Object structure
Title:

Wieczna kobiecość (das Ewig-Weibliche) i emancypacja kobiet. Obraz kobiecości w utworach Karoliny Světlej

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Fournier Kiss, Corinne

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

literatura czeska ; feminizm ; Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) ; Svetla, Karolina

References:

1. G. Böhme, Goethes Faust als philosophischer Text, Baden-Baden 2005, s. 249.
2. J.W. Goethe, Aforyzmy, wyb., przekł. i wstęp S. Lichański, Warszawa 1984, s. 25.
3. J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przekł. i posł. A. Pomorski, Warszawa 1999, s. 24.
4. B. Goltz, Zur Charakteristik und Natur-Geschichte der Frauen, Berlin 1859, s. 4, 7.
5. W. Propp, Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976.
6. K. Světlá, Černá divizna, w: tejże, Povídky a Romány z Ještěda, Praha, 1959, s. 528.
7. K. Světlá, Konec a počatek, w: tejże, Novelly II, Praha 1903, s. 181, 182, 185, 218.
8. K. Světlá, Z literárního soukromí I, Praha 1959, s. 144 i n.
9. O. Weininger, Sexe et Caractère, Lausanne 1975, s. 66, 75.

Issue:

9

Start page:

269

End page:

278

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.15

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: