RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wacław Grubiński – szkic do portretu

Creator:

Raźny, Joanna

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. T. Alf - Tarczyński, Ze wspomnień o Wacławie Grubińskim. „Wiadomości” (Londyn) 1973, nr 32, s. 2.
2. AWT, Śp. Wacław Grubiński. „Rzeczpospolita Polska” (Londyn) 1973, nr 6, s. 4.
3. S. Baczyński, Niecierpliwa analiza. „Prawda” 1912, nr 1, s. 14.
4. Balast serdeczny. Londyn 1946.
5. W. Banaszkiewicz, W. Witczak, Historia filmu polskiego. T. 1: 1895-1929. Warszawa 1966.
6. S. Besser, Filozofia w literaturze. „Kurier Warszawski” 1929, nr 181 (wyd. wieczorne), s. 5-6.
7. K. Błeszyński, Debiuty nowelistyczne. „Krytyka” 1909, z. 6, s. 379—390.
8. M. Borwicz, Ludzie, książki, spory. Paryż 1980.
9. T. Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Wieczór piąty. Warszawa 1925.
10. T. Boy-Żeleński, Romanse cieniów. Warszawa 1935.
11. E. Breiter, O nowelach Wacława Grubińskiego. „Świat” 1925, nr 3, s. 10-11.
12. E. Breiter, Zapowiedź powieści. (Wacława Grubińskiego "Człowiek z klarnetem"). „Głos Prawdy” 1928, nr 243, s. 280-281.
13. T. Breza, Felieton teatralny. „Kurier Poranny” 1934, nr 176.
14. W. Bronisławski, Odlatujący anioł. „Autograf" 1990, nr 6, s. 99-100.
15. W. Bukowiński, rec.: W. Grubiński, Na rubieży. „Książka” 1907, nr 6, s. 231-232.
16. R. Burzyński, Gombrowicz, Molier, Grubiński. „Życie Przemyskie” 1983, nr 45, s. 9.
17. P. Chynowski, Uroczo nieprzyzwoita. „Życie Warszawy” 1983, nr 134, s. 7.
18. K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933. T. 2. Lwów 1936.
19. M. Czanerle, Dworek, salon, dancing. „Dialog” 1969, nr 5, s. 122-139.
20. M. Czanerle, Dworek, salon, dancing. W: Wycieczki w Dwudziestolecie. O dramacie międzywojennym. Warszawa 1970, s. 148-184.
21. B. Czarnecka, „Przegląd Polski" i jego felietonista kulturalny. W zb.: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. T. 1. Red. J. Kryszak, R. Moczkodan. Toruń 2001, s. 113-123.
22. M. Danilewicz-Zielińska, Czterdziestolecie Związku Pisarzy na Obczyźnie. 1945­1985. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1985, t. 9, s. 9-25.
23. M. Danilewicz-Zielińska, O literackim środowisku londyńskim. W zb.: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 r Red. M. Fik. Warszawa 1992, s. 135-148.
24. M. Danilewicz-Zielińska, Przypomnienie Wacława Grubińskiego. „Kresy” 1994, nr 17, s. 210-213.
25. M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej. Wrocław 1992.
26. M. D[ąbrowska], Wacław Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Bluszcz” 1925, nr 8, s. 179.
27. J. Dąbrowski, Z niwy powieściowej. „Krytyka” 1911, z. 12, s. 314— 318.
28. Z. D[ębicki], rec.: W. Grubiński, Na rubieży, Pocałunek. Warszawa 1906. „Biblioteka Warszawska” 1906, t. 2, z. 6, s. 593-595.
29. Z. Dębicki, „Lwy i św. Grojosnaw". „Kurier Warszawski” 1924, nr 339 (wyd. wieczorne), s. 6-7.
30. Z. Dębicki, Portrety. Seria 2. Warszawa 1928.
31. Dopóki jest „Dziennik”-jestem. Red. K. Bzowska. Wstęp R. Habielski. Londyn 2000.
32. H. Drzewiecki, Zły uczeń Francuzów. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 15, s. 3.
33. L. Eustachiewicz, Dramaturgia Młodej Polski. Warszawa 1986.
34. W. Feldman, Współczesna literatura polska. Kraków 1930.
35. M. Fijałkowski, Uśmiechy lat minionych. Katowice 1962.
36. L. Fiszer, Wspomnienia starego księgarza. Warszawa 1959.
37. S. Furmanik, rec.: W. Grubiński, W moim konfesjonale. „Scena Polska” 1925, nr 1, s. 48-52.
38. H. Galle, rec.: W. Grubiński, Uczta Baltazara. „Książka” 1907, nr 6, s. 231.
39. J. Godlewska, Grubiński, czyli życie wytworne. „Dialog” 1982, nr 7, s. 130-135.
40. E. Goll, Chlew doskonały. „Wiadomości” (Londyn) 1977, nr 12, s. 5.
41. W. Grubiński, Baj-baju-baj. Nowelety. Warszawa 1920.
42. W. Grubiński, Bajki Ulissesa a rzeczywistość Agamemnona. „Nowa Polska” (Londyn) 1944, z. 8, s. 495-510.
43. W. Grubiński, Bunt. Pierwszy tysiąc. Warszawa 1909.
44. W. Grubiński, Człowiek z klarnetem. Nowele. Warszawa 1927.
45. W. Grubiński, „Diogenes" w Warszawie. „Wiadomości” (Londyn) 1969, nr 10, s. 3.
46. W. Grubiński, Diogenes z Synopy i Aleksander Wielki, albo Sławienie próżniactwa. Filozofia w 1 akcie. Warszawa 1914.
47. W. Grubiński, Głos seniora pisarzy. „Kronika” (Londyn) 1965, nr 5, s. 6.
48. W. Grubiński, Harmonia sfer. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 50.
49. W. Grubiński, Helena Gromnicka. „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 25, s. 2.
50. W. Grubiński, Historia na wyrywki. Warszawa 1939.
51. W. Grubiński, Jan Lorentowicz. W zb.: Straty kultury polskiej 1939-1944. Red. A. Ordęga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 2. Glasgow 1945, s. 315-325.
52. W. Grubiński, Język i literatura. „Kronika Polski i Świata” 1939, nr 27.
53. W. Grubiński, Książę Alonso i kardynał Torquemada. Strzęp hiszpańskiego pamiętnika. „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 29/30, s. 1.
54. W. Grubiński, Księżniczka żydowska. Tragedia w 3 aktach. Warszawa 1927.
55. W. Grubiński, Lenin. Komedia w 1 akcie. Warszawa [1921].
56. W. Grubiński, List otwarty do S. Kołaczkowskiego. "Przegląd Warszawski" 1923, nr 24, s. 414.
57. W. Grubiński, Listy pogańskie. Warszawa 1938.
58. W. Grubiński, Listy pogańskie. Londyn 1963.
59. W. Grubiński, Listy pogańskie. Wyd. 2. Warszawa 1991.
60. W. Grubiński, Listy pogańskie. Adam i Ewa. „Wiadomości” (Londyn) 1957, nr 26, s. 2.
61. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. Legenda. Warszawa [1924].
62. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 250.
63. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 262.
64. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 268.
65. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 280.
66. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 286.
67. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Londyn 1948.
68. W. Grubiński, Między młotem a sierpem (fragmenty). W zb.: Polacy w ZSRR (1939-1942). Antologia. Oprac. i wstęp M. Czapska. Paryż 1963, s. 167-171.
69. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Warszawa 1990.
70. W. Grubiński, Miłość Leonarda. (Nowela). „Życie” (Londyn) 1953, nr 51/52, s. 8.
71. W. Grubiński, Moc kamienna. Nowele. Kraków 1911.
72. W. Grubiński, Moja żona. W zb.: Po prostu miłość. Opowiadania pisarzy polskich. Antologia. Wybór i oprac. D. Łukawska, B. Olszańska. Posł. H. Bereza. Warszawa 1969, s. 22-31.
73. W. Grubiński, Na rubieży. Przedm. S. Przybyszewski. Kraków 1906.
74. W. Grubiński, Niewidzialny stwórca i widzialne stworzenie. „Wiadomości” (Londyn) 1961, nr 42, s. 2.
75. W. Grubiński, Niewierna. Komedia w 1 akcie. Warszawa 1919.
76. W. Grubiński, Niewinna grzesznica. Komedia współczesna i wieczna w 3 aktach. Warszawa 1926.
77. W. Grubiński, O „Klątwie” Wyspiańskiego. Szkic analityczny. Warszawa 1911.
78. W. Grubiński, O literaturze i literatach. Londyn 1948.
79. W. Grubiński, Odpowiedź na: Ankieta Teatralna. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 51/52, s. 7.
80. W. Grubiński, Odpowiedź na ankietę: W pracowniach emigracyjnych pisarzy. „Wiadomości” (Londyn) 1961, nr 1, s. 4.
81. W. Grubiński, Okropność i nonsens, czyli cenzura. „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr 35, s. 3.
82. W. Grubiński: Pani Sapowska. Powieść. Londyn 1953.
83. W. Grubiński, Piękna Helena, albo o zmienności powodów toczącej się wojny. Komedia w 1 akcie. Warszawa 1919.
84. W. Grubiński, Pijani. Dramat w 4 aktach. Warszawa 1907.
85. W. Grubiński, Piłat i stworzenie świata. „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 9, s. 3.
86. W. Grubiński, Po pijanemu. „Wiadomości” (Londyn) 1961, nr 37, s. 3.
87. W. Grubiński, Pocałunek. Przedm. S. Przybyszewski. Warszawa 1906.
88. W. Grubiński, Pocałunek. Uczta Baltazara i inne nowele. Wyd. 2. Kraków 1912.
89. W. Grubiński, Praskie zakończenie "Kochanków". „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 42, s. 4.
90. W. Grubiński, Prywatny fragment historii powszechnej. „Wiadomości” (Londyn) 1971, nr 38, s. 2.
91. W. Grubiński, Przed Fredrą. „Wiadomości” (Londyn) 1958, nr 17, s. 6.
92. W. Grubiński, Przedmowa. W: J. A. Hertz, Młody las. Sztuka w 4 aktach. Warszawa 1930, s. 7-8.
93. W. Grubiński, Przedmowa. W: B. Prus, Nowele warszawskie. Wybór M. Danilewiczowa. Londyn 1946, s. VII-XVI.
94. W. Grubiński, Przedmowa. W: A. C. Romański, Więźniowie nocy. Londyn 1956, s. 5-6.
95. W. Grubiński, Przedmowa. W: J. Surynowa-Wyczółkowska, Gringa. Powieść współczesna. Londyn 1968, s. 5-7.
96. W. Grubiński, Przestępstwo i kara. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 38, s. 1-2.
97. W. Grubiński, Przygoda błaha. „Wiadomości” (Londyn) 1956, nr 8, s. 7.
98. W. Grubiński, Schadzka. W zb: Księgi humoru polskiego. T. 4: Od Kasprowicza do Tuwima. Wybór tekstów T. Chróścielewski, H. Karwacka, E. Kozikowski. Przypisy T. Chróścielewski, Z. Spieralski. Red. T. Chróścielewski. Łódź 1968, s. 370-386.
99. W. Grubiński, Sokrates i Fryne. „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 46, s. 2.
100. W. Grubiński, Taniec. Komedia w 3 aktach. Warszawa 1934.
101. W. Grubiński, Uczta Baltazara. Opowieść. Warszawa 1906.
102. W. Grubiński, W moim konfesjonale. Warszawa 1925.
103. W. Grubiński, S. Ludziecki, A. Zawisza, Głos prawdy o usiłowaniach usunięcia rozłamu polskiej emigracji politycznej. Londyn 1966.
104. [A. Grzymała-Siedlecki] Quis, Książki: P. Wacław Grubiński... „Museion” 1911, nr 9, s. 105.
105. E. Haecker, Z teatru: Bagatela. "Kochankowie" dramat w 3 aktach W. Grubińskiego. „Naprzód” 1920, nr 181, s. 5.
106. G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne. Warszawa 2000.
107. M. Inglot, Sowietyzacja polskiego życia literackiego we Lwowie 1939-1941. W zb.: Piśmiennictwo-systemy kontroli-obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 2. Warszawa 1992, s. 164-189.
108. K. Irzykowski, Dramaty książkowe. „Pion” 1934, nr 15, s. 6.
109. K. Irzykowski, Pisarz kwintesencji życia. „Kronika Polski i Świata” 1939, nr 27.
110. K. Irzykowski, Wielbiciel uroku „samej wibracji życia". „Wiadomości Literackie” 1927, nr 7, s. 2.
111. J. Iwański, Wacław Grubiński. (Sylwetka literacka). „Kultura” 1908, t. 1, s. 165-257.
112. H. Jelenkiewicz, Teatry warszawskie: Teatr Mały. "Kochankowie" dramat w 3-ch aktach W. Grubińskiego. „Świat” 1919, nr 22, s. 8-9.
113. Jubileusz Wacława Grubińskiego. „Wiadomości” (Londyn) 1952, nr 8, s. 4.
114. H. Karwacka, Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Momus. Warszawa 1982.
115. J. Kelera, Panorama dramatu. Wrocław 1989.
116. L. Kielanowski, „Nie trzeba być wieszczem..." „Wiadomości” (Londyn) 1973, nr 32, s. 1.
117. B. Klimaszewski, E. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie. 1939-1980. Warszawa 1992.
118. Kogo wybralibyśmy do złożonej z 15 pisarzy emigracyjnych akademii literatury polskiej, gdyby taka akademia powstała?. Wielki plebiscyt czytelników „Wiadomości”. „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 20, s. 1.
119. S. Kołaczkowski, Powieść, liryka, dramat, 1919-1930. (uzupełnienie). W: Feldman, Współczesna literatura polska. Okresem 1919-1930 uzupeł. S. Kołaczkowski. Kraków 1930, s. 617-686.
120. T. Kończyc [Grot-Bęczkowski], Z teatru: Teatr Polski. "Lampa Aladyna". Komedia w 4-ch aktach Wacława Grubińskiego. „Kurier Warszawski” 1923, nr 346, s. 5-6.
121. S. Kotowicz, rec.: S. Brzozowski, "Stanisław Wyspiański", Warszawa, Kraków 1912. „Pamiętnik Literacki” 1916, s. 162-167.
122. S. Kotowicz, rec.: Z. Marković, "Der Begriff des Dramas bei Wyspiański". Zagreb 1915. „Pamiętnik Literacki” 1916, s. 167-171.
123. S. Kotowicz, Rozbiór "Sędziów" St. Wyspiańskiego. „Pamiętnik Literacki” 1916, s. 66-81.
124. S. Kotowicz, rec.: A. Siedlecki-Grzymała, "Wyspiański, cechy i elementy jego twórczości". Kraków, Warszawa 1909. „Pamiętnik Literacki” 1916, s. 149-162.
125. A. Krajewska, Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Wrocław 1989.
126. A. W. Krall, Co słychać w eleganckim świecie, czyli przypomnienie Wacława Grubińskiego. „Teatr” 1983, nr 9, s. 24-25.
127. S. K[rzywoszewski], rec.: Z teatrów warszawskich: Teatr Rozmaitości. "Pijani" sztuka w 4-ch aktach Wacława Grubińskiego. „Świat” 1909, nr 12, s. 15-17.
128. [S. Krzywoszewski] Stef. Krz., W konfesjonale Wacława Grubińskiego. „Świat” 1925, nr 10, s. 10.
129. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890-1918. Warszawa 1971.
130. T. Kubikowski, Kacza zupa. „Teatr” 1990, nr 3, 19-20.
131. Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego. 1945­1977. Red. W. Lesisz, T. Filipowicz. Wstęp L. Kielanowski. Paryż 1977.
132. P. Kuncewicz, Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1. Warszawa 1995.
133. J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia. Warszawa 1990.
134. J. Lechoń, Świat książki. „Pro Arte” 1919, z. 1, s. 25.
135. S. Leg[eżyński], Z żałobnej karty. Wacław Grubiński. „Gazeta Niedzielna” (Londyn) 1973, nr 26, s. 4.
136. W. Ligęza, Korespondencja skamandrytów z archiwum Jana Lechonia. W zb.: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. T. 1. Red. J. Kryszak, R. Moczkodan. Toruń 2001, s. 173-186.
137. Literatura a polityka. Wolne opinie. Oprac. W. Grubiński [i in]. Londyn 1948.
138. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 1984.
139. Literatura polska na obczyźnie 1940­1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1965.
140. J. Lorentowicz, rec.: W. Grubiński, Bunt. „Literatura i Sztuka”: dodatek do "Ludzkości" 1909, nr 7, s. 2-3.
141. J. Lorentowicz, rec.: W. Grubiński, Pijani. „Nowa Gazeta” 1909, nr 120, s. 2-3.
142. J. Lorentowicz, rec.: W. Grubiński, Taniec. „Nowa Książka” 1934, z. 4, s. 172.
143. J. Lorentowicz, „Z jasnego milczenia gwiazd..." „Express Poranny” 1924, nr 359.
144. J. Lorentowicz, Życie teatru. „Express Poranny” 1923, nr 349/350.
145. „Lwy i św. Grojosnaw"(informacja o braku autoryzacji). „Wiadomości” (Londyn) 1957, nr 48, s. 6.
146. K. Makuszyński, „Lenin" i „Piękna Helena". „Rzeczpospolita” 1921, nr 303 (wyd. wieczorne).
147. S. Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918-1965. Teatry dramatyczne. Warszawa 1985.
148. S. Marczak-Oborski, Teatr w Polsce 1918-1939. Warszawa 1984.
149. [A. Marianowicz] AMAR, „Niewinna grzesznica". „Szpilki” 1983, nr 31, s. 5.
150. Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze. Zebrał i oprac. R. Loth. Warszawa 1985.
151. Nagroda za piękną polszczyznę. „Kronika Polski i Świata” 1939, nr 27.
152. A. Nowaczyński, Ofensywa. Kochany Wacio Grubiński. „Myśl Narodowa” 1931, nr 16, s. 191.
153. Z. Nowakowski, Grubiński jubilatem. „Wiadomości” (Londyn) 1952, nr 10, s. 3.
154. Od Herberta do Herberta. Nagroda „ Wiadomości" 1958-1990. Oprac. i przedmowa S. Kossowska. Postscriptum T. Nowakowski. Londyn 1993.
155. Pamięci Jana Lechonia. Oprac. S. Baliński [i in.]. Londyn 1958.
156. Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce. Red. B. Galster, J. Kamionkowa, K. Sierocka. Przy współudz. A. Piorunowej. Wrocław 1975.
157. A. Piskozub, Wacław Grubiński: O "Klatwie" Wyspiańskiego. Szkic analityczny. "Krytyka" 1911, t. 31, cz. 2 (lipiec-sierpień), s. 86-88.
158. L. Piwiński, Powieść. Żeromski, Weyssenhoff, Grubiński, Reymont. „Przegląd Warszawski” 1925, nr 41, s. 221-226.
159. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992.
160. Polish Short Stories. By J. Weyssenhoff [and others]. London 1943.
161. Polskaja nowiela. Ried. W.E.Arcimowicz, S. Krzyżanowski. Moskwa 1949.
162. Polski słownik biograficzny. T. 9. Wrocław 1960-1961.
163. Polski słownik biograficzny. T. 20. Wrocław 1975.
164. L. Pomirowski, Nowa literatura w nowej Polsce. Warszawa 1933.
165. J. Radzymińska, Książki i przyjaźnie. Warszawa 1984.
166. D. Ratajczakowa, Nieobecność. Nieznany dramat emigracyjny (1939-1980). W zb.: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 r Red. M. Fik. Warszawa 1992, s. 39-56.
167. M. Rawiński, Dramaturgia polska 1918­1939. Warszawa 1993.
168. M. Rawiński, Między misterium a farsą. Polska dramaturgia międzywojenna w kontekście europejskim. Lublin 1986.
169. J. Raźny, Wacława Grubińskiego gry z odbiorcą (na przykładzie „szkicu do noweli" „Pan Barnaba, Maciuś, panicz i piernik"). „Prace Polonistyczne” 2009, s. 217-223.
170. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1991. Warszawa 1992.
171. Rozstrzygnięcie plebiscytu czytelników „Wiadomości”: Kogo wybralibyśmy do złożonej z 15 pisarzy emigracyjnych akademii literatury polskiej, gdyby taka akademia powstała? „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 41, s. 1.
172. J. Sakowski, Asy i damy. Portrety z pamięci. Paryż [1962].
173. J. Sakowski, Gra bez pedału. „Wiadomości” (Londyn) 1973, nr 32, s. 1.
174. Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu. 1939-1943. Londyn 1991.
175. L. Simon, Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. T. 1. Warszawa 1971.
176. A. Słonimski, Ruch teatralny: Teatr Narodowy. "Księżniczka żydowska", tragedia w 3 aktach Wacława Grubińskiego. „Wiadomości Literackie” 1926, nr 13, s.3.
177. [A. Słonimski] as., Teatr: Teatr Mały. "Taniec", komedia w 3 aktach Wacława Grubińskiego. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 42, s. 5.
178. Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965. Warszawa 1973.
179. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprac. zespół pod red. E. Korzeniewskiej. T. 1. Warszawa 1963.
180. K. Sowiński, Pożegnanie Wacława Grubińskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1973, nr 158, s. 3.
181. J. Stradecki, O „Wiadomościach” londyńskich. W zb.: Literatura źle obecna. Rekonesans. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 27 X - 30 X 1981. Londyn 1984, s. 25-33.
182. Suzanne Despres. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 35/36, s. 5.
183. [J. A. Szczepański] JASZCZ, Dawnych wdzięków czar. „Perspektywy” 1983, nr 26, s. 24.
184. Szósta kolumna. Londyn 1946.
185. A. Szyfman, Labirynt teatru. Warszawa 1964.
186. J. Święch, Literatura polska w latach II Wojny Światowej. Warszawa 2002.
187. T. Terlecki, Czterej nagrodzeni. „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr 50, s. 2.
188. XXX-lecie „Wiadomości”. Materiał zebrał i ułożył T. Terlecki. Londyn 1957.
189. Warszawscy „Pustelnicy" i „Bywalscy". Felietoniści i kronikarze XIX i XX wieku. Wybór i oprac. J. J. Lipski. T.2. Warszawa 1973.
190. [Z. Wasilewski] Z.W., Najnowsza Salome. „Myśl Narodowa” 1926, nr 13, s. 206.
191. Z. Wasilewski, Wacław Grubiński "Księżniczka żydowska". W: Poeci i teatr. Spostrzeżenia. Kraków 1929, s. 104-108.
192. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Cz. 1-2. Warszawa 1998.
193. O. Watowa, Wszystko, co najważniejsze. Warszawa 1990.
194. M. Wiśniewska, Igraszki w salonie. „Sztandar Młodych” 1983, nr 114, s. 9.
195. W. Wohnout, Wacław Grubiński. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1973, nr 141, s. 2.
196. W. Wohnout, Sami nie wiecie... Przemówienie wygłoszone na wieczorze jubileuszowym z okazji 90-lecia urodzin Wacława Grubińskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1972, nr 77, s. 2.
197. Wspomnienia i wspominki. Londyn 1945.
198. Wspomnienia teatralne Wacława Grubińskiego. Komentarz S. Lubodziecki. „Wiadomości” (Londyn) 1965, nr 18, s. 4.
199. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Red. J. Czachowska, A. Szałagan. T. 3. Warszawa 1994.
200. W. J. Wysocki, Lenin ze skazą. „Ład” 1990, nr 7, s. 5.

Issue:

4

Start page:

149

End page:

174

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63378 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 19, 2017

Number of object content hits:

232

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81435

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information