Obiekt

Tytuł: Prague as a Cultural Center for Slavic Women Writers

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. M. Bernard, Praha, město evropské avantgardy 1895–1928, tr. J. Vymazalová, Praha 2010. ; 2. A. Car, Czeszki. Trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek, Kraków 2012. ; 3. J. Chlapec Djordjević, Iz praških dana Zofke Kvedrove, w: J. Chlapec Djordjević, Studije i eseji o feminizmu, Beograd 1935, s. 176–185. ; 4. M. Csáky, Europa im Kleinen: Multiethnizität und Multikulturalität im alten Österreich, w: Die eine Welt und Europa – Salzburger Hochschulwochen, hrsg. H. Schmidinger, Graz 1995, s. 215.- ; 5. C. Fournier Kiss, Traktaty pedagogiczne Honoraty z Wiśniowskich Zapovej i Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – inspiracja czy przeróbka?, „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2013, s. 385–399. ; 6. M. Govekar, M. Nadlišek Bartol, „Zofka Kveder”, „Ženski svet” 1927, nr 5. ; 7. Z. Hásková, Mládí, sv. 5, Praha 1900. ; 8. L. Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009, s. 263. ; 9. E. Jelínek, Honorata z Wiśniowských Zapová, Dodatek ke spisu Dámy starších salonů polskich, „Ottova naučná bibliotéka svazek” (Praha) 1894. ; 10. A. Jensterle-Doležal, Pisma Zdenki Haskovi – prostor intime Zofke Kveder, w: Zofka Kvedrová (1878–1926). Recepce její tvorby ve 21. století, s. 241–245. ; 11. A. Jensterle-Doležal, Podobe iz sanj. Roman Hanka v luči korespondence med Zofko Kveder in Zdenko Háskovo, w: Vzájemným pohledem, V očeh drugega: Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století, ed. A. Jensterle-Doležal, Praha 2011, s. 125–143. ; 12. J. Karásek, Maria Konopnicka, Brno 1910, s. 3. ; 13. K. Kardyni-Pelikánová, Kontakty polsko-czeskie w dobie powstania styczniowego, Wrocław 1975. ; 14. C.F. Kiss, Polish and Czech „literary reciprocity” in the second half of the 19th century: Eliza Orzeszkowa’s reception by the Czechs and Karolina Světlá’s reception by the Poles, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, s. 355–371. ; 15. C.F. Kiss, Polonofilizm i polskość wśród czeskich emancypantek w drugiej połowie XIX wieku: przykład Karoliny Světlej, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 1, Opole. 2014. ; 16. M. Konopnicka, Gore, „Kłosy” 1881, nr 847, s. 170. ; 17. M. Konopnicka, Poezje, Warszawa 1951, t. 1 (s. 222–224), t. 2 (s. 118–120). ; 18. K. Krejčí, „Pan Balcer w Brazylii” na tle rozwoju poematu realistycznego w literaturze czeskiej i polskiej”, w: Konopnicka wśród jej współczesnych. Szkice historycznoliterackie, red. T. Achmatowicz, Warszawa 1976, s. 139–153. ; 19. Z. Kveder, Ženské hnutí slovinské, „Slovanský přehled” 1899–1900 (Praha), t. 2 (10), s. 462–465. ; 20. Letter of Zdenka Hásková to Zofka Kveder, 14 V 1813 - literarna zapuščina Zofke Kveder (Literary inheritance of Zofka Kveder), fond Ms 1113, D 81, št. 14. ; 21. V. Macura, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ, Jinočany 1995. ; 22. H. Malířová, Deset životů, Praha 1937. ; 23. P. Maternová, Vesnické povídky Ottové laciné knihovny, „Ženský svět” 1907, nr 11, s. 239. ; 24. K. Mihurko Poniž, Drzno drugačna. Zofka Kveder in podobe ženskosti, Ljubljana 2003. ; 25. J. Mourková, Odkazy, Růžena Svobodová, Praha 1975, s. 164. ; 26. R. Násková, Jak šel život: Paměti a zápisky, Praha 1953. ; 27. A. Novák, Review of Zofka Kveder, Povídky (1906), „Ženský svět” 1906, nr 10, s. 261. ; 28. B. Orožen, Zofka Kveder v Pragi. Ob stoletnici rojstva, „Dialogi” 1978, nr 4, s. 220–232. ; 29. Rokopisni oddelek NUK-a, Ljubljana, Slovenia, and the Letter of Zdenka Hásková to Zofka Kveder, 7 XII 1914. ; 30. R. Svobodová, Barvy Jugoslávie: obrázky z cest 1911, Praha 1920. ; 31. R. Svobodová. Pěšinkami srdce, povídky, Praha 1918. ; 32. Z. Tarajło-Lipowska, Polska szlachcianka Honorata z Wiśniowskich Zapová w służbie idei słowiańskiej w Pradze, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. T. Poźniak, A. Skotnicka-Maj, „Acta Universitatis Wratislaviensis 2126: Slavica Wratislaviensia” 1999 (105), s. 57–63. ; 33. G.M. Vajda, Wien und die Literatur in der Donaumonarchie zur Kulturgeschichte Mitteleuropas (1740–1918), Wien 1994, s. 12. ; 34. I. Wiśniewska, Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej (unpublished). ; 35. H. Zapová. Zápisník z let 1851–1854, manuscript [Literární archiv českého písemnictví v Praze, fond Honoraty z Wiśniowských Zapové]. ; 36. Č. Zíbrt, Sestry Slovanské” čili „Spolek Slovanek” r. 1848 v Praze, „Květy” 1907, R. 29, s. 25–38, 203–215, 375–388. ; 37. Zofka Kveder (1878–1926), ed. A. Jensterle-Doležal, J. Honzak Jahič, Praha 2008.

Zeszyt:

9

Strona pocz.:

279

Strona końc.:

294

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68671 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.16

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-02-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

137

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81636

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji