Object structure
Title:

„Myślałem, że padnę…” – piękno czy ironia? O poemacie „W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Mędrzecka, Anna ORCID

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

intertextuality ; irony ; Słowacki, Juliusz ; Polish poetry

References:

1. K. Ciołkosz, Słowacki – Shelley. „W Szwajcarii” – „Epipsychidion”; „Beatryx Cenci” – „The Cenci”. Studium porównawcze, w: Sprawozdanie Szkoły Realnej w Tarnowie za r. szk. 1908/1909, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, Lwów 1909.
2. J. Kamionka-Straszakowa, Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki, Wrocław 1992, s. 209.
3. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 2: Od „Balladyny” do „Lilli Wenedy”, wstęp i oprac. J. Starnawski, Kraków 1999, s. 74.
4. L. Libera, W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim, Kraków 2001.
5. J. Ławski, Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2005.
6. J. Łotman, O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących, przeł. J. Faryno, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 279–294.
7. J. Maciejewski, Florenckie poematy Słowackiego, Wrocław 1974, s. 106.
8. Z. Mitosek, Co z tą ironią?, Gdańsk 2013.
9. M. Piwińska, Miłość romantyczna, Kraków 1984, s. 590.
10. J. Przyboś, W błękitu krainie, w: tegoż, Linia i gwar, Kraków 1959, s. 281.
11. A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, przeł. A. Ważyk, Warszawa 1964, s. 214.
12. G. Reicher-Thonowa, Ironia Juliusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych, Kraków 1933, s. 76.
13. G. Ritz, Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy. Juliusz Słowacki w drodze do Europy – pamiętniki polskie na tropach narodowej tożsamości, Kraków 2011, s. 39.
14. J. Słowacki, Poematy, w: tegoż, Dzieła, t. 2, pod red. E. Sawrymowicza, Wrocław 1959, s. 378.
15. W. Szturc, Ironia romantyczna, Kraków 1992.
16. Z. Wójcicka, „W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego – obrazowanie i symbolika, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3, s. 163.

Issue:

9

Start page:

39

End page:

50

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: