Object structure
Title:

Galicja Bolesława Prusa. Między notatkami, wrażeniami a ideałami

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Zajkowska, Joanna

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Gruszecki, Artur ; Prus, Bolesław ; biografia ; podróż ; pozytywizm

References:

1. „Czas”, 1898, nr 149.
2. Bolesław Prus 1847–1912: kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna i S. Fita, pod red. Z. Szweykowskiego, Warszawa 1969, s. 524.
3. D. Brzozowska, Artur Gruszecki, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX w., S. IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, pod red. J. Kulczyckiej-Saloni, H. Markiewicza, Z. Żabickiego, t. 4, Warszawa 1971, s. 147.
4. S. Fita, „Galicyjska misja” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1963 nr 1, s. 171–179.
5. S. Fita, Wizyta Bolesława Prusa w lwowskim Ossolineum, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 3, s. 169–173.
6. „Głos Narodu” 1898, nr 149, 167.
7. A. Grzymała-Siedlecki, Artur Gruszecki: „Królewiacy”, „Czas” 1912, nr 542, s. 1.
8. A. Gruszecki, Wrażenia z Galicji, „Kraj” 1898, nr 43, s. 18–19.
9. K. Jabłońska, „Notatki z wycieczki po Galicji”. Pana Bolesława Prusa wizyta w Krakowie, „Echo Krakowa” 1972, nr 178, s. 3.
10. Jednodniówka na III Zlot Sokoli okręgowy w Krakowie dn. 29 czerwca 1902, [Kraków 1902].
11. R. Kołodziejczyk, Jan Bloch (1836–1902). Szkic do portretu „króla polskich kolei”, Warszawa 1983, s. 197–198.
12. „Korespondencja z Krakowa”, „Kurier Warszawski” 1898, nr 188.
13. „Kraj” 1898, nr 1–18, 20–22.
14. J. Kuczawa, Historia i historyjka. (Radiorozmowa z p. Stanisławem Wasylewskim dnia 7 sierpnia 1937 r.), „Tygodnik Ilustrowany” 1937, nr 43.
15. „Kurier Codzienny” 1898, nr 179.
16. B. Limanowski, Galicja przedstawiona słowem i ołówkiem, z rysunkami Włodzimierza Tetmajera, Lwów 1892.
17. A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000, s. 92–93.
18. Najogólniejsze ideały życiowe, „Kurier Codzienny”, 16 stycznia–7 sierpnia 1898 [rozpoczęte 13 kwietnia 1897; z przerwami ukazywały się do końca grudnia; kontynuacja w 1899 roku, 4–20 maja – wydane całościowo nakładem „Kuriera Codziennego” w 1901 roku].
19. „Nowa Reforma”, 1898, nr 148.
20. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1961, t. 11, s. 97–98.
21. B. Prus, Listy, oprac., komentarz i posł. K. Tokarzówna, Warszawa 1959, s. 269–270.
22. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe, wyd. 2 poszerz., Warszawa 1905, s. 114.
23. B. Prus, Notatki z wycieczki do Galicji, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, sygn. 851, s. 1.
24. E. Paczoska, Stolica nowoczesności? W poszukiwaniu „tekstu lwowskiego”, w: Modernistyczny Lwów: teksty życia, teksty sztuki, red. E. Paczoska, D.M. Osiński, Warszawa 2009, s. 11–26.
25. K. Tokarzówna, Galicyjskie podróże Prusa, „Nowa Kultura” 1960, nr 15.
26. J. Trzynadlowski, Wywiad prasowy, w: Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 255.
27. M. Warneńska, Notatki znad Wełtawy, „Przegląd Humanistyczny” 1959, z. 6, s. 178–179.
28. Jan Zgoda [Wojciech Dąbrowski], Wędrowało sobie słonko, „Kurier Lwowski” 1898, nr 203, s. 1–2.

Issue:

9

Start page:

145

End page:

166

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.8

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: