995 roku, pod red. M. Śliwińskiego, Olsztyn 1997, s. 56.
21. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997.
22. B. Kupis, Nasze imiona, Warszawa 1991, s. 165.
23. List do Joanny Bobrowej z 15 lipca 1842, w: J. Słowacki, Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, s. 490.
24. Z. Lubertowicz, Paleta barw i klejnotów w utworach Juliusza Słowackiego, Brody 1910, s. 13.
25. R. Majewska, Arkadia Północy. Mity eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, Białystok 2013, s. 264-276.
26. I. Matuszewski, Słowacki i prerafaelici angielscy, w: tegoż, Słowacki i nowa sztuka. Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze, t. 2, Warszawa [b.r.], s. 17-27.
27. I. Opacki, [Anioł ognisty - mój anioł lewy], w: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980, s. 120.
28. A. Palicka, Miłość, przemoc, władza. Świat postaci kobiecych w dramatach Juliusza Słowackiego, Wrocław 2012, s. 213.
29. J.G. Pawlikowski, Mistyka Słowackiego, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Kraków 2008, s. 288.
30. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992, s. 403.
31. M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Warszawa 2009, s. 209-210.
32. I. Sikora, Przyroda i wyobraźnia. O symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski, Wrocław 1992, s. 63.
33. S. Skwarczyńska, Ewolucja obrazów u Słowackiego, Lwów-Warszawa-Kraków 1925, s. 19.
34. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, pod red. J. Kleinera, przy współudziale W. Floriana, t. 1-17, Wrocław 1952-1975.
35. J. Spytkowski, Barwy, kształty i ruch w „Królu-Duchu”, Kraków-Warszawa 1936, s. 24.
36. E. Szczeglacka-Pawłowska, Żałoba po sobie samym. „Anioł ognisty — mój anioł lewy...” jako liryk raptularzowy, w: Juliusz Słowacki - interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011, s. 110-111.

Issue:

6

Start page:

285

End page:

301

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69602 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.16

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content hits:

435

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81375

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information