Object

Title: Postaci czołowych działaczy białoruskich w świetle informacji Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno w 1924 roku

Creator:

Gierowska-Kałłaur, Joanna ORCID

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 51 z. 2 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 31-70 ; Summary in English and Russian.

Abstract:

The legacy of the Delegate of the Government in Vilnius the author has found opinions about fi ft een Belarusian activists, operating not only in Vilnius: Vsevolod Bildziukiewicz, Klaudiusz Duż-Duszewski, Fabian Jeremicz, Michał Kochanowicz, Arseniusz Konczewski, Michał Krasiński, Józef Łohinowicz, Anton Luckevitch, Jazep Mamonka, Radosław Ostrowski, Michał and Franciszek Pietkiewicz, Basil Rahulia [Ragulia], Szymon Rak-Michajłowski and Włodzimierz Samojło. This is supplemented by the information about the Jew [Boris] Kleckin, who supported the Belarusian movement in Vilnius.

References:

Bergman A., Rzecz o Bronisławie Taraszkiewiczu, Warszawa 1977
Bergman A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984
Bergman A., Włodzimierz Samojło-Sulima wobec kwestii białoruskiej w Polsce międzywojennej, „Przegląd Historyczny” 74 (1983), nr 4, s. 653–676
Cichoracki P., Stołpce‒Łowcza‒Leśna 1924: II Rzeczpospolita wobec najpoważniejszych incydentów zbrojnych w województwach północno-wschodnich, Łomianki 2012
Cimek H., Białorusini w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, w: Kwestia narodowościowa w Polsce i we Włoszech w XX wieku. Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2011
Gierowska-Kałłaur J., Kwestia dostępu odradzającego się państwa polskiego do Morza Bałtyckiego a interesy Niemiec, w: Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gołota, Pułtusk‒Olsztyn‒Ostrołęka‒Warszawa 2014, s. 64‒81
Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich 19 lutego 1919 – 9 września 1920, Warszawa 2003
Głogowska H., Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim, Toruń 2003
Głogowska H., Los białoruskiego posła Sergiusza Baranowa, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 1995, z. 2, s. 146‒159
Gomółka K., Białorusini w II Rzeczpospolitej, Gdańsk 1992
Grzybowski J., Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą: białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939‒1956, Warszawa 2011
Januszewska-Jurkiewicz J. [oprac.], Raport atamana Tymoteusza Chwiedoszczeni dotyczący działalności partyzanckiej na terenie Białorusi sowieckiej w okresie 10‒29 czerwca 1921 r., „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 14 (2000)
Januszewska-Jurkiewicz J., Dwie „krajowe” inicjatywy białoruskie na Litwie Środkowej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 16 (2001), s. 197‒218
Januszewska-Jurkiewicz J., Przyczynek do losów przywódców „Zielonego Dębu” w świetle sprawozdań Policji Politycznej w Wilnie z lat 1923‒1936, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 15 (2001), s. 220‒228
Kietliński M., Śleszyński W., Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, Białystok 2004
Łatyszonek O., Białoruskie formacje wojskowe 1917‒1923, Białystok 1995
Michaluk D. [oprac.], „Jestem przyjacielem Białorusinów…” ‒ raporty wywiadowcze Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego WP z lat 1922‒1923, cz. 1 i 2, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 25 (2005), z. 26 (2006)
Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918‒1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010
Mironowicz E., Białoruś, wyd. 1: Warszawa 1999, wyd. 2 uzup.: Warszawa 2007
Misiuk A., Policja Państwowa 1919‒1939, Warszawa 1996
Paszkiewicz A., Białoruska reprezentacja w parlamencie II Rzeczypospolitej pierwszej kadencji (1922‒1927), „Przegląd Wschodni” 9 (2004), z. 3
Ragula W., Wspaminy, NY 1957 (reprint: 1993)
Śleszyński W. [wybór i oprac.], Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920‒1925, Białystok 2005
Zachariasz S., Józef Łohinowicz, „Z Pola walki” 1961, nr 3
Чарнякевіч, А., Постаці беларускага нацыянальнага руху ў Гродне 1909–1939: біяграфічны даведнік, Мінск 2003

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

31

End page:

70

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61777 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2016.2.02

Source:

IH PAN, sygn. A.453/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information