RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polska polityka zagraniczna i rola wojska w geopolitycznych rozważaniach podpułkownika Tadeusza Zakrzewskiego, skierowanych do premiera, gen. Władysława Sikorskiego

Creator:

Miszewski, Dariusz

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 51 z. 2 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Russian. ; p. 151-175 ; Includes source appendix: Tadeusz Zakrzewski, Mój pogląd na politykę zagraniczną Polski i rolę wojska, p. 157-166

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In January 1943 Lieutenant Colonel Tadeusz Zakrzewski (1897–1964) sent to the Supreme Leader and Prime Minister General Władysław Sikorski a memorandum on the objectives of Polish foreign policy. In his opinion, to win a war, it was necessary for the Polish government to play three Polish trumps against the governments of allied states, European allies of Germany and international public opinion. A role of the army was an armed combat at the side of the allies. Poland had to actively resist the Germans and fi ght all cooperation with them. Tasks of propaganda campaigns were both to disseminate the knowledge about Polish contribution to the fi ght against Germany, and also to present a vision of peace order. The result of the Polish foreign policy was to be a permanent reconstruction of Poland, restored within its pre-war boundaries, with some territorial gains in the west at the expense of Germany, and the creation of the Association of Central Europe.

References:

Bułhak H., Próba czechosłowackich kół wojskowych nawiązania rozmów sojuszniczych z polskim Sztabem Głównym w marcu 1938 r., „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 15 (1979)
Dubicki T., Rostworowski S.J., Sanatorzy kontra Sikorszczycy, czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939–1940, Warszawa 1993
Dubicki T., Wojsko Polskie w Rumuni w latach 1939–1941, Warszawa 1994
Dubicki T., Suchcitz A., Ofi cerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945, t. 1, Warszawa 2009
Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999
Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995
Katelbach T., Akt pierwszy dramatu, „Zeszyty Historyczne” 7 (1965)
Kowalewski J., Cykl rumuński, „Zeszyty Historyczne” 6 (1964)
Pobóg-Malinowski W., Na rumuńskim rozdrożu (fragmenty wspomnień), cz. 3, „Kultura” 9–10 (1948)
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski (okres 1939–1945), t. 1, Gdańsk 1990
Poniński A., Wrzesień 1939 r. w Rumunii, „Zeszyty Historyczne” 6 (1964)

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

151

End page:

175

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61781 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2016.2.06

Source:

IH PAN, sygn. A.453/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information