Object structure
Title:

Barwne ok(n)o w listach Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla z 1890 roku

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Wojkiewicz, Rozalia

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

cathedral ; correspondences of arts ; Rydel, Lucjan ; metaphor ; Wyspiański, Stanisław

References:

1. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyb. H. Chudak, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedm. J. Błoński, Warszawa 1975, s. 20.
2. W. Bałus, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część II. Matejko i Wyspiański, Kraków 2007, s. 143–144.
3. W. Bałus, Wielka inicjacja. O znaczeniu podróży do Francji w roku 1890 dla poglądów i postawy artystycznej Stanisława Wyspiańskiego, „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 8, s. 80–81.
4. A. Bochnak, Kilka anegdotycznych wiadomości o Stanisławie Wyspiańskim [ze wspomnień Juliana Pagaczewskiego], w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, S. 406.
5. M. Bunsch-Prażmowska, Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z lat 1877–1890, „Sztuka i Krytyka” 1957, nr 3–4 (31–32), s. 77–78.
6. A. Chmiel, Nieco wspomnień o Stanisławie Wyspiańskim (1869–1907) [1925], w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 145.
7. R. Chrustalewa, Rysunki Stanisława Wyspiańskiego w Państwowej Galerii Obrazów we Lwowie, „Folia Historiae Artium”, t. 18 (1982), s. 170–171.
8. Cz. Ciepliński, Kościół gotycki, w: tegoż, Misterium, Kraków 1912, s. 10.
9. Cz. Ciepliński, O zachodzie słońca, w: tegoż, Twoje kwiaty, Warszawa 1914, s. 30.
10. P. Cowen, The rose window. Splendour and Symbol, London 2005, s. 24.
11. M. Czermińska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, Gdańsk 2005, s. 163.
12. J.G. Demaray, Dante and the Book of the Cosmos, „Transactions of the American Philosophical Society” 1987, vol. 77, nr 5, zwłaszcza s. 79 i nast.
13. J.F. Dimock, The Metrical Life of St. Hugh, Bishop of Lincoln, Lincoln 1860.
14. H.J. Dow, The rose-window, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1957, vol. 20, nr 3/4, s. 273–279 (rozdz.: Ezekiel’s Wheel).
15. J. Dürr, Dziennik podróży Wyspiańskiego po Szwajcarii i Francji, „Pion” 2, 1934, nr 24 (16 VI), s. 5; nr 26 (30 VI), s. 6–7.
16. J. Dürr, Lata uniwersyteckie Wyspiańskiego, „Przegląd Warszawski” 1924, nr 37, s. 64.
17. J. Dürr, Nieznane dzieło Wyspiańskiego: Wielkie katedry francuskie (z niedrukowanych ostatnich rękopisów Stanisława Wyspiańskiego), „Gazeta Polska” 1935 [20 kwietnia], s. 6.
18. J. Dürr, Podróż Wyspiańskiego po Włoszech, „Kurier Warszawski” 1932, nr 86 (26 III).
19. J. Dürr, Stanisława Wyspiańskiego hołd Wenecji. Z nieznanej korespondencji poety, „Kurier Warszawski” 1937, nr 244.
20. J. Dürr, St. Wyspiańskiego: Impresje z Reims (Z nieogłoszonego drukiem dziennika podróży po Francji), „Kurier Literacko-Naukowy” 1936, nr 15.
21. J. Dürr, Stanisława Wyspiańskiego list o katedrze w Ulm (Z niedrukowanych ostatnich rękopisów poety. Itinerarium podróży po Niemczech w r. 1890), „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 51/52 (22 XII).
22. J. Dürr, Wędrówka Stanisława Wyspiańskiego po Normandii (Z niedrukowanych ostatnich rękopisów Stanisława Wyspiańskiego), „Kurier Literacko-Naukowy” 1935, nr 13–14.
23. J. Dürr, Wyspiański w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, „Kurier Literacko-Naukowy” 1933, nr 46, s. VI.
24. J. Dürr, Z dziennika podróży Wyspiańskiego po Francji. Nieogłoszony drukiem rękopis poety – Nieznane rysunki, „Kurier Literacko-Naukowy” 1935, nr 43, s. I.
25. E. Emery, Romancing the Cathedral: Gothic Architecture in Fin-de-siècle French Culture, New York, 2001, s. 9.
26. S. Estreicher, Stanisław Wyspiański na Uniwersytecie Jagiellońskim [1933], w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 143.
27. W. Feldman, Objaśnienia, w: S. Wyspiański, Wiersze, fragmenty dramatyczne, uwagi. Pisma pośmiertne, cz. 2, oprac. W. Feldman, Kraków 1910, s. 229.
28. D. Forstner, Oko, w: tejże, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekład i opracowanie W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wybór ilustracji i komentarz T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 348–349.
29. G. Gillespie, The Spaces of Truth and Cathedral Window Light, “Literator” 1996, vol. 17, nr 3.
30. G. Gillespie, The Spaces of Truth and Cathedral Window Light, w: tegoż, Proust, Mann, Joyce in the Modernist Context, Washington 2003 (zwł., s. 25–49).
31. M. Grossek-Korycka, Schody piękności, w: tejże, Poezje, Warszawa 1904, s. 174.
32. A. Gruca, Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1989, s. 94.
33. A. Grzymała-Siedlecki, O twórczości Wyspiańskiego, Warszawa Kraków 1970 (tu zwłaszcza: s. 54–56, 65–68).
34. J. Güttler, O twórczości plastycznej Wyspiańskiego, „Sztuka i Krytyka” 1957, nr 3–4, s. 93–96.
35. J.-M. de Hérédia, Vitrail, w: Les trophées, Paris 1893, s. 89, por. Witraż, przeł. M. Wroncka-Kreder „De Musica” 2001, nr 2, s. 131.
36. F. Hoesick, Stanisław Wyspiański (ze wspomnień i notatek), w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 460–462.
37. Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, wstęp Z. Abramowiczówna, oprac. J. Łanowski, Wrocław 2004, s. 194.
38. V. Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu, t. 2, przeł. H. Szumańska-Grossowa, pod red. Z. Bieńkowskiego, Warszawa 1954, s. 5.
39. J.-K. Huysmans, Katedra. Urywek, przeł. M. Komornicka, „Chimera” 1902, t. 5, s. 257.
40. M. Janion, Kuźnia natury, Gdańsk 1994.
41. W. Kopaliński, Argus, w: Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 51.
42. B. Libera, Gotyk, w: tejże, Kraków 1908, s. 25.
43. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, cz. 1: Listy, oprac. M. Rydlowa, w: S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 1, Kraków 1994.
44. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, cz. 2: Dodatek krytyczny, oprac. M. Rydlowa, w: S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 1, Kraków 1994.
45. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, cz. 1: Listy i notatnik z podróży, oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, w: S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 2, Kraków 1979.
46. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, cz. 2: Dodatek krytyczny, napisali: L. Płoszewski, M. Rydlowa, w: S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 2, Kraków 1979.
47. A. Loth, La cathédrale, w: tegoż, Les cathédrales de France, Paryż 1900, s. 2, 4.
48. P. Mączewski, Wyspiański a Wagner, „Myśl Narodowa” 1929, nr 43–46.
49. Metrical Life of St. Hugh, Bishop of Lincoln w tłumaczeniu D.F.S. Thomson, University College, Toronto.
50. E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akropolis”, Kraków 1980; Z. Kępiński, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1984, s. 11–15. To oczywiście tylko wybór z obfitej literatury przedmiotu.
51. S.A. Moore Glaser, “Les vitraux toujours en fleur”: évolution d’un thème littéraire et artistique de Victor Hugo à Robert Delaunay, w: La Cathédrale, éd. J. Prungnaud, Lille 2001, s. 215–228.
52. W. Natanson, Pierwsza podróż, w: tegoż, Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia, Poznań 1968, s. 50–58.
53. W. Natanson, Wielka Melpomena w salach Luwru, w: tegoż, Z różą czerwoną przez Paryż, Kraków 1970, s. 206–228.
54. A. Okońska, Studia i pierwsza podróż zagraniczna, w: tejże, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1971, s. 39–60.
55. A. Okońska, Wyspiański a muzyka, „Muzyka” 1960, nr 2.
56. R. Okulicz-Kozaryn, Daremne pragnienie uniwersalnej harmonii. „Gaśnienie” Tadeusza Nalepińskiego wobec młodopolskiej fascynacji porą zmierzchu, w: tegoż, Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce, Poznań 2013.
57. R. Okulicz-Kozaryn, Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski, Poznań 2007 (część I: Wzajemne oświetlanie się sztuk o zmierzchu).
58. R. Okulicz-Kozaryn, “Where the King Spirit becomes manifest”: Stanisław Wyspiański in Search of the Polish Bayreuth, w: Wagner in Russia, Poland and the Czech Lands. Musical, Literary and Cultural Perspectives, ed. by S. Muir, A. Belina-Johnson, Ashgate 2013.
59. H. Opieński, Z listów do narzeczonej Anny Krzymuskiej (list z dnia 7 IX 1896) w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 180.
60. U.M. Pilch, Oko w poezji Marii Konopnickiej – między konwencjonalnością obrazowania a gwałtownością przeżyć, w: Czytanie Konopnickiej, pod red. O. Płaszczewskiej, posłowiem opatrzył M. Stala, Kraków 2011, s. 152–153.
61. L. Płoszewski, Listy o Amiens, „Sztuka i Krytyka” 1957, nr 3–4 (31–32), s. 13–40.
62. L. Płoszewski, Uwagi wstępne do Listów o Amiens Stanisława Wyspiańskiego, „Sztuka i Krytyka” 1957, nr 3–4 (31–32), s. 14.
63. L. Płoszewski, Wstęp do tomu ósmego, w: S. Wyspiański, Dzieła, t. 8: Pisma prozą, Warszawa 1932, s. XIX.
64. L. Płoszewski, Zagraniczne doświadczenia teatralne Wyspiańskiego, „Pamiętnik Teatralny” 1957, nr 3/4, s. 461–469.
65. L. Płoszewski, Zamierzone pisma prozą – Wielkie katedry francuskie, w: S. Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 14, Pisma prozą. Juvenilia, red. L. Płoszewski, Kraków 1966, s. 328.
66. M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2008 (tu zwł. rozdz. List artysty jako gatunek epistolografii).
67. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981, s. 75 i nast.
68. J. Prungnaud, Figures littéraires de la cathédrale 1880–1918, Lille 2008, rozdział: La cathédrale miroir de la nature, zwł. s. 149, 157.
69. J. Prungnaud, Le mythe de la cathédrale, w: Gothique et décadence. Recherche sur la continuité d'un mythe et d'un genre au XIXe siècle en Grande-Bretagne et en France, Paris 1997, s. 275–302.
70. …przez oko… przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów, pod red. M. Tramera, W. Bojdy, A. Bąka, Katowice 1998.
71. L. Rydel, Ze sztuki, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 37–40.
72. M. Soja-Nicińska, Wyspiański epistolograf, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Poznań 2009.
73. B. Swoboda, Droga – spotkanie – doświadczenie. Stanisława Wyspiańskiego opisy katedr gotyckich, „Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures” 2012, nr 53, s. 61–63.
74. Stan. E. [S. Estreicher], „Dzieła” Stan. Wyspiańskiego, „Czas” 1924, nr 274, s. 2.
75. M. Stokowa, w: Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego 1869–1890, oprac. M. Stokowa, w: S. Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 16, cz. 1, Kraków 1971, s. 193–194, 191–192.
76. M. Szukiewicz, Sanctus, w: tegoż, Poezje, Kraków 1901, s. 27–28.
77. W. Trojanowski, Pierwsza podróż za granicę, w: tegoż, Wyspiański. Artysta, człowiek, życie, Warszawa 1927, s. 25–30.
78. Z. Ułaszynówna, XII, w: tejże, Poezje, Kraków 1908, s. 40.
79. H. Wroński, Oto mej duszy…, w: tegoż, Rozbrzaski, Warszawa 1906, s. 111.
80. A. Wydrycka, Podróż i wyobraźnia. O listach Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, w: Sztuka pisania. O liście polskim w XIX wieku, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000.
81. A. Wypych-Gawrońska, Wyspiański a teatr muzyczny, „Pamiętnik Teatralny” 2007, nr 3–4.
82. S. Wyspiański, Baśń o dumie i miłości. Kartka z podróży, „Czas” 1909, nr 294 [wiecz.], s. 1–2.
83. S. Wyspiański, Chartres, „Czas” 1907, nr 296, s. 1–3.
84. S. Wyspiański, Katedra w Amiens, „Gazeta Polska” 1935, nr 110, s. 5–6.
85. S. Wyspiański, Katedra w Reims, „Przegląd Powszechny” 1908, t. 98, s. 290–307.
86. S. Wyspiański, Nad morze. Z Rouen do Fécamp, „Czas”, 1909, nr 82 [wiecz.], s. 1–3.
87. S. Wyspiański, Odnowienie katedry lwowskiej, „Życie” 1897, nr 3, s. 11.
88. S. Wyspiański, Strasburg. Kartki z podróży, „Czas” 1912, nr 19, s. 1–2, nr 21, s. 1, nr 23, s. 1–2, nr 25, s. 1–2, nr 27, s. 1.
89. S. Wyspiański, Witraże dominikańskie, „Rocznik Krakowski” 1899, t. 2.
90. K. Zawistowska, Kasztelanki II, w: tejże, Poezje, przedm. Z. Przesmycki, Lwów 1903, s. 75.
91. T. Żuk-Skarszewski, W natchnieniu i w życiu codziennym [1925], w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 115.

Issue:

9

Start page:

213

End page:

232

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: