Object structure
Title:

Don Juan à l’égyptienne

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Trześniowski, Dariusz

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

ancient Egypt ; Prus, Bolesław ; historical novel ; Pharaoh

References:

1. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 2011.
2. G. Borkowska, Kobiety i mężczyźni, w: Leksykon „Lalki”, pod red. A. Bąbel i A. Kowalczykowej, Warszawa 2011.
3. G. Borkowska, Prusa filozofia życia, w: Jubileuszowe żniwo u Prusa, pod red. Z. Przybyły, Częstochowa 1998.
4. T. Boy-Żeleński, Szkice literackie, Warszawa 1956, s. 194.
5. T. Budrewicz, Uczony wśród aniołów i samic. O stylu miłosnym, w: tegoż, „Lalka”. Konteksty stylu, Kraków 1990.
6. W. Forajter, Rozpustny Wokulski. O aluzjach erotycznych w „Lalce” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 4.
7. M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstęp T. Komendant, Gdańsk 2010.
8. I. Gielata, Bolesław Prus na progu nowoczesności, Bielsko-Biała 2011.
9. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, Bydgoszcz 2007.
10. J. Kleinera, Powieść o władcy i o państwie, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 1.
11. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza, Katowice 2010, s. 122–132.
12. U. Kowalczuk, Egipt Bolesława Prusa. „Faraon” w: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003, s. 158–161.
13. J. Kulczycka-Saloni, O „Faraonie”. Szkice, Wrocław 1955.
14. G. Leszczyński, „Przemija postać tego świata”. Stulecie „Faraona”, w: Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, Warszawa 1998.
15. L. Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, Gdańsk 2011, s. 227–241.
16. J. Malik, Cuda epoki. Bolesław Prus o wynalazkach, technice i nowoczesności, w: Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003.
17. A. Martuszewska, Stracone złudzenia młodego faraona, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J.A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003.
18. R. Modrzejewska, Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w „Lalce” Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze” 2014, t. 13, s. 161–165.
19. E. Paczoska, Królewicz duński i młody faraon (zapomniane ogniwo „polskiego Hamleta”), w: tejże, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa 2004.
20. J. Parandowski, „Faraon”, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 1.
21. B. Prus, Faraon, t. 1–3, w: Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 18–20, Warszawa 1949.
22. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1998, t. 1, s. 475.
23. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe, wyd. 2 przejrzane, Warszawa 1905, s. 84.
24. B. Prus, O ideale doskonałości, Warszawa 1901, s. 62.
25. P. Ricoeur, La Liberté selon l’espérance, Paris 1971.
26. M. Rudkowska, „Biedny Wokulski!”… w: Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J. Malik, Lublin 2005.
27. K. Rutkowski, Wokulski w Paryżu, Gdańsk 2010.
28. E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.
29. T. Sobieraj, Twórczość Bolesława Prusa a konwencje powieści rozwojowej, w: Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003.
30. L. Szaruga, „Faraon” jako powieść o państwie, „Teksty” 1975, z. 5.
31. K. Szczuka, Fantazmaty Izabeli – „Czy jest kobieta w tym tekście?”, w: tejże, Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, Kraków 2007.
32. J. Sztachelska, Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice, Białystok 2003.
33. Z. Szweykowskiego, Twórczość Bolesława Prusa, wyd. 2, Warszawa 1972.
34. E. Warzenica-Zalewska, Dwa zakończenia „Faraona” a sens ideowy powieści, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 2.
35. H. White, Dyskurs Foucaulta: historiografia antyhumanizmu, przeł. M. Wilczyński, w: tegoż, Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej, M. Wilczyńskiego, Kraków 2010.
36. F. Ziejka, Tajemnice „Faraona”, „Ruch Literacki” 1974, z. 1.

Issue:

9

Start page:

197

End page:

211

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: