Obiekt

Tytuł: Zasoby rzadkie w planach strategicznych peryferyjnych gmin wiejskich = Rare resources in the strategic plans of peripheral rural communes

Twórca:

Sołtys, Jacek

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest rozpoznanie roli rzadkich, specyficznych (w tym unikatowych) zasobów w strategiach rozwoju wybranych gmin wiejskich peryferyjnych (czyli położonych poza podregionami dużych miast). Gminy do badań dobierano spośród gmin: o najwyższych dochodach własnych na 1 mieszkańca średnio w latach 2010–2014, o najwyższym wskaźniku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 osób w wieku produkcyjnym, a także posiadających rzadkie zasoby (uzdrowisko, atrakcje krajoznawcze). Gminy sąsiadujące z miastem były wyłączone z badań. Źródłem informacji były listy czynników sytuacyjnych do analizy SWOT i inne elementy treści zawarte w badanych strategiach. Jako metody badawcze stosowane były: analiza i klasyfikacja badanych zasobów oraz analiza innych części badanych dokumentów. Stwierdzono, że najbardziej do rozwoju gmin wiejskich przyczyniły się surowce mineralne (węgiel brunatny) i walory turystyczne, zwłaszcza morze z plażami. Dokumenty strategiczne gmin mają zróżnicowaną jakość. W wielu z nich w niedostatecznym stopniu eksponuje się specyfikę zasobów. Powszechne są błędy metodyczne w analizie SWOT. Rzadko spotyka się dobrą misję.

Bibliografia:

1. Achremowicz T., Boryczka R., 2016, Strategia Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016–2025 wraz z planem rozwoju lokalnego na lata 2016–22, załącznik do Uchwały Nr XVIII/184/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 21.04.2016 r., Szczerców.
2. Aktualizacja strategii rozwoju gminy Rewal do roku 2020, 2012, Business Mobility International Spółka z o.o, Rewal.
3. Bank Danych Lokalnych GUS, dostępne na: www.stat.gov.pl.
4. Brooks M. P., 2002, Planning Theory for Practitioners, Planners Press, American Planning Association, Chicago.
5. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe.
6. Cieślukowski C., Sawicka W., Dudzińska M., Szypiłło M., Strategia rozwoju Gminy Mielnik na lata 2001–2010, (nie podano roku i miejsca), dostępne na: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/4899db4e9a3/str_rozwoju.htm.
7. Długookresowa Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów 2030+. Projekt, 2015, Lider Projekt Sp. z o.o. Kleszczów – Poznań.
8. Dutkowski M., 2003, Analiza SWOT w badaniach lokalnych i regionalnych – problemy stosowania i główne błędy interpretacji, [w:] H. Rogacki (red.) Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 43–49.
9. Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, 8 (27), s. 27–49.
10. Guzdek T., Sady T., 1998, Strategia rozwoju gminy Uście Gorlickie, Urząd gminy Uście Gorlickie, Regionalny Ośrodek Usług Spółdzielczych w Krakowie, Kraków.
11. Hausner J., 2008, Ekonomia społeczna i rozwój, Ekonomia społeczna teksty, 12, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl.
12. Inny słownik języka polskiego, 2000, PWN, Warszawa.
13. Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
14. Pietrzyk I., 2001, Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów, [w:] A. Klasik (red.) Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Seria Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 11–24.
15. Plan rozwoju lokalnego gminy Sulmierzyce na lata 2009–2015, 2009, ELPA Spółka z o. o. Sulmierzyce.
16. Plan Strategiczny Gminy Lutowiska do roku 2010, 1997, dostępne na: http://bip.lutowiska.pl/drukuj.php? id=15&a=150.
17. Potwora W., 1998, Wymiary analizy strategicznej a formułowanie strategii w marketingu regionalnym, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. II, Uniwersytet Śląski, Opole, s. 441–449.
18. Potwora W., 1998, Wymiary analizy strategicznej a formułowanie strategii w marketingu regionalnym, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. II, Uniwersytet Śląski, Opole, s. 441–449.
19. Ray C., 2001, Culture economies, Centre for Rural Economy, Newcastle.
20. Rorzkowski A., Strategia Rozwoju Gminy Smołdzino na lata 2016–2026 (nie podano roku i miejsca).
21. Sołtys J., 2008, Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, seria Monografie, 87, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
22. Sołtys J., 2014, Czynniki rozwojowe w dokumentach strategicznych miast powiatowych na obszarze peryferyjnym województwa pomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 333, s. 11–21.
23. Strategia promocji i rozwoju gminy Horyniec-Zdrój na lata 2015–2020, 2015, Instytut Dobrych Ekorozwiązań Alternatywa" Sp. z o.o. Rzeszów.
24. Strategia rozwoju gminy Buczek na lata 2015–2020, 2015, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Łódź.
25. Strategia Rozwoju Gminy Cisna na lata 2008–2010, 2008, dostępne na: http://www.cisna.itl.pl/bip/atach/4/22/36/strategia.pdf.
26. Strategia rozwoju gminy i miasta Alwernia, 2005, Raport z sesji strategicznej. Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego, grudzień 1998, aktualizowana grudzień 2005 rok http://www.alwernia.pl/UserFiles/File/ALWERNIA-strategia%202005.pdf.
27. Strategia rozwoju gminy Jabłonka na lata 2015–2020 (bez daty i miejsca) dostępne na: http://jablonka.nazwa.pl/v2/downloads/inne/projekt_strategia_jablonka.pdf.
28. Strategia Rozwoju Gminy Mielno na lata 2014–2022, 2014, załącznik do Uchwały Nr LIX/589/2014 Rady Gminy Mielno z dnia 2 października 2014 r., Gmina Mielno, Mielno.
29. Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica 2007–2020, 2007, Rzeczenica.
30. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Brudzew 2003–2013, 2003, Raport, Brudzew.
31. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Grunwald na lata 2016–2026: Projekt do konsultacji, 2016, Gierzwałd.
32. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Postomino na lata 2007–2015, 2007, Business Mobility International Spółka z o.o., Postomino.
33. Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Powidz, 2002, Uchwała Nr XXXIV/217/02 Rady Gminy Powidz z dnia 17 września 2002 roku w sprawie uchwalenia strategii rozwoju gminy Powidz.
34. Szot-Gabryś T., 2015, Program Rozwoju Gminy Narewka na lata 2015–2020, 2015, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, dostępne na: http://narewka.pl/narewkagmina/userfiles/file/gm/aktualpdf/pr_gn_projekt.pdf.
35. Uchwała nr XV/135/15 Rady Gminy Solina z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Solina do roku 2025, 2015, Rada Gminy Solina.
36. Uchwała nr XXIV/197/2005 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2004–2013, 2004, Urząd Gminy Włoszakowice.
37. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r., Dz. U. nr 227 z 2006 poz. 1658 z późn. zm.
38. Zajda K., 2013, Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości: Studium przypadku działalności gospodarczej z obszaru Doliny Pilicy, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (51), s. 91–106.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

44

Strona pocz.:

39

Strona końc.:

54

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62009 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji