Object

Title: „Pieśni mięsopustne” Jana Stoińskiego - powrót

Creator:

Barłowska, Maria

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 60 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 11-27 ; Summary in English.

Abstract:

The paper presents Shrovetide songs by Jan Stoiński, known among past historians but in the recent times believed to be lost. They were discovered in Andrzej Lubieniecki’s silva rerum (manuscript of the Remonstrant Library 527, p. 628-691), where they appear under the title Pieśni mięsopustne[“Carnival Songs”]. The circumstances surrounding the creation of the work are described as well (it was written in Łostaje estate, Lithuania, in the house of Mrs. Koszkielowa in 1650). The cycle is composed of six pieces written in octosyllabic verse and preacher-like rhetorical form. The paper provides a review of their thematic content and citations of selected fragments.

References:

U. Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa II Radziwiłła, OiRwP, 38, 1994 ; U. Augustyniak, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), Warszawa 2004 ; F. S. Bock, Historia antitrinitariorum maxime socinanismi et socinianorum, t. 1, Regiomonti–Lipsiae 1776 ; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 11, Warszawa 1907 ; P. Buchwald-Pelcowa, Nieznane i zapomniane wiersze Hieronima Morsztyna, w: Miscellanea staropolskie, t. 4, red. R. Pollak, Wrocław 1972 ; J. Domański, L. Szczucki, Miscellanea arianica, w: Studia z dziejów ideologii religijnej XVI i XVII w., Warszawa 1960 ; K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. 3, t. 18, Kraków 1901 ; H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich, t. 2, Kraków 1820 ; A. Kawecka-Gryczowa, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia, Wrocław 1974 ; S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936 ; A. Kossowski, Materiały do dziejów Lubienieckich w Lubelskiem w latach 1648–1650, OiRwP, 5, 1960 ; S. Kot, Dysputacyj braci polskich katalog z rękopisu Andrzeja Lubienieckiego młodszego, „Reformacja w Polsce”, 9/10, 1939 ; K. Kraiński, Postylla Kościoła powszechnego apostolskiego słowem Bożym ugruntowana, [Łaszczów 1611] ; W. Kraiński, Historia literatury i oświaty narodu polskiego, Wrocław 1867 ; A. Kraushar, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego, t. 1, Petersburg 1892 ; L. Kryczyński, Dobra łostajskie (1600–1789), Wilno 1930 ; A. Matuszewski, Stoiński (Stojeński, Statorius) Jan h. Kotwica, PSB, 44, 2006 ; K. Meller, „Modlitwy nabożne” Jana Stoińskiego, w: eadem, Słowa jak ziarna. Reformacyjne idee, książki, spory, Poznań 2012 ; K. Moison-Jabłońska, Obrazowanie walki dobra ze złem, Kraków 2002 ; D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961 ; J. Pelc, Zbigniew Morsztyn. Arianin i poeta, Wrocław 1966 ; Pieśni na credo abo wyznanie wiary apostolskiej, Raków [ok. 1620] ; Ch. Sandius, Bibliotheca antitrinitariorum, wstęp L. Szczucki, Warszawa 1967 (Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, t. 6) ; J. Stoiński, „Pieśni mięsopustne”, Biblioteka Remonstrantów w Rotterdamie, rkps 527, s. 682–681 ; L. Ślękowa, Pieśń, w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1991 ; J. Tazbir, Stanisław Lubieniecki, przywódca ariańskiej emigracji, Warszawa 1961 ; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2004 ; M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej, t. 7, Kraków 1845

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

60

Start page:

11

End page:

27

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61727 ; e-ISSN 2450-8349 ; p-ISSN 0029-8514 ; 0.12775/OiRwP.2016.01

Source:

IH PAN, sygn. A.512/60 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/60 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information