Object structure
Title:

Człowiek pełen właściwości. Esej Sienkiewicza o życiu, ideałach i epoce nowoczesnej

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Jauksz, Marcin

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

biography ; Ermarth E. D. ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; modernism ; realism ; Musil, Robert

References:

1. „Biblioteka Warszawska” 1894, t. 2, s. 1–2.
2. „Biblioteka Warszawska” 1894, t. 4, s. 242.
3. A. Bielik-Robson, Ożywcze niepojednanie: nowoczesność jako doświadczenie religijne, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006, s. 99 i n.
4. M. Bokszczanin, Listy Sienkiewicza do Jadwigi Janczewskiej, w: H. Sienkiewicz, Listy, t. 2, cz. 1, s. 66–67.
5. T. Bujnicki, Pozytywista Sienkiewicz. Linie rozwojowe pisarstwa autora „Rodziny Połanieckich”, Kraków 2008, s. 126.
6. M. Douglas, Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, cyt. za: J. Tokarska-Bakir, „Zanik doświadczenia”: diagnoza antropologiczna, w: Nowoczesność jako doświadczenie, s. 130, 132.
7. E. Dujardin, Wawrzyny już ścięto, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1971, s. 47.
8. E.D. Ermarth, Realism and Consensus in the English Novel. Time, Space, Narrative, Edinburgh University Press 1998, s. 85.
9. M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994, s. 62 i n.
10. A. Hutnikiewicz, O powieściach współczesnych Sienkiewicza, w: tegoż, Portrety i szkice literackie, Warszawa 1976.
11. J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970, s. 303–304.
12. R. Musil, Człowiek bez właściwości, przeł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer, Warszawa 2002, t. 1, s. 354–355.
13. E. Naganowski, Podróż bez końca. O życiu i twórczości Roberta Musila, Kraków 1980, s. 267.
14. W. Nałkowski, Sienkiewicziana, w: tegoż, Pisma społeczne. Wybór, wyb. i oprac. S. Żółkiewski, Warszawa 1951, s. 357.
15. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P. Wawrzyszko, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 2004, s. 112.
16. H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 2, red. i wstęp J. Krzyżanowski, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 223.
17. H. Sienkiewicz, Listy, t. 2, cz. 3, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996, s. 54.
18. H. Sienkiewicz, O naturalizmie w powieści. Dwa odczyty, w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985, s. 411–412.
19. H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, „Biblioteka Warszawska” 1894, t. 2, s. 18.
20. W. Spasowicz, [rec.] Rodzina Połanieckich, „Kraj” 1895, nr 21, s. 7.
21. H. Spencer, Systemat filozofii syntetycznej, t. 6: Instytucje kościelne, przeł. J.K. Potocki, Warszawa 1891, s. 148–149.
22. J. Sztachelska, Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice, Białystok 2003, s. 131.
23. S. Tarnowski, Z doświadczeń i rozmyślań, oprac. A. Rzegocki, Kraków 2002, s. 305.
24. J. Tynecki, Rodzina Połanieckich jako powieść tendencyjna, w: tegoż, Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism, Łódź 1996, s. 112.
25. T. Walas, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905, Warszawa 1985, s. 121.

Issue:

9

Start page:

355

End page:

379

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.20

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: