Obiekt

Tytuł: Zygmunt III wobec Habsburgów i Jana Zamoyskiego

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 4 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 777-795 ; Streszcz. ang. ; Tytuł pracy recenzowanej : Przemysław Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618, Kraków 2013, Universitas, ss. 414

Abstrakt:

Artykuł recenzyjny dotyczy monografii Przemysława Szpaczyńskiego o mocarstwowych dążeniach króla Zygmunta III. Monarcha ten był władcą Polski w okresie 1587–1632 oraz władał Szwecją od 1592 do 1599, kiedy został przez Szwedów zdetronizowany. Ocenie poddano przede wszystkim relacje króla z Habsburgami i opozycją wewnętrzną w latach 1587–1592.

Bibliografia:

Chłapowski, Krzysztof, i in., oprac. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII. Spisy. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII Wieku. Spisy, red. Antoni Gąsiorowski, t. 10. Kórnik: Wydawnictwo Biblioteka Kórnicka, 1992. ; Leitsch, Walter. Das Leben am Hof König Sigismund III. von Polen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009. ; Leitsch, Walter. Sigismund III. von Polen und Jan Zamoyski. Die Rolle Estlands in der Rivalität zwischen König und Hetman. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006. ; Lepszy, Kazimierz. Rzeczpospolita polska w dobie sejmu inkwizycyjnego. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, 1939. ; Lepszy, Kazimierz. Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III. Kraków: Wydawnictwo Gebethner i Wolff , 1929. ; Polak, Wojciech. O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy 1607–1612. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995. ; Przyboś, Kazimierz, oprac. Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII Wieku. Spisy, red. Antoni Gąsiorowski, t. 3, z. 1. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. ; Szpaczyński, Przemysław. Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618. Kraków: Universitas, 2013. ; Wisner, Henryk. Zygmunt III Waza. Wyd. 2. Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

123

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

777

Strona końc.:

795

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61793 ; 10.12775/KH.2016.123.4.05

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/123/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji