Object structure
Title:

„Agezylausz” jako „Agis Spartańczyk”. Nieznany odpis dramatu Juliusza Słowackiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Dybizbański, Marek

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz ; Godebski, Ksawery ; Polish drama ; textology

References:

1. Agis Spartańczyk, odpis [z archiwum] Godebskiego, rkps Ossol., sygn. 5673/I, s. 3.
2. Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, t. 7, Warszawa 1968, s. 392.
3. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=13493&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI [dostęp 2016–09–21].
4. Dolnośląska Biblioteki Cyfrowej (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=12748&from=publication) [dostęp 2016–09–21].
5. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7243 [dostęp 2016–04–01].
6. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=13493&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= [dostęp 2016–09–21].
7. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, t. 2, Kraków 1874, s. 49.
8. M. Kalinowska, „Agezylausz” Juliusza Słowackiego. Glosy, Gdańsk 2015.
9. Katalog rękopisów zinwentaryzowanych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, http://bazy.oss.wroc.pl/rkp/pubi/szukaj.php?sygnatura=&autor=godebski&pelne1=1&haslo=&pelne2=1&tematyka=0&rodzaj=0 [dostęp 2016–09–21]
10. Korespondencja Karola Szajnochy, zebrał, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Barycz, t. 1, Wrocław 1959, s. 192.
11. Król Agis. Dramat historyczny w 3-ch aktach Juliusza Słowackiego. Ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Ossolińskich, podał H. Biegeleisen, „Bluszcz” 1884, nr 4, s. 25.
12. J. Słowacki, Agezylausz [autograf], rkps Ossol., sygn. 4732/I.
13. J. Słowacki, Agezylausz. Dramat w 4-ch aktach; z niewydanych prac poety, podał J. H. Rychter, Warszawa 1884, s. 5.
14. J. Słowacki, Agezylausz w: Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner przy współudziale W. Floryana, t. 12, cz. 2, Wrocław 1961, s. 77.
15. M. Tyrowicz, Godebski Franciszek Ksawery, w: Polski słownik biograficzny, Wrocław 1959–1960, t. 8, s. 166–167.

Issue:

9

Start page:

71

End page:

88

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: