Object

Title: Oko Zagłoby

Creator:

Budrewicz, Tadeusz

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, s. 147–149.
2. T. Budrewicz, Czoło Zagłoby herbu Wczele (maszynopis, w druku).
3. T. Budrewicz, Wartości i antywartości. Myśl pozytywistyczna między Darwinem a amboną, w: Pozytywizm i negatywizm. „My i wy” po stu latach, red. B. Mazan przy współpracy S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2005, s. 175–188.
4. T. Budrewicz, Wierszobranie (druga połowa XIX wieku), Kraków 2016 (rozdział Darwin w poezji).
5. T. Bujnicki, Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych”. Studia, Kraków 1996, s. 176.
6. T. Bujnicki, Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie, Warszawa 2014.
7. W. Chrostowski, Niewidomi w Piśmie świętym, „Collectanea Theologica” 2012, nr 2, s. 12.
8. K. Ciechoniewski, Oko, hieroglifik, twór rzeczy, źrzódłosłów, pierwszy wyraz słownika polskiego, z względami nad nim gramatycznymi, z postrzeżeniami, z jego sposobami mówienia czyli frazesami i z niektórymi w ogólności uwagami, za wzór całego Słownika Polskiego, jaki może być, wystawione, Warszawa 1804, s. 23–24.
9. Ch. Darwin, The expression of the Emotions in Man and Animals, London 1872.
10. Ch. Darwin, Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt, przekł. K. Dobrski, Warszawa 1873.
11. F. Giedroyć, Polski słownik lekarski, t. 1: A – Ó, Warszawa 1931, s. 37.
12. M. Gloger, Sienkiewicz nowoczesny, Bydgoszcz 2010, s. 76.
13. [F. Groer], Spostrzeżenia chirurgiczne. VI. Choroby oczu, „Tygodnik Lekarski” 1859, nr 50, s. 438–441.
14. J.K. Haur, Oekonomika ziemiańska generalna, Kraków 1675, s. 51.
15. J.K. Haur, Skład abo Skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej, Kraków 1693, s. 472.
16. Homo versus Darwin, czyli sprawa o pochodzeniu człowieka, przeł. Bonifacjusz Nemo [Stanisław Chomętowski], Warszawa 1874.
17. M. Jankowiak, Zagłoba – bohater wielostylowy, w: Trylogia – Sobieski – victoria wiedeńska, cz. 1: Trylogia. W stulecie dzieła, red. L. Ludorowski, Lublin 1985, s. 159.
18. T. Kalniuk, Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej literaturze ludowej przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2014, s. 51.
19. W. Kędzierzawski, Codzienność jako kategoria antropologiczna w perspektywie historii kultury, Opole 2009; E. Ihnatowicz, Proza Kraszewskiego. Codzienność, Warszawa 2011.
20. P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 389.
21. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2010, s. 214.
22. R. Koziołek, Kompleks Darwina, w: tegoż Znakowanie trawy albo praktyki filologii, Katowice, 2011, s. 37–58.
23. J. Krzyżanowski, Bohater „Trylogii”, w: tegoż, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973, s. 242.
24. L. Ludorowski, O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970, s. 111.
25. K. Łodzia Poniński, Ekonomika polska czyli wiejskie gospodarstwo krajowe, t. 2, Warszawa 1808, s. 42 oraz 117.
26. E. Masłowska, Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej, Warszawa 2012, s. 243.
27. B. Mazan, „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź 1993, s. 111.
28. J. Minkiewicz, Choroby przyrządu wzrokowego, „Gazeta Lekarska” 1882, nr 48, s. 989.
29. S. Pawlicki, Człowiek i małpa. Ostatnie słowo Darwina, Lwów 1872.
30. M. Pietrzak, Językowe środki charakteryzowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Łódź 2004, s. 104.
31. B. Płonka-Syroka, Curiosa therapeutica. Kształtowanie się standardu medycyny alternatywnej w Europie w latach 1797–1914, w: Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, red. K. Leńska-Bąk, Opole 2016, s. 334.
32. R. Przybylska, O formule ludowych zamawiań chorób na Podkarpaciu, „Twórczość Ludowa” 2002, nr 4, s. 5.
33. W. Ratajczak, Jak w świecie „Lalki” ludzie patrzą na siebie?, w: Bolesław Prus pisarz nowoczesny, red. J.A. Malik, Lublin 2009, s. 23–52.
34. T. Rokosz, Powrót do Lascaux? Oko w kulturze tradycyjnej i współczesnej, w: Symbolika oka w literaturze i sztuce : Od religii do popkultury, red. A. Borkowski i in., Siedlce 2009, s. 21.
35. J. Rostafiński, Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów o roślinach, Kraków 1895, s. 153.
36. H. Sienkiewicz, Dzieła, pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1948–1952.
37. H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, w: tegoż, Pisma wybrane, Warszawa 1978, s. 248.
38. H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem. T. 1-3. Fragmenty], www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=13153&from=&dirids=81&ver_id=&lp=1&QI= k. 71 (W nawiasie ukośnym skreślenie autora).
39. H. Sienkiewicz, Pisma wybrane, Warszawa 1976–1977.
40. E. Skorupa, Twarze, emocje, charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka, Kraków 2013, s. 511.
41. J. Smętosz [M.W. Łukaszewicz], Poradnik domowy lekarski na różne choroby i cierpienia ludzkie, Poznań 1885, s. 5.
42. T. Sobieraj, Pozytywiści wobec Darwina i ewolucjonizmu, w: tegoż, Przekroje pozytywizmu polskiego. W kręgu idei, metody i estetyki, Poznań 2012, s. 198–226.
43. A. Stoff, Szczegół w poetyce „Trylogii” Henryka Sienkiewicza (Część II), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska LIII. Literatura” 1999, s. 80.
44. A. Stoff, Zagłoba sum! Studium postaci literackiej, Toruń 2006.
45. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu, Katowice 1997, s. 67.
46. K. Wojciechowski, Henryk Sienkiewicz, Lwów 1939, s. 44–45.
47. T. Żabski, Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza, Wrocław 1997, s. 77–85; T. Budrewicz, „Lalka”. Konteksty stylu, Kraków 1990, s. 42–74.

Issue:

9

Start page:

297

End page:

314

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68672 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 20, 2019

Number of object content hits:

650

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81637

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Budrewicz T. - Oko Zagłoby Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information